Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü

Veteriner İşleri Müdürü

Ömür UZUNALİ

+90 (216) 531 30 00 - 2801

[email protected]

Birim İletişim

Veteriner İşleri Müdürlüğü Hizmetleri

Veteriner Hizmetleri, başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, İş Kanunu ile diğer ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve sair mevzuat hükümlerinin belediyeye dolayısıyla mesleğe dair tanıdığı görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

Görevleri

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre hayvan refahının temini için denetim hizmetinde bulunmak.

Hayvanlardan insanlara bulaşan Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları (Zoonozlar) ile mücadele çalışmaları. 

Kurban satış ve kesim hizmetleri.

Sahipsiz hayvanlara yönelik rehabilitasyon faaliyetleri. 

Hayvan veya hayvansal gıdaların bulunduğu, üretildiği, işlendiği ve satıldığı iş yerlerinin ruhsatlandırma işlemlerinde komisyonda bulunmak ve teknik görüş bildirmek.

İlaçlama faaliyetlerinde bulunmak.

Salgın Hayvan Hastalıkları İle Mücadele faaliyetlerinde bulunmak

Hayvan sevgisi ve Sokak Hayvanları için Gönüllü eğitimler yapmak

Müdürlüğe Bağlı Birimler

1. Çavuşdere Minik Dostlar Hayvan Tedavi Kliniği

Kliniğimizde; Kedi ve köpeklere yönelik rehabilitasyon çalışmaları, tedavi hizmetleri, aşı ve acil tedavi hizmetleri verilmektedir. Komplex ameliyat hizmeti şu an verilmemektedir.

2.Hekimbaşı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında faaliyetini sürdüren barınağımız, bakıma muhtaç hayvanların tedavileri, sokakta hayatını devam ettiremeyecek durumda olan hayvanların bakımları, ısırık vakalarında ısıran hayvanın kuduz olup olmadığını izleme açısından müşahede yeri olarak da hizmet vermektedir.

3.Minik Dostlar Ambulansı ve Sokak Hayvanı Taşıma/Yardım Ekipleri

Üsküdar sınırlarındaki sokak hayvanlarının bakım ve tedavileri amacıyla 1 (Bir) adet Hayvan ambulansımız ve 2 (İki) adet donanımlı hayvan nakil aracımızla hizmet vermekteyiz.

4.Vektörle Mücadele Ekipleri

Üsküdar İlçe sınırlarındaki Vektörle Mücadele ve İlaçlama Hizmeti yerine getirilmektedir.

Kullanılan ilaçlar insana ve doğaya saygılı diğer canlılara zarar vermeyen, Dünya Sağlık Örgütünün tavsiye ettiği ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ilaçlardır.

Vektörlerle müdadelemizde amacımız bu canlıların tamamen imhası değil hastalık oluşturmayacak şekilde kontrol altında tutulmasıdır.

İlaçlama Hizmeti Çalışmalarımız:

-   Biyolojik İlaçlarla veya Biyolojik Kontrol Yöntemleriyle Larva Mücadelesi

-   Yaz Aylarında Açık Alanlarda Ergin Sivrisineklere Karşı ULV Yöntemiyle Gece İlaçlamaları

-   Kış Aylarında Kışlak Alanlarda İlaçlama Çalışmaları

-   Karasinek (Larva ve Ergin ) Mücadelesi

-   Şehirsel Alanda Sürdürülebilir Kemirgen ve Hamamböceği Mücadelesi

-  Kapalı ve Açık Alanlarda Kene Mücadelesi

- Kapalı ve Açık Alanlarda Diğer Vektörlerle Mücadele