Mü Merkez Kütüphane Mü Merkez Kütüphane

Adres: Camii Kebir Mahallesi, Turabibaba Caddesi, Matbaa Arkası Sokak No:2, 34440 Beyoğlu/İstanbul
Saatler: 
⋅ Açılış saati: 08:30
Telefon: (0212) 361 33 14