YEDAM: YEŞİLAY DANIŞMANLIK MERKEZİ

Zararlı alışkanlıklarla mücadele eden Yeşilay, 1920 yılından beri bu amaç için çalışmalarını sürdürmektedir. İlk olarak alkol bağımlılığı alanında çalışmış daha sonraları tütün, madde ve davranışsal bağımlılıklarla ilgilenerek çalışma alanını çeşitlendirmiştir. 2013 yılında gerçekleşen tüzük değişimiyle çalışmalarına rehabilitasyonu eklemiş ve bu amaca uygun tedavi merkezleri açarak YEDAM’ı kurmuştur.

Öncelikle pilot çalışma kapsamında İstanbul da 3 merkezi bulunan Yedam şimdilerde şehirlerimize giderek yayılmaktadır. Tamamen toplum yararını amaçlayan kurum bağımlılara psikolojik ve sosyal desteğe ek bünyesinde bulunan sosyal hizmet uzmanları sayesinde yaşam düzenleme çalışmalarıyla da destek olmaktadır. Bağımlılık tedavisinde esas olan entegre çalışmanın gerçekleşmesini sağlamaktadır. Danışanın kendisi, ailesi, sosyal yaşamı, hukuki olayları, sağlık sorunları gibi hayatının her köşesine el uzatmaya çalışır.

Merkezde uygulanan tedavi ayaktan ve tamamen ücretsizdir. Buna ek olarak merkezdeki uzman psikologların yardımcı olduğu telefon hatları da ücretsiz olup amacı danışanların doğru bilgilenme ve yönlendirilmelerine olanak sağlamaktır. Merkeze başvuran danışanlara 8 basamaklı bir tedavi programı uygulanmaktadır. Bu basamaklar;

  1. Tıbbi Tedavi: İlaç müdahalesi gerektiğinde uyglanan basamaktır. Bağımlılığa eşlik eden herhangi bir ruhsal bozukluk veya bağımlılıktan kaynaklı yoksunluk ve aşerme durumlarında gerekli görülür. Bu müdahale Yedam da yapılmamaktadır. Buradan danışanlar AMATEM veya ÇEMATEM’e yönlendirilir ve takipleri devam eder.
  2. Sosyal Destek: Yaşam düzenlemeyi içerir. Rehabilitasyon kısmıdır. Danşanın yaşamını idamedeki sorunlarına cevap aranan basamaktır.
  3. Bilgilendirme: Bağımlılık hastalığıyla ilgili danışana ve ailesine verilen psikoeğitim.
  4. Ruhsal Destek: Ruhsal sorunlar nedeniyle madde, alkol kullanımı varsa eğer tedaviden sonra nüksleri önlemek için önemli bir basamaktır.
  5. Hedef Belirleme: Danışan ve psikoloğunun ortak verdiği kararlardır. Tedavinin devamlılığı için bir harita niteliği taşır.
  6. Aile Çalışması: Entegre çalışma prensibinin basamağıdır. Danışanın değişmesiyle birlikte ailenin değişimi de şarttır. Yeni hasta eski aileye teslim edilmemelidir.
  7. Tekrarı Önleme: İsteğin psikolojik ve fizyolojik nedenlerini danışanla beraber saptayarak bunlarla başa çıkma stratejilerinin belirlendiği basamaktır.
  8. Yaşamın Düzenlenmesi: Hastalığın getirdiği fiziksel düzensizlikleri çözmektir. Uyku, iştah gibi.

Ücretsiz danışma hattı ve profesyonelce hazırlanmış broşürleriyle YEDAM, tedavisi çok maliyetli olan bu hastalık için büyük bir olanaktır.