KEHRİBAR İÇİNDE KALMIŞ 12 MİLYON YILLIK BİR PEYGAMBER DEVESİ.⁣⁣⁣

İnanılmaz Peygamber Devesi...

YAŞAM 25.10.2020, 10:47 BERKE EREN
201
KEHRİBAR İÇİNDE KALMIŞ 12 MİLYON YILLIK BİR PEYGAMBER DEVESİ.⁣⁣⁣

Asur Kralı Asurbanipal’ın hazırlatıp Ninova Kütüphanesinde depo- lattığı çivi yazılı tabletler arasında MÖ 2300 civarında yazılmış Sümerce Akadça bir sözlük (Urra=Hubulla) vardır. Tabletlerden üçü zoonimiye ayrılmış olup düzkanatlı böcekler listesinde peygamberdevesi, buru.En.ME.LI adıyla kaydedilmiştir. Sözcük kelimesi kelimesine “ölüler- le iletişim kurabilen sihirbaz; kahin” karşılığındadır. Başının tam altında- ki kıskaç olarak kullandığı ön bacaklarının meditasyon yaparcasına, hatta dua edercesine bir pozisyonda durması, avını bu şekilde zen-budist veya bir derviş sabrıyla beklemesi, gelecek saldırılardan korunabilmek için üzerinde bulunduğu yaprağın, çiçeğin, hatta taşın rengini alabilecek kamuflaj yetene- ği, kafasını 180 derece döndürebilmesi, peygamberdevesinin ilk çağlardan bu yana doğaüstü güçlere sahip bir canlı muamelesi görmesini ve kültürel sembolizmlerle donatılmasını sağlar. O tüm dünyada mitolojik ve dinî bir sarmal içindedir. Eski Mısır Ölüler Kitabı’nda (MÖ 1555-1350), ölmüşlerin ruhuna yer altında kılavuzluk eden ve onları büyük tanrı Osiris’le buluştu- ran “minör bir tanrı”dır1. Bu motifi Fransız folklorunda daha yaşamsal bir boyutta görürürüz: Kaybolan çocuklara parmağıyla gidecekleri istikameti peygamberdevesi gösterir. Güney Afrika Khoi kabilelerinde peygamberde- vesinin, dünyaya gelen ilk canlı, diğer canlıların yaratıcısı ve büyük Tanrı Kaggen’in yeryüzündeki tecessüm etmiş biçimi olduğuna inanılır ve “Kho- i’ların Tanrısı” anlamını taşıyan hottentotsgot sözcüğüyle adlandırılır.
TDK.gov.tr

Yorumlar (0)