İBB Atatürk Kitaplığı İBB Atatürk Kitaplığı

İLETİŞİM
Telefon
0 312 623 18 31

Faks:
0 312 623 18 31

E-Posta:
[email protected]

Adres:
Zafer Mahallesi Turan Caddesi No:42 Polatlı/ANKARA

 Halk kütüphaneleri “bilgi için bir geçiş kapısı ve eğitim için yaşayan bir güçtür. Yaşam boyu öğrenme, bağımsız karar verebilme ve kültürel gelişimin gerçekleşmesinde bireyler ve toplum için başlıca kuruluşlardır”. Kişiler arasında dil, din, yaş, cins, ırk, milliyet, eğitim, kültür, sosyo - ekonomik düzey ve politik görüş farkı gözetmeden hizmet verilmesi, halk kütüphaneleri için temel ilke olarak benimsenmiştir.

Tarihçe
 Kütüphanemiz 1957 yılında Polatlı Kültür Derneği'nin girişimi ve ilçe halkının katkılarıyla kurulmuş olup Polatlı Belediyesi binasının altında küçük bir salonda 545 kitapla hizmet vermeye başlamıştır. Bir memur ve bir hizmetli ile faaliyetini yürüten kütüphanemiz 1980 yılı Mayıs ayında halen faaliyette olan kütüphane binasına geçmiş ve 1980 aralık ayında yapılan düzenleme ile Müdürlük statüsüne alınmış, ardından 1981 yılında çocuk bölümü oluşturulmuştur.

Amacımız

 “Polatlı İlçe Halk Kütüphanesi” Kütüphane Politikası ve Projesiyle; ilçe genelindeki okulları desteklemek, her türlü ilim, kültürel gelişim, eğitim ve sanat çalışmalarını kolaylaştırmak maksadıyla araştırmacı ve okuyucularına hizmet vermek, elde edebildiği bütün eser ve belgeleri bir araya toplayarak araştırmacı ve okuyucularının bilgisine sunmak, bilgi akışını sağlarken taraflı etkilerden uzak tutarak objektif kalmasını sağlamak, kütüphanenin sadece kitaplardan ibaret raflar değil - bir hafıza – bir kültür hazinesi - bir bilgi potası - olduğunu ve buna bağlı olarak bünyesinde yapılacak etkinliklerle de “kütüphane” ve “kitabı” sevdiren ihtiyaç olarak hissettiren bir mekan olma özelliğini korumak, bilgi ve kültür hizmetlerini kullanıcılarına en iyi şekilde sunarak evrensel bir kütüphane olmaktır.

Koleksiyonumuz
Kütüphanemizde yaklaşık 49943 kitap, 135 çeşit süreli yayın ve 347 adet görsel-işitsel materyal bulunmaktadır.