Ümmü Gülsüm Çeşmesi / Ümmü Gülsüm Fountain

Durum / Condition

Mevcut / Existing

Bilgi

Vezir İbrahim Paşa’nın annesi Ümmü Gülsüm Hatun (ö. tarihi bilinmiyor) tarafından 1817’de yaptırılmıştır. Üsküdar, Çavuşderesi Caddesi’ndeki yol yapım çalışmaları kapsamında, inşa edildiği caddenin karşısına, hâlen yer aldığı konumuna taşınmıştır.

Information

Commissioned by Ümmü Gülsüm Hatun (d. date unknown), mother of Vizier İbrahim Pasha. Completed in 1817, the mosque was relocated to its current place from the opposite side of Çavuşderesi Street in Üsküdar as part of a road construction project.

Konum / Location

41.02036, 29.02311