Bipolar Bozukluk Hastalarının Ailelerine Yönelik Ücretsiz Psikoeğitim

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Bipolar Bozukluk hastalığını yaşayan hastaların ailelerine yönelik psikoeğitim düzenledi. Bipolar bozukluğun tanınması, tedavisi ve hastaların yeniden atak geçirmesinin önlenmesinde ailenin oldukça önemli bir rolü olduğunu belirten Moodist Hastanesi uzmanlarından Psikolog Neslihan Turan, aile desteği olan bireylerde hastalığın daha iyi bir seyir gösterdiğini belirti. Yoğun bir katılımın olduğu programda ailelere "Bipolar bozukluğun tedavisinde aile neden rol almalı? Bipolar bozuklukta aileye düşen görevler nelerdir? Bipolar bozukluğun doğasını nasıl daha iyi anlarım?" sorularından yola çıkılarak bilgilendirme yapıldı.

Bir duygudurum bozukluğu olan bipolar, tedavi edilebilen ancak tekrarlayabilen bir hastalıktır. İki farklı atak durumunun yaşandığı bipolarda, Manik dönemde;

Az uyuma,

Kendine güvende aşırı artış,

Aşırı neşelilik,

Yerinde duramama,

Hızlı konuşma,

Aktivite düzeyinde artış,

Çok para harcama,

Taşkınlık,

Çabuk öfkelenme belirtileri görülebilirken,

Depresif dönemde ise;

Çok uyuma ya da uykuda düzensizlik,

Çabuk yorulma, halsizlik,

Konsantrasyon bozukluğu,

Mutsuzluk,

İlgisizlik,

İsteksizlik,

Kendisini diğer insanlardan soyutlama belirtileri görülebilmektedir.

Bipolar atakların seyrinde uygun ilaç tedavisi ve sonrasında sürdürülen koruma tedavisi ile hastalığın yinelemesi kontrol altına alınabildiğini belirten Turan, tedavi edilmediğinde ise hastalık genelde daha sıklıkla yinelemekte ve sonuçta hastanın iş ve sosyal yaşamını bozarak ciddi kayıplara yol açtığının altını çizdi.

Ayrıca psikolog Neslihan Turan; "Ayrıca tedavi edilmeyen atak sayısı arttıkça daha sonra uygulanacak tedavilere yanıt oranı düşmekte ve hastalık daha ciddi bir seyir izlemektedir. Bipolar bozukluğun ana tedavisi ilaç tedavisidir. İlaç tedavilerindeki önemli gelişmeler artık bipolar kişinin hem üretken hem de yaratıcı olmasına izin veriyor, bir yandan da duygudurumunu dengede tutabiliyor. Bu nedenle ilaç tedavisi, bipolar bozukluğun tedavisinin belkemiğini oluşturmaktadır. İlaç tedavisinin yanında destekleyici olarak ailenin de rolü oldukça büyüktür. Ailenin süreci iyi bilmesi ve buna uygun konumlanması oldukça önemlidir. Biz de Moodist olarak bu anlayışı benimseyerek düzenlediğimiz bu psikoeğitim programını her ay tekrarlamak istiyoruz."