İstanbul Yangınları Tarihi

İstanbul için yangın, büyük bir afetti.

İstanbul Yangınları Tarihi

İstanbul için yangın, büyük bir afetti.

BERKE EREN
BERKE EREN
08 Mayıs 2019 Çarşamba 12:19
62 Okunma
İstanbul Yangınları Tarihi

İstanbul’un sık sık böyle hemen baştan başa denilecek surette yanıp kül olması, binaların ahşap ve birbirine bitişik, sokakların dar olmasından, su ve söndürme vasıtaları bulun­mamasından ileri geliyordu. Fakat, her yangın afetinden sonra, yanan sahada yeniden ahşap inşaata müsaade olun­duğu gibi, cadde ve sokakların da yine eski vaziyetlerinde, dar ve karışık bir halde bırakılmasında mahzur görülmüyordu. Öyle ki, bir yangın sahasında on, on beş sene içinde yeniden kurulan bir semt veya mahallenin, eski yanan mahalleden pek farkı olmuyor, yeni mahalle de eskisinin uğradığı felakete, onun kadar, belki ondan da fazla maruz bulunuyordu.

1.Yangın..Tulumbacılarının..bulunmadığı..dönemdeki..1714'e..kadar..olan..dönem.

Bu dönemin önemli yangınları;

1510

Bir mahallede başlayıp Balat'a oradan Bahçekapı’ya kadar uzanmış, 800 dükkân yanmıştır.

1539

Zindankapı yangını

1540

Eski saray yangını

1554

Çıkan yangın Ayasofya’dan Tahtakale’ye kadar olan kısmı, 1555 Çıkan

yangın ise Galata’yı büyük hasara uğratmıştır.

18.02.1560

Galata yangını

1558, 1590

Topkapı Sarayı yangını

1627

Cibali tarihi Kebiri yangını

1639

Balatkapı dışındaki mumhaneden başlayıp poyrazın etkisiyle sur dışındaki evlere, kısa sürede Suriçi’ne de şıçrayan alevler sabaha kadar Balat semtini kül etmiştir. Ateş Çukurbostan'a kadar devam etmiş Fener kapısı ile Çukurbostan arası kül olmuştur.

1646

Tavuk pazarı


»

1647

Odun kapısı

»

1652,1660

Ayazma Kapısı Yangını

»

1653

Oduncu Kapısı Yangını

»

1660

Büyük İstanbul ve Galata yangınları

»

1665

Topkapı Sarayı yangını

»

1673

Fener yangını

»

1675

Mahmutpaşa yangını

»

1676

Galata Kürkçü kapısı yangını

»

1678

Galata Kurşunlu mahzen yangını

»

1678

Tavşantaşı

»

1685

Eyüp Çarşısı

»

1688

Cibali

»

1689

Ayazmakapısı

»

1690

Çarşuyikebir

»

1690

Eyüp yangını

»

1691

Mısır çarşısı yangını

»

1692

Ferrah Kethuda Camii yakınında bir hallaç dükkanında ve iş başlamış, Kesmekaya'ya kadar 1500 ev yeri yanmıştır.

»

1693

Cibali yangını ve Ayazağa kapı yangını

»

1694

Şehremini

»

1697

Çarşuyikebir

»

1699

Alacahamam

»

1703

Tersane

»

1703

Vezneciler

»

1704

Eyüp

»

1704

Hocapaşa

»

1711

Beyazıt

»

1712

Eski Saray

»

1712

Kahramançarşısı

»

1713

Sandıkçılar

2- Yeniçeri Tulumbacıları Dönemi Yangınları. (1714-1826)

Bu ikinci dönem yeniçeri ocağının kaldırılış tarihi 1826 yılına kadar devam etmiştir. Bu dönemde tarihçiler 44 büyük yangın olduğunu, bu yangınlarda 7000 bina, han, hamam, medrese yandığı kayıt etmişlerdir. Fakat bu dönemde yangınla mücadele dönemi de başlamış oldu. Bazı yangınların anında söndürüldüğü de olmuştur.

Bu dönemin önemli yangınları;

»

1714

Cibali

»

1715

Gedikpaşa

»

1717

Küçükmustafapaşa

»

1717

Tüfekhane yangını

»

1719

Gedikpaşa yangını

»

1719

Üsküdar

»

1720

Üsküdar

»

1720

Balkapanı yangını

»

1720

Cibali

»

1721

Hocapaşa

»

1722

Tahtakale

»

1723

Mahmutpaşa

»

1724

Kutucular

»

1725

Üsküdar

»

1727

Fındıklı

»

1729

Ayakapısı

»

1729

Yangın Balatkapı dışındaki bir manavda çıkmış, kısa sürede poyrazın etkisiyle çok geniş boyutlara ulaşarak bir afet halini almıştır. İstanbul'un yaklaşık sekizde biri kül olmuştur. Fener Kapısı’ndan Ayvansaray’a kadar uzanarak Tekfur Sarayı’nın çevresini kül etmiştir.

»

1731

Unkapanı

»

1736

Bâb-ı Âli

»

1737

Üsküdar

»

1737

Bayazıt

»

1738

Sultanahmet

»

1739

Kadırga

»

1739

Şehzadebaşı

»

1740

Bâb-ı Âli yangını

»

1741

Ayasofya yangında, 200 dükkân yanmıştır.

»

1741

Boyacıkapısı

»

1742

Hocapaşa

»

1742

Tersane

»

1743

Kürkçüler

»

1743

Balat

»

1744

Samatya

»

1746

Bahçekapısı

»

1746

Fener yangında, 800 ev yanmıştır.

»

1746

Balatkapı

»

1746

Samatya yangınında 200 ev yanmıştır.

»

1747

Küçükpazar

»

1747

Çarşuyikebir

»

1747

Üsküdar

»

1749

Gedikpaşa

»

1749

Kandilli

»

1749

Langa

»

1750

Cibali

»

1750

Uzunçarşı

»

1750

Sultanhamamı

»

1750

Ayvansaray

»

1750

Üsküdar yangınında 100'den fazla ev yanmıştır.

»

1750

Büyük Kapalıçarşı yangını

»

1752

Langa -Aksaray yangınına 500 dükkân ve 1500 ev yanmıştır.

»

1752

Hocapaşa

»

1753

Samatya

»

1753

Cibali

»

1755

Bâb-ı Âli yangını

»

1756

Cibali yangınında 70 Hamam, 580 değirmen ve fırın, 10 Han, 200 Camii ve Mescid, 1000 dükkan, 800 mesken yanmıştır.

»

1756

Nakilbend

»

1759

Odunkapısı

»

1760

Karaman

»

1762

Cihangir

»

1764

Hocapaşa

»

1777

Arabacılar

»

1780

Samatya

»

1780

Balat

»

1780

Cibali

»

1782

Haliç kıyısında, Sultan Selim Cami ile Karagümrük ve Hazine-i Şerif arasında kalan 7000 bina tamamen yanmıştır.

»

1793

Balıkpazarı

»

1795

Azapkapı

»

1796

Arnavutköy

»

1812

Dörtyol civarında bir evde çıkan ve kısa sürede birçok yeri saran yangın beş kol halinde sirayet etmiş, bir kol Tekfur Sarayı, ikinci kol Balat Hamamı ve civarı, üçüncü kol Ayvansaray, dördüncü kol Eyüp yönüne ilerleyip en son Zalpaşa İskelesi’nde söndürülebilmiştir.

»

1822

Firuzağa

»

1822

Sultanhamamı

»

1825

Hocapaşa

»

1833

Cibali

3- Belediye Daireleri ve Semt Tulumbacılığı dönemi yangınları (1826-1874)

1826 Yılında Yeniçeri teşkilatı kaldırılınca yeniçeri Tulumba ocağıda kaldırılmış oldu.

Bu dönemin önemli yangınları;

1826

Hocapaşa Yangını

1828

Yangın, Abacı Çeşme yakınlarında çıkmıştır. Bir çok ev ve işyeri yanmıştır.

1833

Cibali Yangını

1854

Küçükmustafapaşa, 140 bina yanmıştır.

1855

Aksaray, 748 bina yanmıştır.

1856

Haliç, 200 bina yanmıştır.

1856

Kadıköy, 250 bina yanmıştır.

1857

Edirnekapı, 111 bina yanmıştır.

1857

Beyoğlu Sakızağacı, 209 bina yanmıştır.

1857

Kumkapı, 86 bina yanmıştır.

1857

Galata Mumhane, 76 bina yanmıştır.

1860

Hasköy, 80 bina yanmıştır.

1861

Unkapanı, 600 bina yanmıştır.

1861

Fener, 1100 bina yanmıştır.

1862

Küçükmustafapaşa, 242 bina yanmıştır.

1862

Ayvansaray, 219 bina yanmıştır.

1863

Cihangir, 42 bina yanmıştır.

1863

Kasımpaşa, 526 bina yanmıştır.

1864

Ayvansaray, 76 bina yanmıştır.

1864

Mahmutpaşa, 57 bina yanmıştır.

1865

Hocapaşa , 1007 bina yanmıştır.

1865

Kumkapı, 1903 bina yanmıştır.

1865

Kazlıçeşme, 99 bina yanmıştır.

1865

Edirnekapı, 170 bina yanmıştır.

1865

Yenikapı, 68 bina yanmıştır.

1866

Hocapaşa, 150 bina yanmıştır.

1866

Balat, 500 bina yanmıştır.

1868

Balat, 118 bina yanmıştır.

1868

Uzunçarşı, 220 bina yanmıştır.

1869

Langa, 79 bina yanmıştır.

»

1870

Rumelihisarı, 64 bina yanmıştır.

»

1870

Beyoğlu yangınında Bugünkü Beyoğlu, Galata ve Karaköy tamamen yandı. Büyük Beyoğlu yangını 11 Rebiülevel 1287 (5 Haziran 1870) Pazar günü öğleden bir saat sonra Feridiye sokaknda Macar Riçini'nin kiracı olarak oturduğu evde çıkan yangın, ahşap evler arasında çıktığı ve o gün hava çok rüzgarlı olduğundan değişik yönlerde beş-altı kola ayrılarak etrafa yayıldı. Beyoğlu yangınında söndürme çalışmaları ciddi ve gayretli bir şekilde yürütülmesine rağmen büyük bir sahanın yanmasının önü alınamadı. Alevler Macar'dan, Tarlabaşı'ndan Taksim'e kadar ilerlemiş, bir ucu Galatasaray lisesi karşısında Cadde-i Kebir (İstiklal caddesi) tarafına çıkmış başka bir kol Bülbül Deresine inip oradan Papaz Köprüsü ile Emin Bey Camii civarına ve Sururi mahallesi sınırından Aynalı Çeşme'den İngiliz elçiliğini de içine alarak yine Galatasaray lisesi civarına kadar uzanmıştır. Ayrı bir kol Kalyoncu Kulluğu tarafına ilerlemiş ve önüne rastlayan binalardan bir çoğunu yakmıştır. Bu kolun ilerlediği sahada İtalyan elçiliğiyle, kagir ve ahşap beş yüzden fazla ev ve dükkân yanmıştır.

»

1872

Edirnekapı, 305 bina yanmıştır.

»

1873

Beyoğlu, 60 bina yanmıştır.

»

1873

Aksaray, 186 bina yanmıştır.

»

1873

Kuzguncuk, 591 bina yanmıştır.

4- Askeri İtfaiye Dönemi Yangınları. (1874-1923)

Bu dönemin önemli yangınları;

»

1874

Galata, 120 bina yanmıştır.

»

1874

Samatya yangınında 687 bina yanmıştır.

»

1874

Üsküdar yangınında 365 bina yanmıştır.

»

1877

Yangın Mahkemealtı’nda çıkmış, 121 bina yanmıştır.

»

1877

Fener, 67 bina yanmıştır.

»

1878

Bâb-ı Âli yangını, bina yanmıştır.

»

1878

Şehremini, 54 bina yanmıştır.

»

1878

Kadıköy, 150 bina yanmıştır.

»

1879

Küçük Mustafa paşa, 172 bina yanmıştır.

»

1880

Ortaköy, 414 bina yanmıştır.

»

1880

Aksaray, 67 bina yanmıştır.

»

1881

Edirnekapı, 59 bina yanmıştır.

»

1882

Üsküdar, 51 bina yanmıştır.

»

1883

Yedikule, 88 bina yanmıştır.

»

1885

Hasköy, 297 bina yanmıştır.

»

1885

Unkapanı, 140 bina yanmıştır.

»

1885

Fener, 51 bina yanmıştır.

»

1887

Arnavutköy, 264 bina yanmıştır.

»

1887

Mahmut Paşa, 92 bina yanmıştır.

»

1888

Üsküdar, 122 bina yanmıştır.

»

1888

Laleli, 58 bina yanmıştır.

»

1888

Kasımpaşa, 79 bina yanmıştır.

»

1889

Üsküdar, 100 bina yanmıştır.

»

1890

Pendik yangınında 1200 bina bina yanmıştır.

»

1890

Yangın sur dışında çıktı, 1 Camii, 35 dükkân ve 70 ev tamamen kül olmuştur.

»

1890

Aksaray, 200 bina yanmıştır.

»

1890

Üsküdar, 69 bina yanmıştır.

»

1891

Keresteciler, 316 bina yanmıştır.

»

1892

Yenikapı , 123 bina yanmıştır.

»

1892

Beşiktaş, 166 bina yanmıştır.

»

1892

Balat, 60 bina yanmıştır.

»

1893

Kadıköy Moda, 150 bina yanmıştır.

»

1895

Samatya, 146 bina yanmıştır.

»

1895

Halıcıoğlu, 105 bina yanmıştır.

»

1896

Yangın Karabaş Mahallesi’nin Dibek civarında çıktı, 45 bina kül olmuştur.

»

1898

Hacıkadın, 110 bina yanmıştır.

»

1898

Altı mermer, 50 bina yanmıştır.

»

1898

Büyükdere, 263 bina yanmıştır.

»

1899

Altımermer, 66 bina yanmıştır.

»

1899

Kartal, 113 bina yanmıştır.

»

1901

Eğrikapı, 90 bina yanmıştır.

»

1901

Yedikule, 51 bina yanmıştır.

»

1901

Kadıköy, 100 bina yanmıştır.

»

1903

Kartal yangınında 1121 bina yanmıştır.

»

1907

Yedikule, 60 bina yanmıştır.

»

1908

Çırçır yangınında 1500 bina yanmıştır.

»

1908

Yeniköy, 107 bina yanmıştır.

»

1908

Arnavutköy, 109 bina yanmıştır.

»

1908

Yedikule, 207 bina yanmıştır.

»

1910

Çırağan Sarayı bina yanmıştır.

»

1911

Moda, 50 bina yanmıştır.

»

1911

Mercan, 173 bina yanmıştır.

»

1911

Kuzguncuk, 68 bina yanmıştır.

»

1911

Aksaray, 2400 bina yanmıştır.

»

1911

Balat, 334 bina yanmıştır.

»

1911

Beyazıt , 111 bina yanmıştır.

»

1911

Kartal, 71 bina yanmıştır.

»

1911

Mercan - Sultansarayları , 1 bina yanmıştır.

»

1912

Ayasofya, 885 bina yanmıştır.

»

1912

Tophane , 84 bina yanmıştır.

»

1912

Tophane, 120 bina yanmıştır.

»

1912

Tophane , 87 bina yanmıştır.

»

1912

Üsküdar, 75 bina yanmıştır.

»

1913

Ayasofya, 50 bina yanmıştır.

»

1913

Ayasofya, 120 bina yanmıştır.

»

1913

Halıcıoğlu, 221 bina yanmıştır.

»

1915

Şehzadebaşı, 50 bina yanmıştır.

»

1915

Cihangir ve Tophane , 135 bina yanmıştır.

»

1916

Hasköy, 267 bina yanmıştır.

»

1916

Kandilli , 31 bina yanmıştır.

»

1917

Kumkapı, 296 bina yanmıştır.

»

1917

Yenikapı, 124 bina yanmıştır.

»

1918

Yeniköy, 80 bina yanmıştır.

»

1918

Üsküdar, 82 bina yanmıştır.

»

1918

Üsküdar, 230 bina yanmıştır.

»

1918

Cibali-Altımermer yangınında 7500 bina yanmıştır.

»

1918

Büyükdere, 78 bina yanmıştır.

»

1918

Vefa, 500 bina yanmıştır.

»

1919

Kasımpaşa, 381 bina yanmıştır.

»

1919

Kuruçeşme, 403 bina yanmıştır.

»

1919

Üsküdar, 63 bina yanmıştır.

»

1919

Edirnekapı, 570 bina yanmıştır.

»

1920

Nişantaşı, 65 bina yanmıştır.

»

1921

Üsküdar, 600 bina yanmıştır.

»

1921

Beşiktaş, 80 bina yanmıştır.

5- 1923’ten Günümüze Bu dönemin önemli yangınları;

Bu dönemin önemli yangınları;

»

1923

Abraham Paşa Yalısı yangını

»

15.09.1923

Lânga, 131 bina yanmıştır.

»

10.11.1923

Salmatomruk, 13 bina yanmıştır.

»

10.12.1923

Beyoğlu Surya Hanı , 1 bina yanmıştır.

»

1924

Memduh Paşa Köşkü yangını

»

10.11.1924

Beyoğlu Anadolu Hanı, 1 bina yanmıştır.

»

10.09.1925

Heybeliada, 92 bina yanmıştır.

»

13.04.1926

Üsküdar İcadiye , 30 bina yanmıştır.

»

29.04.1926

Şeyhülislâm kapısı binası, 1 bina yanmıştır.

»

1926

Kartal Maltepe yangını

»

17.06.1926

Fatih Draman, 12 bina yanmıştır.

»

08.10.1926

Kartal Maltepesi, 110 bina yanmıştır.

»

25.08.1927

Üsküdar Valide-i Atik, 201 bina yanmıştır.

»

09.09.1927

Keresteciler, 90 bina yanmıştır.

»

25.02.1928

Bakırköy Cevizlik, 19 bina yanmıştır.

»

22.01.1929

Beyoğlu Tatavla (Kurtuluş), 207 bina yanmıştır.

»

05.02.1930

Çarşıkapı - Feyziâti lisesi(Sultansarayları) , 1 bina yanmıştır.

»

06.08.1931

Teşvikiye, 78 bina yanmıştır.

»

03.12.1933

Sultanahmet Adliye sarayı yanmıştır.

»

09.06.1934

Küçükayasofya, 13 bina yanmıştır.

»

27.06.1934

Beşiktaş Muradiye mahallesi , 19 bina yanmıştır.

»

15.07.1934

Beşiktaş Hasfırın caddesi, 19 bina yanmıştır.

»

04.08.1934

Maltepe Tren yolu, 34 bina yanmıştır.

»

03.09.1935

Kurtuluş Tuzcu Murat sokak, 17 bina yanmıştır.

»

08.09.1935

Ortaköy Ayazma, 12 bina yanmıştır.

»

14.06.1937

Beşiktaş Tuzbaba, 31 bina yanmıştır.

»

15.07.1937

Kurtuluş Kır sokak, 14 bina yanmıştır.

»

26.06.1940

Büyükada Balıkçıl caddesi, 17 bina yanmıştır.

»

21.09.1941

Haliç Feneri, 99 bina yanmıştır.

»

28.02.1942

Fen Fakültesi Zeynep Hanım konağı, 1 bina yanmıştır.

»

10.07.1942

Küçük pazar, 31 bina yanmıştır.

»

06.03.1943

Pendik Belediye binası, 1 bina yanmıştır.

»

10.09.1943

Kapalıçarşı Mobilyacılar, 202 bina yanmıştır.

»

17.01.1944

Horhor caddesi Hayriye Lisesi (Münip Paşa konağı)

»

14.09.1944

Üsküdar Arapzade mahallesi, 23 bina yanmıştır.

»

15.01.1946

Unkapanı değirmeni, 1 bina yanmıştır.

»

07.07.1946

Ortaköy Taş Merdivenler, 11 bina yanmıştır.

»

23.09.1946

Selâmi Ali mahallesi (Üsküdar), 11 bina yanmıştır.

»

09.05.1947

Ortaköy Yenimahalle, 8 bina yanmıştır.

»

06.10.1947

Tahtakale Kutucular caddesi, biri han 9 bina yanmıştır.

»

11.11.1947

Tepebaşı Meşrutiyet caddesi Haçopolo pasajı, 1 bina yanmıştır.

»

29.12.1947

Kumkapı Liman caddesi, 7 Haçopolo

»

01.04.1948

Fındıklı Meclisi Mebusan caddesi Güzel Sanatlar Akademisi

»

24.05.1948

Tepebaşı Meşrutiyet caddesi, 3 bina yanmıştır.

»

02.03.1949

Sütlüce Karaağaç İmrahor caddesi Nuri Kıllıgil fabrikası, 1 bina yanmıştır.

»

17.03.1949

Küçükpazar Keserciler caddesi, 12 bina yanmıştır.

»

06.06.1949

Üsküdar Toptaşı caddesi, biri han 5 bina yanmıştır.

»

09.07.1949

Tophane rıhtımı Çorum vapuru

»

28.07.1949

Küçükçekmece Tepecik köyü, 7 bina yanmıştır.

»

30.12.1949

Eyüp Defterdar caddesi Feshane Fabrikası Müştemilâtı

»

01.01.1950

Küçükpazar Mehmetpaşa yokuşu, 9 bina yanmıştır.

»

06.01.1950

Beyazıt Sahaflar Çarşısı, 20 bina yanmıştır.

»

13.02.1950

Yeşildirek Topalyan han Hamdibey geçidi, 38 bina yanmıştır.

»

19.04.1950

Haydarpaşa rıhtımı Norveç Bosfor vapuru, 1 bina yanmıştır.

»

09.05.1950

Tahtakale Asmaaltı Kalçın sokak Çavuşbaşı hanı, 8 dükkân yanmıştır.

»

19.06.1950

Yeniköy Tarabya caddesi 25 odalı Sipahi Ocağı Kulübü, 1 bina yanmıştır.

»

31.08.1950

Küçükpazar Keresteciler caddesi, 13 bina yanmıştır.

»

12.08.1951

Kumkapı Nisanca Molataş caddesi, 9 bina yanmıştır.

»

24.10.1951

Kadıköy Suadiye Korupark sokak 25 odalı köşk

»

19.11.1951

Tahtakale Hasırcılar Balkapan hanı, 9 dükkân yanmıştır.

»

07.03.1952

Galata Havyar han

»

29.03.1952

Kumkapı Dizdariye Tahsinbey sokak, 7 bina yanmıştır.

»

09.07.1952

Yenişehir Katmerli sokak, 24 bina yanmıştır.

»

23.07.1952

Tahtakale Balkapan hanı

»

25.08.1952

Burgazda Gönüllü sokak, 1 Köşk yanmıştır.

»

07. 03.1953

Yıldız MuhabereTaburu

»

02.06.1953

Üsküdar Sultantepe Camii sokak, 11 bina yanmıştır.

»

20.07.1953

Tahtakale Kebapçı han, ikisi han 4 bina yanmıştır.

»

22.07.1953

Kasımpaşa Bahriye Hastanesi önü Bahriye Levazım Ambarı

»

01.08.1953

Beyazıt Çadırcılar caddesi, 13 bina yanmıştır.

»

09.09.1953

Çemberlitaş Peykhane caddesi yüksek tahsil talebe yurdu

»

27.10.1953

Kandilli Küçüksu caddesi, 2 köşk yanmıştır.

»

17.11.1953

Ankara caddesi Vilayet karşısı, 1 matbaa yanmıştır.

»

19.04.1954

Tarabya Büyükdere caddesi Tarabya Beyaz Konak oteli

»

15.07.1954

Emirgan korusunda Sarı Köşk

»

30.07.1954

Tarabya Ahuçelebi sokak, 8 bina yanmıştır.

»

26.11.1954

Kapalıçarşı, 1364 dükkân yanmıştır.

»

11.01.1955

Kadıköy Moda sahili Park gazinosu altı, Muhtelif deniz vasıtası

»

15.02.1955

Kadıköy Moda Devriye sokak, 1 otel yanmıştır.

»

06.09.1955

Samatya İmrahor İlyasbey caddesi, 1 Kilise yanmıştır.

»

06.09.1955

Yedikule Hacı Hamza mektebi sokak, 1 Kilise yanmıştır.

»

06.09.1955

Samatya Bestekâr Hakkı bey sokak, 1 Kilise yanmıştır.

»

06.09.1955

Hekimoğlu Alipaşa Yapağı sokak, 1 Kilise yanmıştır.

»

06.09.1955

Silivrikapı Balıklı yolu, 1 Kilise yanmıştır.

»

06.09.1955

Kumkapı Çifte Gelinler Gerdanlık sokak, 1 Kilise yanmıştır.

»

06.09.1955

Aksaray Lânga Karakol sokak, 1 Kilise yanmıştır.

»

06.09.1955

Kumkapı Liman caddesi, 1 Kilise yanmıştır.

»

06.09.1955

Şişli Büyükdere caddesi Rum mezarlığı, 1 Kilise yanmıştır.

»

06.09.1955

Kasımpaşa Camii Kebir mahallesi Yağhane sokak, 5 ev yanmıştır.

»

06.09.1955

Beşiktaş Köyiçi caddesi, 3 Ev, 4 dükkân yanmıştır.

»

06.09.1955

Taksim Meşelik sokak, 1 Kilise yanmıştır.

»

06.09.1955

Taksim Meşelik sokak, 1 okul yanmıştır.

»

12.10.1955

Kazlıçeşme Demirhane caddesi, Et ve Balık Kurumu yanmıştır.

»

13.10.1955

Sirkeci Mimar Hayrettin caddesi , 1 han yanmıştır.

»

04.07.1956

Mürselpaşa caddesi, 1 depo yanmıştır.

»

09.07.1956

Hasköy caddesi, 7 atölye yanmıştır.

»

18.10.1956

Kadıköy Caferağa mahallesi Şifa sokak, 2 ev yanmıştır.

»

30.11.1956

Alemdar Küçük Ayasofya Şehit Mehmet Paşa sokak, 3 ev yanmıştır.

»

02.01.1957

Aksaray Guraba Hüseyinağa mahallesi Kakmacı sokak, 3 ev yanmıştır.

»

09.01.1957

Şehzadebaşı Camii avlusu (Mobilyacılar çarşısı), 40 dükkân yanmıştır.

»

25.01.1957

Kasımpaşa Aşıklar Meydanı, 7 ev yanmıştır.

»

26.01.1957

Gebze, 2 ev yanmıştır.

»

24.02.1957

Beykoz Ömerli köyü caddesi, 3 bina ve 1 kamyon yanmıştır.

»

26.02.1957

Şişli İzzetpaşa sokak, 2 ev yanmıştır.

»

12.03.1957

Karagümrük Sarmaşık sokak 3 ev yanmıştır.

»

15.04.1957

Kadıköy - Erenköy Bağdat caddesi, 2 ev ve 1 dükkan yanmıştır.

»

26.04.1957

Bakırköy Küçükçekmece İstanbul caddesi, 1 Otel, 2 ev ve 1 dükkân yanmıştır.

»

07.07.1957

Tahtakale İmame sokak, 1 Han yanmıştır.

»

17.07.1957

Yeşildirek Ekberiye Han yanmıştır.

»

27.07.1957

Bahçekapı Sümer Han kısmen yanmıştır.

»

31.07.1957

Büyükada Şemsi Molla sokak, 1 Köşk yanmıştır.

»

07.08.1957

Galata Mumhane caddesi, Un fabrikası yanmıştır.

»

15.08.1957

Gebze istasyon caddesi, 3 ev yanmıştır.

»

27.08.1957

Paşabahçe iskelesinde 1 Motor yanmıştır.

»

17.08.1957

Beşiktaş Serence Bey yokuşu, 1 tütün deposu yanmıştır.

»

09.09.1957

Beşiktaş Cihannuma mahallesi, 4 ev yanmıştır.

»

17.09.1957

Bakırköy Mahmutbey Nahiyesi, 4 bina yanmıştır.

»

20.10.1957

Ispartakule Yarımburgaz arasında tren kazası, 89 can kaybı, 109 yaralı

»

29.10.1957

Çemberlitaş Hüseyinağa Camiii sokak, 2 han ve 1 ev yanmıştır.

»

08.11.1957

Kapalıçarşı Bedesten, 7 dükkân yanmıştır.

»

09.12.1957

Yeşilköy İstanbul caddesi, 1 otel ve 2 ev yanmıştır.

»

20.12.1957

Cibali Abdülezelpaşa caddesi, 2 depo ve 2 atölye yanmıştır.

»

29.12.1957

Samatya Kurnsal sokak, 3 ev yanmıştır.

»

11.01.1958

Mevlânekapı Yayla caddesi , 9 ev kısmen yanmıştır.

»

01.03.1958

Kurtuluş Notacı ve Elmastraş sokak, 3 ev tamamen ve 1 kısmen yanmıştır.

»

03.03.1958

Taksim Taksim Çeşmesi sokak, 1 atölye ve 5 otomobil yanmıştır.

»

09.03.1958

Edirnekapı Çakırağa yokuşu ve Karagöz sokak, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 3 ev tamamen, 4 ev kısmen yanmıştır.

»

23.03.1958

Beyazıt Fuatpaşa caddesi, 31 muhtelif dükkân yanmıştır.

»

04.05.1958

Kazlıçeşme , 1 lastik fabrikası yanmıştır.

»

11.05.1958

Galata Rıhtımında Heybeliada vapuru kısmen yanmıştır.

»

17.05.1958

Üsküdar Tavaşi Hasanağa mahallesi Büyük Selimpaşa caddesi, 6 ev tamamen, 2 ev kısmen yanmıştır.

»

17.05.1958

Üsküdar Beylerbeyi Millet beğendi sokak, 2 ev tamamen, 2 ev kısmen yanmıştır.

»

22.05.1958

Süleymaniye Siyavuşpaşa sokak, 1 konak kısmen yanmıştır.

»

18.07.1958

Kazlıçeşme Güdereci sokak, 2 fabrika tamamen, 2 fabrika kısmen yanmıştır.

»

03.08.1958

Silivri Selimpaşa köyü, 3 ev 2 samanlık yanmıştır.

»

28.08.1958

Edirnekapı Bayrampaşa caddesi, 3 ev yanmıştır.

»

03.09.1958

Ayvansaray Yavedut caddesi, 2 depo, 1 Camii kısmen yanmıştır.

»

12.09.1958

Mevlânekapı Mescit sokak , 4 ev kısmen yanmıştır.

»

21.09.1958

Tophane Rıhtımında (Kardeş vapuru), 1 ev kısmen yanmıştır.

»

06.01.1959

Sirkeci Ankara caddesi (Yangın ve infilak), Yangında 38 kişi hayatını kaybetmiş ve 42 kişi yaralanmıştır. 6 bina yıkılmış, 2 bina kısmen yanmıştır.

»

24.01.1959

Kadıköy Küçükyalı’da Neşe sineması çökmüştür. Olayda 35 kişi hayatını kaybetmiş ve 26 kişi yaralanmıştır.

»

07.02.1959

Sarıyer Yenimahalle, 3 ev tamamen 2 ev kısmen yanmıştır.

»

13.03.1959

Paşabahçe İncir köyü sokak, 3 Ev tamamen 2 ev kısmen yanmış, 1 ev başlangıçta söndürülmüştür.

»

16.03.1959

Şişli İskenderağa sokak, Fabrikada kazan infilakı

»

25.03.1959

Şehremini İskenderoğlu sokak, 4 ev tamamen yanmış, 1 ev başlangıçta söndürülmüştür.

»

21.04.1959

Taksim Feridiye caddesi, 3 ev tamamen , 1 ev kısmen yanmıştır.

»

23.05.1959

Kadıköy Ziverbey Kayışdağı caddesi, 1 Prevantoryum

»

01.06.1959

Beşiktaş sporcu Adil Çatal Mektep Kakamlıkapı sokakları, 11 ev tamamen, 4 ev kısmen yanmıştır.

»

15.07.1959

Cibali Abdülezel Paşa caddesi, 1 depo tamamen, 2 atölye kısmen, 1 ev kısmen yanmıştır.

»

20.07.1959

Kasımpaşa Aynalıkavak caddesi Belediye, Film deposu kısmen yanmıştır.

»

25.07.1959

Şişli Kırağı sokak, 1 atölye tamamen, 1 atölye kısmen yanmıştır.

»

27.07.1959

Cibali Abdülezel Paşa caddesi, 1 un değirmeni kısmen yanmıştır.

»

07.08.1959

Kasımpaşa Camiii Kebir, Yangında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştır. 2 dükkân tamamen, 3 dükkân kısmen yanmıştır.

»

09.08.1959

Cibali Abdülezel Paşa caddesi depo önünde infilak, Yangında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştır. 2 deniz motoru tamamen yanmıştır.

»

18.08.1959

Karaköy Kızıltoprak, Gazi Muhtarpaşa sokak, 1 köşk yanmıştır.

»

12.10.1959

Fatih Atikali Lodos sokak, 3 ev tamamen, 2 ev kısmen yanmıştır.

»

04.02.1960

Beykoz Kemerüstü sokak, Yangında 1 kişi hayatını kaybetmiş, gecekondu tamamen yanmıştır.

»

04.03.1960

Şehremini Mimar Kasım caddesi , 2 Ev tamamen, 1 ev kısmen yanmıştır.

»

25.03.1960

Haliçte Cibali açıklarında Mavna battı.

»

04.05.1960

Kumkapı Havuzlu Mescit sokak, 1 ev tamamen, 1 ev kısmen yanmıştır.

»

04.05.1960

Kadıköy Osmanağa Serasker sokak, 1 ev tamamen, 1 ev ve 1 atölye kısmen yanmıştır.

»

21.05.1960

Eyüp Savaklar caddesi, 2 ev tamamen 1 Camii kısmen yanmıştır.

»

06.06.1960

Samatya Çavuşzade sokak, 2 ev tamamen, 1 ev kısmen yanmıştır.

»

02.09.1960

Galata Rıhtımında Trabzon Vapuru, Yangında 2 kişi hayatını kaybetmiştir.

»

08.09.1960

Eyüp Kalenderhane caddesi, 2 Lokanta, 1 dükkân 1 ahır kısmen yanmış, 1 at yanarak hayatını kaybetmiştir.

»

26.10.1960

Sultanahmet Parkı karşısı, 3 Dükkân 1 ev tamarne.n 1 ev kısmen yanmıştır

»

14.12.1960

Boğazda Kanlıca ile Tokmak burnu arası, Yugoslav tankeri Peterzoraniç tamamen, Yunan tankeri World Harmony ile (Tarsus Vapuru) kısmen yanmıştır. Yunan tankeriyle Yugoslav tankerinin çarpışması neticesi vukua gelen yangın 09.02.1961 tarihine kadar devam etmiştir. Olay sonucu 50 mürettebat hayatını kaybetmiş, 46 mürettebat yaralanmıştır.

»

20.01.1961

Kasımpaşa Sipahi Fırın sokak, Yangında 46 kişi yaralanmıştır. 2 ev tamamen, 1 ev kısmen yanmış 1 evde başlangıçta söndürülmüştür.

»

17.02.1961

Üsküdar Gülfemhatun mahallesi, 1 ev tamamen, 1 ev ve 1 türbe kısmen yanmıştır.

»

18.02.1961

Beyoğlu Galata Lülecihendek Tatarbey sokak, 1 ev tamamen, 1 ev kısmen yanmıştır.

»

18.02.1961

Beyazıt Soğanağa mahallesi Katip Sinan sokak, 1 köşk tamamen yanmıştır.

»

24.02.1961

Kemerburgaz Amerikan tipi tamirhane, 4 araç yanmıştır.

»

29.04.1961

Mahmutbey Nahiyesi Tapa infilak etmiş, 3 kişi yaralanmıştır.

»

30.04.1961

Cevizli istasyonu yakınında Tren çarpışmış, 14 kişi hayatını kaybetmiş 32 kişi yaralanmıştır.

»

02.05.1961

Beyoğlu Yenişehir Sakızağacı caddesi, Yangında 6 kişi hayatını kaybetmiştir. 1 ev tamamen 1 ev kısmen yanmış, 1 ev başlangıçta sön­dürülmüştür.

»

13.06.1961

Kazlıçeşme İskele sokak, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştır. Bir fabrika kısmen yanmıştır.

»

11.09.1961

Beşiktaş Hayrettin İskelesi 1 Tütün deposu kısmen yanmıştır.

»

23.11.1961

Şehremini Kürkçü Bostan sokak, Kazan infilak etmiş ve 3 ki­şi hayatını kaybetmiştir.

»

23.11.1961

Kocamustafapaşa Cambaziye Karakol sokak, 3 ev tamamen 1 ev kısmen yanmıştır.

»

24.11.1961

Kurtuluş Sahancı sokak, 3 ev tamamen yanmıştır.

»

24.11.1961

Süleymaniye Elmaruf sokak, 1 ev kısmen yanmıştır.

»

26.11.1961

Üsküdar Vaniköy İskele caddesi, 1 yalı tamamen, 1 yalı kıs­men yanmıştır.

»

06.12.1961

Taksim Tarlabaşı caddesi Kasap dükkanında buzdola­bı infilak etmiştir.

»

25.12.1961

Topkapı Maltepe 66 ncı Tümende yangın çıkmıştır.

»

29.12.1961

Kasımpaşa Küçükpiyale Camii çıkmazı, 2 ev tamamen, 1 ev kısmen yanmıştır.

»

08.01.1962

Tahtakale Tomruk sokak 1 han yanmıştır.

»

08.01.1962

Şişli Halaskârgazi caddesi Atatürk Inkilap Müzesi kıs­men yanmıştır.

»

21.02.1962

Beşiktaş Çırağan caddesi Konservatuar binası kısmen yanmıştır.

»

29.09.1962

Beyoğlu Yenişehir Kaşkaval sokak, İnfilâkı sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi yaralanmıştır.

»

06.10.1962

Eminönü Tahtakale Sabuncu han caddesi, Leblebici han kısmen yanmıştır.

»

10.10.1962

Eminönü Süleymaniye Siyavuş­paşa sokak, 1 Han ve 1 ev kısmen, 16 baraka tamamen yanmıştır.

»

17.11.1962

Eminönü Küçükpazar Deveoğ­lu Yokuşu Faik Bey hanı kısmen yanmıştır.

»

17.11.1962

Üsküdar Selimiye Kışlası

»

03.12.1962

Sarıyer Sular caddesi, 1 gecekondu çökmüş 5 ki­şi hayatını kaybetmiştir.

»

07.12.1962

Ayvansaray Lonca Marul sokak, 1 ev çökmüş ve 3 kişi hayatını kaybetmiştir.

»

13.12.1962

Aksaray -Yenikapı Büyük Lan­ga Karakol sokak, 1 atölyede fırın infilâk etmiştir.

»

15.12.1962

Fatih Haydar Piri Mehmetpaşa sokak, 4 ev kısmen yanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiştir.

»

18.12.1962

Üsküdar Toptaşı caddesi Sansar sokak, 3 ev kısmen yanmıştır.

»

19.12.1962

Beyoğlu Kasımpaşa Çatmamescit Söğütözü sokak, 2 ev kısmen yanmıştır.

»

25.12.1962

Eminönü Merkez Hal Binası

»

26.12.1962

Eminönü Yalı Köşkü caddesi Av malzemesi satış yeri, İnfilâk sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi yaralanmıştır.

»

10.01.1963

Üsküdar Kısıklı caddesi bir fırın­da meydana gelen infilak sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş 4 kişi yara­lanmıştır.

»

13.01.1963

Küçükpazar 3 mihraplı Camii, Yıldırım sonucu Camii minaresi yıkılmıştır.

»

17.01.1963

Eyüp Bahariye caddesi fabrikada kazan infilâk et­mesi sonucu bina çökmüş 2 kişi hayatını kaybetmiş 10 kişi yaralanmıştır.

»

20.01.1963

Büyükdere Kefeliköy caddesi, Kefeli Oteli yanmıştır.

»

22.01.1963

Çorlu Askerlik şubesi binası yanmıştır.

»

07.02.1963

Hadımköy Kolordu binasına âit iş yeri yanmıştır.

»

02.03.1963

Halıcıoğlu Levazım okulu, dershane yanmıştır.

»

08.03.1963

Kadıköy Söğütlü Çeşme caddesi, 2 ev kısmen yanmıştır.

»

22.03.1963

Sarıyer Yeni Selimiye sokak, 4 ev tamamen yanmıştır.

»

02.04.1963

Sirkeci Yalıköşkü caddesi, tabanca mantarı infilakı

»

05.04.1963

  1. Recep Paşa caddesi, Havagazı infilâkı sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiştir.

»

22.04.1963

  1. Rıhtım caddesi, Kadeş vapuruna yüklenmek üzere kamyondan indirilirken tabanca mantarı bulunan bir sandık infilak etmiştir. İki kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştır.

»

04.06.1963

İstinye kibrit fabrikasında fabrikasında parlama, 1 kişi hayatını kaybetmiş 2 kişi yaralanmıştır.

»

20.06.1963

Çakmacılar yokuşu, 2 han kısmen yanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş 2 kişi yaralanmıştır.

»

23.06.1963

Çarşıkapı Gedikpaşa caddesi, 2 han kısmen yanmıştır.

»

24.06.1963

Karaköy, Belediye otobüsü denize uçmuş, 2 kişi hayatını kaybetmiş 2 kişi yaralanmıştır.

»

28.06.1963

  1. Tabakhane meydanı, 2 ev kısmen yanmıştır.

»

15.08.1963

Haydarpaşa Liman Şirketi, Dinamitlik infilak etmiş 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştır.

»

15.08.1963

  1. Rıhtım caddesi, İnfilak neticesi 6 kişi yaralanmıştır.

»

22.08.1963

Sarayburnu’nda bir taksi denize uçmuş, 3 kişi hayatını kaybetmiştir.

»

24.08.1963

Kumkapı Bostan ve Hattat sokak

»

26.08.1963

Sağmacılar Cicoz yolu, Tabanca mantarı infilakında 3 kişi yaralanmıştır.

»

01.09.1963

Bebek Sahili, 1 deniz motoru yanmıştır.

»

04.09.1963

Rumelihisarı, Bir Rus gemisi yalıya çarpmış, 3 kişi hayatını kaybetmiş 10 kişi yaralanmıştır.

»

04.09.1963

Sarıyer Karakütük caddesi, 8 bina tamamen 6 bina kısmen yanmıştır.

»

10.10.1963

Sağmacılar Yeni Cezaevi yolu, çatapat fabrikasında infilâk, 1 bina tamamen çökmüş , 5 kişi hayatını kaybetmiş 11 kişi yaralanmıştır.

»

22.10.1963

Hasköy Aynalıkavak caddesi, Ofis ambarı kısmen yanmıştır.

»

3.11.1963

İstinye Vapur iskelesi, 1 kamyonet denize uçmuş, 7 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi yaralanmıştır.

»

04.12.1963

Salmatomruk Karagözlü sokak, 2 ev tamamen 1ev kısmen yanmıştır.

»

09.12.1963

Yıldız Jandarma Er Eğitim Tugayı, Yangın

»

18.12.1963

Büyükdere caddesi Jandarma Eğitim Alayı, muhtelif atölyeler tamamen yanmıştır.

»

24.12.1963

Kazlıçeşme Kireçli Camii sokak, 2 fabrika tamamen yanmış, 1 fabrika başlangıçta söndürülmüştür.

»

26.12.1963

Kadıköy Rasimpaşa mahallesi, 4 ev tamamen yanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiştir.

»

30.1.1964

Beykoz Fevzipaşa caddesi, Kaymakamlık lojmanı yanmıştır.

»

21.2.1964

Üsküdar İhsaniye İskele sokak, 2 ev tamamen yanmıştır.

»

25.02.1964

Gedikpaşa Hattat sokak, 1 han tamamen 1 han kısmen yanmıştır.

»

28.02.1964

Beyoğlu Hüseyinağa Dudu Odaları sokak, 5 katlı bina kısmen yanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş 2 kişi yaralanmıştır.

»

14.03.1964

Üsküdar Gündoğumu caddesi, bir garaj kısmen yanmıştır.

»

16.03.1964

Çarşıkapı Tiyatro caddesi, 2 dükkân dahilindeki eşyalar tamamen, bir dükkân dahilindeki eşyalarla tavan ve çatısı kısmen yanmıştır.

»

22.05.1964

Küçükbebek Cevdetpaşa caddesi, 1 yalı tamamen yanmıştır.

»

01.06.1964

Kazlıçeşme Kapakarşı sokak, 1 fabrika tamamen yanmıştır.

»

19.06.1964

Gedikpaşa Hattat sokak, 1 han tamamen 1 han kısmen yanmıştır.

»

05.08.1964

Kasımpaşa Kulaksız Ebehatun sokak, 5 ev tamamen 1 ev kısmen yanmıştır.

»

21.08.1964

Beyoğlu Kuledibi , 6 Apartman, 36 baraka dükkan tamamen 8 apartman kısmen yanmıştır.

»

15.09.1964

Bakırköy Sakızağacı Muharrir Ahmet Rasim sokak, 4 ev tamamen yanmış, 2 ev başlangıçta söndürülmüştür.

»

16.09.1964

Şehzadebaşı Ferah Sinema binası tamamen yanmıştır.

»

28.09.1964

Yeşilköy Havalimanında bir İngiliz Uçağı düşmüş, Uçak tamamen yanmış, 1 kişi yaralanmıştır.

»

10.10.1964

Üsküdar Selamiali mahallesi, 3 ev tamamen yanmıştır.

»

26.10.1964

Tahtakale caddesi, 1 dükkân eşyaları kısmen yanmış ve 1 dükkân eşyaları kavrulmuştur.

»

21.11.1964

Kasımpaşa Karanlık Çeşme sokak, 2 ev tamamen 1 ev kısmen yanmıştır.

»

10.12.1964

Kazlıçeşme Güderici sokak, 2 Fabrika tamamen 1 fabrika kısmen yanmıştır.

»

16.12.1964

Ayvansaray Külhan sokak, bir fabrika çökmüş 4 kişi hayatını kaybetmiş 2 kişi yaralanmıştır.

»

20.12.1964

Mecidiyeköy Ali Samiyen Stadı çöküntüsünde 77 Kişi yaralanmıştır.

»

14.01.1965

Yeşilköy Askeri Havaalanında Uçak düşmüştür. Uçak kısmen yanmış 1 kişi hayatını kaybetmiş 3 kişi yaralanmıştır.

»

27.01.1965

Şişli Kağıthane caddesi Bakır Fabrikasında İnfilak

»

06.02.1965

Şişli Nişantaşı Kelek sokak, 5 ev tamamen 2 ev kısmen yanmıştır.

»

09.02.1965

Beşiktaş Muradiye mahallesi, 1 ev tamamen 2 ev kısmen yanmıştır.

»

22 05.1965

Yedikule Hacı Hüseyin Çeşmesi sokak, 3 ev kısmen yanmıştır.

»

13 05.1965

Ayvansaray Lonca Ebe sokak, 3 ev tamamen 3 ev kısmen yanmıştır.

»

08.06.1965

Dolmabahçe Sarayı önünde yabancı pilot direğe çarpmış, pilot hayatını kaybetmiş 3 kişi hayatını kaybetmiştir.

»

27.06.1965

Kurtuluş Kınalı Keklik sokak, 2 ev tamamen, 1 ev kısmen yanmıştır.

»

30.06.1965

Tarlabaşı caddesi Kazan infilakı, 1 bina kısmen yanmış, 10 binanın camları kırılmıştır.

»

04.07.1965

Kadıköy Göztepe, 1 fırın kısmen yanmış, 3 kişi hayatını kaybetmiş , 3 kişi yara­lanmıştır.

»

19.08.1965

Eyüp Bahriye caddesi, Levazım okulu Kısmen yanmıştır.

»

22.08.1965

İstinye Tersanesi Adana vapurunda yangın

»

24.08.1965

Çarşıkapı Yeniçeriyer caddesi, 1 Atölye tamamen 2 atölye kısmen yanmıştır.

»

08.10.1965

Üsküdar Beylerbeyi Arabacılar sokak, 6 ev tamamen, 2 ev kısmen yapmıştır.

»

11.11.1965

Kasımpaşa Küçük Piyale Pişmaniye sokak, 3 ev tamamen, 1 ev kısmen yanmıştır.

»

03.12.1965

Üsküdar Çengelköy İftar yokuşu 2 ev tamamen yanmıştır.

»

24.12.1965

Şişli Kağıthane Cendere mevkii cam fabrikasında İnfilâk, 14 Kişi hayatını kaybetmiş , 8 kişi yaralanmıştır.

»

23.01.1966

Beşiktaş Silahhane sokak 2 ev tamamen, 2 ev kısmen yanmıştır.

»

09.02.1966

Süleymaniye Fetva Yokuşu Mütasarrıf sokak, 4 ev tamamen yanmıştır.

»

02.03.1966

Karaköy-Kadıköy Vapur İskelesinde Rus bandıralı Lutsk motor tankeri ile Krosnta Oktııabr gemisinin Dolmabah­çe önlerinde çarpışması neticesi denize dökülen 3 bin ton ka­dar ham petrolden yangın çıkmıştır. Kadıköy isimli vapur, Stgeorge isimli İtalyan yolcu gemisi, Kadıköy iskelesi, Karaköy Köprüsü altındaki dükkan­lar yanmıştır. Kadıköy va­purunda 1 kişi hayatını kaybetmiştir.

»

11.03.1966

Rumelihisarı Tezveren Dede sokak, 3 ev tamamen 2 ev kısmen yanmış 1 kişi hayatını kaybetmiştir.

»

11.03.1966

Sarıyer Yeniköy Kökbaşı caddesi, Sarıyer Adliye binası kısmen yanmıştır.

»

15.03.1966

Dolapdere Akağalar sokak, 1 ev tamamen yanmıştır.

»

18.04.1966

Eminönü Yenihan önünde denizde bütangaz yüklü motorda infilak, 2 kişi hayatını kaybetmiş 8 kişi yaralanmıştır.

»

08.05.1966

Aksaray İnebey mahallesi Aksaray pazarı, 6 dükkân tamamen 5 dükkân kısmen yanmıştır.

»

15.05.1966

Üsküdar Kuzguncuk Bostan sokak, 1 ev tamamen 2 ev kısmen yanmış 4 ev başlangıçta sön­dürülmüştür.

»

11.06.1966

Beşiktaş Arnavutköy akıntı burnunda bir taksi denize uçmuş, bir kadın bir erkek boğula­rak hayatını kaybetmiştir.

»

03.07.1966

Yeniköy Beykoz arasında de­nizde Yeni Galatasaray isimli Tenezzuh Motoru ile Aksaray isimli motor çarpışmış Yeni Galatasaray motoru batmıştır. Üç ev tamamen yanmış, 29 kişi yaralanmış 14 kişi hayatını kaybetmiştir.

»

14.07.1966

Harbiye caddesinde Hilton Oteli, havalandırma dairesinde yangın çıkmıştır.

»

26.07.1966

Metris 475 Ulş. Oto Tabur karargahı tamamen yanmıştır.

»

08.09.1966

Beykoz Umumyeri, Deniz Komutanlığına ait 2 avcı botu batmıştır.

»

11.09.1966

Sultanahmet Ahırkapı Feneryolu sokak, As. Lv. Ambarı kısmen yanmıştır.

»

24.09.1966

Alibeyköyü, Keçe Suyu Taban­ca Mantarı İmalathanesi, 2 kişi yaralanmış, 3 kişi hayatını kaybetmiştir.

»

22.01.1967

Çatalca Tepecikköyü, 6 ev tamamen, 1 ev kısmen ve 1 samanlık kısmen yanmıştır.

»

10.02.1967

Üsküdar Bağlarbaşı Gümüş Yolu, 2 ev tamamen yanmış, 2 ev başlangıçta söndürülmüştür.

»

12.02.1967

Karaköy Hacımimi Mahallesi, 3 ev tamamen yanmıştır.

»

10.03.1967

Taksim Çekmece Mahallesi, 1 evkısmen yanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiştir.

»

07.05.1967

Büyükçekmece mevkii araç çarpışması, 1 kişi hayatını kaybetmiş 10 kişi yaralanmıştır.

»

12.05.1967

Üsküdar Arakyeci Hacı Meh­met Mahallesi, 3 ev tamamen yanmıştır.

»

24.05.1967

Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi İs­tiklal caddesi, Yeni Komedi Tiyatrosu kıs­men yanmış, Emek Sineması ve kulüp başlangıçta söndürülmüştür.

»

23.06.1967

Kumkapı Molataşı caddesi, 1 ev tamamen, 2 ev kısmen yanmış ve 1 evde başlangıçta söndürülmüştür.

»

26.06.1967

Rızapaşa yokuşu Sabuncu han sokak, İnfilak sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi yaralanmıştır.

»

28.06.1967

Üsküdar Toptaşı caddesi, 3 ev tamamen 2 ev kısmen yanmış, 1 ev 1 manav 1 kahvehane başlangıçta söndürülmüştür. 1 takside tamamen yanmıştır.

»

24.08.1967

Kınalıada Köşklü sokak, 2 ev tamamen yanmıştır.

»

31.08.1967

Kınalıada Manastır mevkii, 2 ev tamamen yanmıştır.

»

16.09.1967

Balat Vodina caddesi, 4 katlı bina kısmen yanmış 1 kişi hayatını kaybetmiştir.

»

03.10.1967

Kandilli mahallesi Kaya sokak ve Bahçe sokak, 5 katlı bina tamamen yanmış, 3 çocuk hayatını kaybetmiştir.

»

07.11.1967

Taksim Cihangir Mahallesi Kazancı Yokuşu, 6 katlı binanın zemin katında İnfilak sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiştir.

»

07.11.1967

Taksim Cihangir Mahallesi Sırasel­viler caddesi, 1 Eczane tamamen yanmıştır.

»

15.11.1967

Dolapdere Yenişehir mahallesi Di­rekçibaşı sokak ve Kuyumcu Kerim sokak, 2 ev tamamen 3 evde kısmen yanmış, 1 ev başlangıç halinde söndürülmüştür.

»

22.11.1967

Yeşilköy K. Çekmece Fatih mahallesi Dalyan sokak, 1 ev tamamen 4 ev kısmen yanmış 1 ev başlangıç ha­linde söndürülmüştür.

»

23.12.1967

Arnavutköy mahallesi. Sucu Bahçesi sokak, Patlama sonucu 2 katlı ahşap binanın zemin katı kısmen yanmış, 4 kişi hayatını kaybetmiştir.

»

07.01.1968

Eyüp Gümüşsuyu caddesi, 2 Katlı bina kısmen yanmış 5 ki­şi hayatını kaybetmiş 1 kişide yaralanmıştır.

»

20.01.1968

Çemberlitaş Atik Ali Paşa Medresesi sokak, 2 Katlı Han kısmen yanmıştır.

»

12.03.1968

Beyoğlu Kuloğlu mahallesi Hava sokak, 4 katlı bina ta­mamen yanmıştır.

»

15.03.1968

Gedikpaşa Esirci Kemalettin Camii sokak, 3 katlı ahşap ev tamamen 1 evde kısmen yanmıştır.

»

21.03.1968

Topkapı Davutpaşa caddesi bir Elektrik fabrikası, İnfilak sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş 4 kişi yaralanmıştır.

»

22.03.1968

Emirgan Boyacıköy Toraman sokak, Ahşap olan 2 ev tamamen yanmıştır.

»

30.03.1968

Eyüp Kalenderhane caddesi, 3 Katlı ahşap ev tamamen yanmış 3 kişi hayatını kaybetmiştir.

»

04.06.1968

Balat Hızırçavuş mahallesi Çorba­cıbaşı Çeşme sokak, 2 ev tamamen 1 ev kısmen yanmış ve 1 evde başlangıç­ta söndürülmüştür.

»

06.08.1968

Kumkapı Gedikpaşa Karababa ve Camii sokak, 1 Han tamamen, 1 han kısmen yanmış ve 1 handa başlan­gıç halinde söndürülmüştür.

»

01.11.1968

Vefa Şemsettin Camii sokak 35 sayılı Bayrak Han, üst katlarda mahsur kalan 300 kişi otomatik merdiven aracı ile kurtarılmıştır.

»

04.11.1968

Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi Turnacıbaşı sokak, 5 katlı bina tamamen yanmış 3 bina başlangıçta söndü­rülmüştür.

»

27.01.1969

Aksaray Millet caddesi 2 sayılı Küçük Opera Tiyatro binası eşyaları ile birlikte tamamen yanmıştır.

»

30.01.1969

Üsküdar Sinanpasa Mahallesi Salacak İskele arkası sokak, 1 ev tamamen 1 evde kısmen yanmıştır.

»

07.02.1969

Eyüp Silahtarağa Şehnaz sokak, Türkiye Petrolleri İstanbul sevk deposu sahili Tekin motorunda tüplerin infilakı neticesi 2 ki­şi yaralanmıştır.

»

14.02.1969

Rumelihisarı Durmuşdede sokak ve Mübayacı sokak, 4 ev tamamen 1 ev kısmen yanmış 1 evde başlangıçta söndürülmüştür.

»

14.02.1969

Yedikule İmrahor İlyas Bey caddesi Narlıkapı Çeşme sokak, 4 ev kısmen yanmış 1 ev başlangıçta söndürülmüştür.

»

10..03.1969

Eyüp Şehnaz sokak, Türkiye Petrolleri İstanbul sevk deposu sahilinde 100 tonluk büyük Yıldız Moto­runda yüklü bulunan tüplerin infilakında motor yanmış ve sademeden muh­telif yerleri hasar görmüştür.

»

03.05.1969

Kasımpaşa Sururi Mehmet Efendi mahallesi Rasimpaşa Mevlanesi sokak, 1 Mağaza ve 3 ev kısmen yanmıştır.

»

18.11.1969

Sultanahmet Akbıyık Can­kurtaran İstasyon altı Tekel Yaprak Tütün ve Bakım iş­letmesi, Bina ve içersindeki mallar tamamen yanmıştır.

»

03.01.1970

Arnavutköy Beyazgül sokak, 3 Katlı bina kısmen yanmış 4 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişide yaralanmıştır.

»

12.01.1970

Taksim Yenişehir Mahallesi Ka­vurma sokak, 4 ev tama­men yanmış 2 evde başlangıçta sön­dürülmüştür.

»

23.01.1970

Vefa Kovacılar Muşgüle sokak, 4 Katlı tuğla yığma bina kısmen yanmış 5 kişi hayatını kaybetmiştir.

»

02.02.1970

Tahtakale caddesi, Aktar Han kısmen yanmış 3 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi ağır yaralanmıştır.

»

13.02.1970

Taksim Yenişehir mahallesi Akağalar sokak, 3 ev tamamen 1 evde kısmen yanmıştır.

»

19.03.1970

Sultanahmet Binbirdirek Maden sokak, 1 bina eşyaları ile birlikte kısmen yanmış, 13 kişi yaralanmış 2 kişide hayatını kaybetmiştir.

»

29.03.1970

Eyüp Kemerburgaz, 8 ev eşyaları ile birlikte tamamen, 2 evde kısmen yanmıştır.

»

17.04.1970

Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi Tepebaşı Meşrutiyet caddesi, 2 ev ve 3 katlı şehir tiyatrosu kısmen yanmıştır.

»

01.06.1970

Kasımpaşa Hacıhüsrev caddesi, 1 ev tamamen 2 ev kısmen yanmıştır.

»

01.07.1970

Rumelihisarı Baltalimanı caddesi, Acip Ancona isimli 53 bin tonluk tankerin inşa halinde bulunan yalıya çarpması sonucu bina tamamen yıkılmış 5 kişi hayatını kaybetmiş 6 kişi yaralanmıştır.

»

27.11.1970

Taksim Kültür Sarayı 7 Katlı Opera binası kısmen yanmıştır.

»

03.01.1971

Eyüp Defdar Yeni mahallesi Cami çıkmazı, 3 ev kısmen yanmış 1 ev başlangıçta söndürülmüştür.

»

05.01.1971

Kurtuluş Eskişehir mahallesi Eşrefefendi ve Lalezar sokak, 2 ev tamamen 1 ev kısmen yanmış, 1 evde başlangıçta söndürülmüştür.

»

27.02.1971

Üsküdar, Selâmsız Selâmiali mahallesi Külhani sokak, 3 ev tamamen 1 ev kısmen yanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişide yaralanmıştır.

»

08.03.1971

Üsküdar, Kepçedede Mahallesi Güncloğumıl caddesi 2 ev tamamen 2 ev kısmen yanmıştır.

»

06.04.1971

Kasımpaşa Hacıhüsrev mahallesi Hacıhüsrev caddesi, 5 ev tamamen 3 ev kısmen yanmış 1 evde başlangıçta söndürülmüştür.

»

03.05.1971

Cibali Ayakapı Yenikapı sokak ve Hisarönü sokak Ayakapı caddesi, 1 ev tamamen 2 ev kısmen yanmış 3 evde başlangıçta söndürülmüştür.

»

05.07.1971

Küçükpazar, Hacıkadın caddesi ve Bostan sokaklar, 1 ev kısmen yanmış 1 ev başlangıçta söndürülmüştür.

»

11.07.1971

Kumkapı, Nişanca yokuşu Havuzlu Mescit sokak ve Havuzlu çıkmazı, 6 ev kısmen yanmıştır.

»

01.09.1971

Emirgân Mektep sokak ve Muvakkıthane caddesi, 1 dükkân tamamen ve 2 ev kısmen yanmıştır.

»

03.11.1971

Beyoğlu, Asmalımescit mahallesi Tepebaşı Meşrutiyet caddesi Şehir Tiyatrosu, 17.04.1970 tarihinde kısmen yanan tiyatronun kısmen dahili ve çatısı tamamen, beden duvarları kısmen yanmıştır.

»

20.12.1971

Küçükpazar Ragıp Gümüşpala caddesi Haller Müdürlüğüne ait Meyva Hali binası kısmen yanmıştır.

»

29.12.1971

Taksim Katip Mustafa Çelebi mahallesi İstiklal caddesi, bir gazino tamamen yanmıştır.

»

06.01.1912

Beykoz Anadolu Kavağı Mirşah Hamam sokak, 3 ev tamamen yanmış 1 ev başlangıçta söndürülmüştür.

»

15.01.1972

Tarabya Yeniköy Köybaşı caddesi Çirozluk Yolu, Sarıyer Adliye binası tamamen yanmıştır.

»

24.12.1972

Yenikapı Katip Çeşmesi sokak, 3 ev kısmen yanmıştır.

»

11.05.1972

Üsküdar Kandilli Küçüksu caddesi, bir yalı ve bir köşk tamamen yanmıştır.

»

26.06.1972

Beyoğlu İstiklal caddesi Balo sokak, bir binada bütangazı infilakı sonucu binanın 2 ve 3 ncü kat arka tarafları kısmen çökmüş, 4 kişi hayatını kaybetmiş 21 kişi yaralanmıştır.

»

07.10.1972

Yedikule, Yedikule caddesi, 4 ev kısmen yanmıştır.

»

15.12.1972

Cağaloğlu Hükümet Konağı sokak, İstanbul Vilayet Defterdarlık binası, Binanın çatısı ve üst katlar kısmen yanmıştır.

»

23.12 1972

Rumelihisarı Durmuşdede sokak, 1 Kilise 3 ev tamamen 4 ev kısmen yanmış, 1 ev başlangıçta söndürülmüş, 1 kişi ise hayatını kaybetmiştir.

»

1974

Kasımpaşa Pişmaniye yangınında 9 sokak tamamen yanmıştır.

»

1982

Çarşılı Han yangınında 310 konfeksiyon yanmıştır.

»

1983

Laleli Washington Oteli yangınında 36 kişi hayatını kaybetmiş 59 kişi ise yaralanmıştır.

»

1991

Şehzadebaşı yolcu otobüsü yangınında 3 kişi hayatını kaybetmiştir.

»

03.10.1991

Beyoğlu İstiklal caddesinde bir iş merkezinin 17 ve 18. katları tamamen yanmıştır.

»

25.12.1991

Bakırköy Cevizlik mahallesi, bir mağaza yangınında 11 kişi hayatını kaybetmiş 19 kişi ise yaralanmıştır.

»

25.01.1992

Kapalıçarşı’da meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş 5 kişi ise yaralanmıştır.

»

20.02.1992

Eminönü İstanbul Ticaret Odasındaki patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş 18 kişi ise yaralanmıştır.

»

17.03.1992

Beşiktaş, Gayrettepe’deki patlamada 3 kişi hayatını kaybetmiş 22 kişi ise yaralanmıştır.

»

05.04.1992

Dolapdere Yenişehir’de bina çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş 8 kişi ise yaralanmıştır.

»

16.05.1992

Eminönü, Galata Köprüsünde bir çok dükkân yanmıştır.

»

16.06.1992

Üsküdar,Vaniköy’de Vaniköy villaları tamamen yanmıştır.

»

28.08.1992

Karaköy iskelesinde Pendik yolcu vapuru yanmıştır.

»

23.09.1992

Eminönü iskelesinde Sarayburnu yolcu vapuru yanmıştır.

»

15.12.1992

Fatih Haydar Ömer Paşa caddesinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi ise yaralanmıştır.

»

12.01.1993

Topkapı Halk Pazarı yangınında 35 dükkân tamamen yanmıştır.

»

18.02.1993

Ortaköy’de meydana gelen yangında 1 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi ise yaralanmıştır.

»

28.04.1993

Ümraniye, Kazım Karabekir mahallesinde çöplük alanda meydana gelen patlamada 27 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

»

14.09.1993

Avcılar Haramidere’de bir fabrika tamamen yanmıştır.

»

22.09.1993

Tahtakale Sabuncu ,Küçük Yıldız,Gürün hanlarında tüm dükkanlar yanmıştır, 1 kişi yaralanmıştır.

»

14.12.1993

Kocasinan’da bir kumaş deposu yanmıştır.

»

07.01.1994

Okmeydanı Talatpaşa’da çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetmiştir.

»

06.02.1994

Beyoğlu,İstiklal caddesinde çıkan yangında bir handaki tüm dükkanlar yanmıştır 4 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi yaralanmıştır.

»

13.03.1994

Boğazda Nassia ve Ship Broker adlı tankerlerin çarpışması sonucu çıkan yangınında çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş. Denize yayılan 10.000 tonun üzerinde petrol günlerce yanmıştır.

»

13.06.1994

Şişli Halaskargazi caddesinde çıkan yangında bir giyim mağazası tamamen yanmıştır.

»

23.06.1994

Mercan Uzun Çarşı caddesinde çıkan yangında bir çok işyeri yanmıştır.

»

29.01.1995

Levent Levazım Subaylar Sitesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetmiştir.

»

07.08.1996

Gebze Dilovası’nda bir kimya fabrikası yanmıştır.

»

31.08.1996

Topkapı, Davutpaşa’da fabrika yangını

»

17.11.1996

Laleli’de bir otelde çıkan yangında 17 yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetmiştir.

»

13.02.1997

Tuzla’da meydana gelen tanker yangınında 2 kişi hayatını kaybetmiş 18 kişi yaralanmıştır.

»

05.02.1999

Maltepe’de bir huzurevinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetmiş 5 kişi ise yaralanmıştır.

»

23.02.1999

Bayrampaşa’da tüp dolu kamyon yanmıştır.

»

13.03.1999

Göztepe Mavi Çarşıda çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetmiş 3 kişi yaralanmıştır.

»

29.08.1999

Salı Pazarı Ticaret Merkezi fuar alanında çıkan yangında dükkanlar yanmıştır.

»

27.09.1999

Pendik Kurtköy’de bir kimya fabrikasında çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi yaralanmıştır.

»

29.03.2000

Şişli Mecidiyeköy Ortaklar caddesinde bir markette çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetmiş 2 kişi yaralanmıştır.

»

04.04.2000

Güneşli ‘de çıkan yangında bir gazetenin deposu tamamen yanmıştır.

»

20.04.2000

Beylikdüzü’nde çıkan yangında bir hastanenin tüm odaları zarar gördü.

»

31.05.2000

Beyoğlu İngiltere Konsolosluğunda çıkan yangında 4 kişi yaralanmıştır.

»

28.07.2000

Topkapı’da çıkan yangında bir fabrika tamamen yanmıştır.

»

13.07.2000

Avcılar ‘da çıkan yangında bir fabrika tamamen yanmıştır.

»

22.11.2000

Çerkezköy Organize sanayi bölgesinde bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş 5 kişi yaralanmıştır. Fabrikada büyük çapta maddi zarar meydana gelmiştir.

»

13.11.2000

Kartal Samandıra’da bir cam eşya deposunda çıkan yangında 1 kişi yaralanmıştır.

»

06.12.2000

Eyüp’te Ramazan çadırında çıkan yangında çadır kullanılamaz hale gelmiştir.

Kaynak:http://itfaiye.ibb.gov.tr

Son Güncelleme: 08.05.2019 12:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.