İBB’NİN ÖNCELİĞİ, HER ÇOCUĞA HER SABAH BİR BARDAK SÜT İÇİRMEK

İBB, Halk Süt projesi ile İstanbul’daki 100 bini aşkın çocuğa en sağlıklı ve en kaliteli koşullarda ücretsiz süt imkanı sunuyor.

YAŞAM 06.08.2020, 11:26 BERKE EREN
21
İBB’NİN ÖNCELİĞİ, HER ÇOCUĞA HER SABAH BİR BARDAK SÜT İÇİRMEK

İBB, Halk Süt projesi ile İstanbul’daki 100 bini aşkın çocuğa en sağlıklı ve en kaliteli koşullarda ücretsiz süt imkanı sunuyor. Çocukların sağlıklı gelişimi için çok önemli olan sütü, büyük bir şeffaflıkla üreticiden en uygun fiyata temin ediyor. Bazı medya organlarında yayınlanan rakamlar gerçeği yansıtmıyor.Sütün bebekler ve çocuklar için önemini çok iyi bilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu olanağa sahip olmayan İstanbul’un her çocuğuna süt ulaştırmayı seçim vaadi olarak açıklamıştı. Göreve geldikten sonra önceliğini çocuk, genç ve kadınlara desteğe veren İmamoğlu, ‘Halk Süt Projesi’nin bir an önce hayata geçirilmesi için süreci yakından izledi. Sonuçta, Ekim 2019 İstanbul’un, ihtiyaç sahibi 115 bin bebeğinin süte kavuşması olanağı yaratıldı. Bu süreçte, şeffaflık, kalite, en uygun maliyet ilkesi ile hareket edildi. Ancak, bütün bunların ötesinde, bebekleri ve çocukları süte kavuşturmak için gereken tüm fedakarlıkların gösterilmesi dışında bir seçenek düşünülmedi.Bu çerçevede, Halk Süt projesiyle ilgili, basında yer alan asılsız bazı bilgiler üzerine yeniden bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. İhtiyaç sahibi İstanbullu çocukların süte erişerek daha sağlıklı gelişimi için yapılan çalışmaları aşama aşama aktarmak istiyoruz:

115 BİN ÇOCUK HER SABAH BİR BARDAK SÜT İÇİYOR

1- Süt, çocukların fiziksel ve bilişsel yeteneklerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi açısından son derece önemlidir. Bu bağlamda, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun adaylık sürecindeki vaatleri arasında, süte ulaşamayan çocuklara ücretsiz süt dağıtımı da bulunmaktadır. 23 Haziran 2019 günü yenilenen İstanbul seçimlerinin ardından, sözü edilen vaadin yerine getirilmesi için çalışmalara başlanmış, devralınan belediyenin veri seti kullanılarak, 3 ila 6 yaş arasında olup, ebeveynlerinin yeterli gelire sahip olmaması nedeniyle, süte ulaşamayan çocuk sayısı yaklaşık 100 bin olarak saptanmış. Bu saptamayla birlikte hemen hareket geçilerek, çocuklarımıza her gün 1 bardak süte tekabül edecek şekilde ayda 8 litre süt dağıtılması kararı alınmıştır. Süt dağıtılan çocuk miktarı son olarak 115 bine ulaşmıştır.

KALİTELİ SÜTLER EN UYGUN FİYATA ALINDI

2- Bu çerçevede, miktar ve kalite açısından uygun olan sütün İstanbul çevresinden temin edilmesine yönelik araştırmalar yapılmıştır. Bu süreçte, 1967 yılında kurulmuş bulunan, 2 binden fazla ortağıyla ürettiği süt ve süt ürünlerindeki kalitesi, deneyimi tescilli olan Tire Süt Mahsulleri Kooperatifi ile litre başına, 3,80 TL + KDV fiyatla sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme dönemi 16 Ekim 2019 ila 31 Aralık 2019 tarihlerini kapsamaktadır. Sözleşme kapsamında, Tire Süt Mahsulleri Kooperatifi, ortaklarından toplayıp kalite denetlemesini yapıp standartlara uygun biçimde soğutmuş olduğu sütü, kendisinin anlaşma yaptığı bir UHT firmasına, tankerleriyle taşıtmıştır. Sütler burada UHT ettirilmiş ve İBB'nin standartlarını belirlediği şekilde, uzun kullanım ömrüne uygun olarak kutulanarak, koliler halinde tırlarla İBB Anadolu ve Avrupa depolarına teslim edilmiştir. Kalite denetimleri İBB tarafından fiziksel ve laboratuvar koşullarında yapılan sütler, daha sonra; 60 kamyonet, 60 şoför ve 60 sosyolog/sosyal hizmet uzmanı aracılığıyla bu depolardan alınarak, İstanbul’un 39 ilçesinde yaklaşık 100 bin çocuğa Dünya Gıda Günü olan 16 Ekim 2019 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanılmıştır.

SON BİR YILDA SÜT FİYATLARINA 3 KEZ ZAM GELDİ

3- Bu arada, Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği çiğ süt fiyatlarında 3 kez artış yaşanmıştır. 1 Ocak-30 Nisan 2019 arası için (TL/LT) 1,70 olan fiyat, 1 Mayıs-14 Kasım arasında 2,00, 15 Kasım 2019 sonrasında ise 2,30 olarak belirlenmiştir. Öte yandan, çiğ süt fiyatlarıyla UHT süt fiyatları karıştırılmamalıdır. Ara dönemde süt dağıtımının aksamaması için, yine Tire Süt Mahsulleri Kooperatifi ile 30 Ocak 2020 tarihinde bir önceki sözleşmeyle aynı koşullarda olmak üzere bu kez UHT depo teslimi litresi 4,15 TL+KDV fiyatla 5 Şubat - 6 Nisan tarihleri arası için sözleşme yapılmıştır. Yine dağıtımın aksamaması amacıyla, 20 Nisan-11 Mayıs tarihleri arası için aynı fiyatla iş artışı yapılmıştır. Temin edilen sütler, yukarıda belirtilen yöntemle, çocuklarımıza dağıtılmaya devam edilmiştir. 5- İBB, 6 Şubat 2020 tarihinde yukarıda belirtilen koşullarla, aylar itibariyle ve yıl sonuna kadar depolarına teslim edilmek üzere UHT süt alımına yönelik olarak açık ihaleye çıkmıştır. İhaleye 5 firma teklif vermiştir. Fiyatlar, TL/LT + KDV bazında 4,19 ila 4,80 aralığında sıralanmıştır. Fiyat ve diğer koşullar açısından uygun bulunmayan ihale, 7 Nisan 2020 tarihinde iptal edilmiştir.

MAYIS’TAN İTİBAREN SÜT İSTANBULLU ÜRETİCİLERDEN TEMİN EDİLİYOR

6- Süt dağıtımı devam ederken, İBB, Trakya ve İstanbul çevresinde miktar, kalite ve fiyat açısından uygun süt temini için araştırmalara başlanmıştır. Bu esnada İstanbul Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile irtibat kurularak, kapasitelerini geliştirmeleri için kendileri cesaretlendirilmiştir. Birlik, süt toplama ve taşıma konusunda ilave yatırımlara girişmiştir. Birliğin ortaklarının sütleri İBB tarafından analiz edilmiş, teknik elemanları aracılığıyla üreticilere kalite eğitimleri verilmiştir. İzleyen süreçte, merkezi Çatalca'da bulunan İstanbul Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aynı koşullarda İBB depolarına UHT süt teslimini 4,12 TL/LT + KDV fiyatla yapabileceğini beyan etmiştir. Yapılan incelemelerde, Birliğin kapasitesinin, sütün miktar ve kalitesinin yapılan çalışmalarla uygun hale getirildiği görülmüştür. Bunun üzerine, sosyal ve kamusal yarar gözetilerek, İstanbul Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile 6 Mayıs 2020-31 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan bir sözleşme imzalanmıştır.6- İstanbul Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 5996 sayılı Kanun'a göre 1996 yılında kurulmuş ve 430 ortağa sahip ıslah amaçlı bir yetiştirici birliktir. Bu birliğin, 4734 sayılı yasanın 3 üncü maddesinin a bendi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin çok sayıda Kamu İhale Kurumu görüşü bulunmaktadır. Birliğin/ortaklarının, 7 adet süt toplama aracında bulunan toplam 17,7 ton kapasiteli soğutmalı süt, toplama tanklarıyla, doğrudan Çatalca ve Silivri'nin mahallelerinde bulunan Birlik üyesi üreticilerden alınmaktadır. Süt, 11 adet 26 ton kapasiteli soğutmalı tanklarında toplanmakta, Birliğin anlaşma yapmış olduğu firmanın Lüleburgaz ve Pamukova'da bulunan fabrikalarına süt tankerleriyle taşınmaktadır. Burada UHT edilmekte, sözleşme / şartname koşullarına uygun hale getirilerek tırlarla İBB'nin Anadolu ve Avrupa yakalarında bulunan depolarına teslim edilmektedir. İBB'nin fiziki ve laboratuvar testlerinden de geçirilen sütler, yukarıda belirtildiği gibi İBB çalışanlarınca, çocukların kapılarına kadar götürülerek dağıtılmaktadır.

MARKETLERDE ÇOK FARKLI FİYATLARDA SÜT SATILIYOR

7- Görüldüğü gibi süreç, tümüyle saydam ve kamu yararı ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmekte, kır yoksulları ile kent yoksullarının dayanışması sağlanmaktadır. Süt alımında daima eskiden beri varlığını sürdüren kooperatifler ve üretici birlikleri tercih edilmektedir. Yapılan açık ihalede verilen fiyatlar, İBB'nin, üretici örgütlerinden elde ettiği süt temini yönteminin, fiyat açısından da uygun olduğunu kanıtlamaktadır. Marketlerdeki en ucuz süt fiyatıyla, İBB Halk Süt mal oluş fiyatlarının karşılaştırılması ekonomik olarak anlamsızdır. Zira, marketlerde çok farklı fiyatlarda süt satılmakta olup, sütün kalitesi ve yukarıda belirtilen lojistik koşullar, hatta tercih edilen kutu çeşidi ve niteliği, süt fiyatının oluşumuna pozitif ve/veya negatif yönde etki etmektedir.8- İBB, gerek süt topladığı üreticilerin, gerekse süt dağıttığı çocukların ailelerinin siyasi - kültürel vb. aidiyetleriyle ilgilenmemekte, tam tersine yalnızca objektif ve bilimsel ölçütlere dayanarak bir sosyal yardım uygulaması yürütmektedir. Sözleşmeler, kooperatif ve birliklerden UHT süt temini esasına dayanmakta olup, hangi UHT firmasının tercih edileceği üretici örgütünün iradesi ile ve İBB'den bağımsız olarak şekillenmektedir. İBB'nin UHT tesisinin bulunmamasının eleştirilmesi trajikomiktir. Bu eleştiri karşısında, ‘İBB, 25 yıl aynı kadrolar tarafından yönetildi’ demekle yetinmeli. Dahası, iktisadi bir bakış açısıyla, İBB'ye ait bir UHT tesisinin varlığı, şu anki kapasite itibariyle gerekli de değildir. Diğer taraftan, Üretici Birliği'nin kapasitesi, yukarıda da belirtildiği gibi, İBB anlaşmasını yürütmeye yeterli olup, İBB tarafından desteklenen Birliğin zaman içinde kapasitesini daha da geliştirmesi beklenmektedir.

DAĞITIM EKİBİ YARDIM KOLİSİ DE DAĞITTI

9- Bu önemli proje yürütülürken, bazı masrafların tek sefer esaslı olarak kaçınılmaz olduğu da açıktır. Buna rağmen, “Sütleri evlere dağıtmaya ne gerek var”, “Fuzuli masraf” gibi söylemler dile getirilirken; virüs günlerinde insanlar evlerinde izole iken, bu personel ve araçlarla yalnızca süt değil; gıda yardım kolileri ile alımına başka bir algı yaratılmak istenen limon, patates, soğan da dağıtılmıştır. Önemli bir nokta da İBB sosyal hizmet uzmanları sayesinde İstanbul'da kimsenin yalnız olmadığını gösterilmiştir; hem de en yoksul ve zor  sokaklarda, mahallelerde.“Tire'den süt alırken neden İstanbul'dan almıyorsunuz” eleştirisi de haklı değildir. Şu anda, alımın İstanbul’un kıymetli tarım alanlarından yapıldığını belirtmek dahi yeterlidir.Sonuçta; İBB, Ekrem İmamoğlu yönetiminde, kır ve kent yoksulları yararına yeni bir tarım ve gıda rejimini, engellemelere aldırmadan, mazeret üretmeden, saydam, denetlenebilir ve halkımıza hesap verebilir nitelikte kurumuştur. Kurmaya da devam edecektir.

“İstanbul değişiyor, değişecek, her şey çok güzel olacak.”

Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 17 Haziran 2021
İmsak 03:24
Güneş 05:24
Öğle 13:10
İkindi 17:10
Akşam 20:45
Yatsı 22:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30