İstanbul'da bulunan yüzme alanları ve plajları

İstanbul yüzme alanları ve plajlarla ilgili alınacak önlemler neler

SPOR 12.06.2020, 19:43 BERKE EREN
23
İstanbul'da bulunan yüzme alanları ve plajları

YÜZME ALANLARI VE PLAJLARLA İLGİLİ”

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte; dikkatsizlik, tedbirsizlik, kurallara uyulmaması ve yasak olan yerlerde denize girilmesi nedeniyle suda boğulma olaylarında artış gözlenmektedir.

İstanbul’da 2017’de 64, 2018’de 91, geçtiğimiz yıl da 69 vatandaşımız girilmesi yasak olan yerlerde suya girmeleri nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Toplumun sağlık ve esenliği, kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, vatandaşlarımızın tatil, spor ya da dinlenmek amacıyla sağlıklı ve güvenli koşullarda yüzme ihtiyaçlarının temini amacıyla bazı önlemlerin alınması kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda; Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri, Kaymakamlıklar, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman Müdürlükleri ve ilgili kuruluşlara tarafımızdan gönderilen genelgede yaz mevsiminde alınması gereken önlemlerin detayları aşağıdadır:

Kaymakamlıklarımızca oluşturulan “Yüzme Alanları Komisyonları”, yaz boyunca denetimlerini aralıksız sürdürecektir.

Komisyonlarca sahil ve kıyı şeritlerinde sağlık, güvenlik ve sosyal donatılar açısından yeterli görülen, can güvenliği riski taşımayan yerler; yüzme alanı ve plaj olarak belirlenecektir.

Tespit edilen yüzme alanlarında kıyıdan itibaren 200 metreye kadar yüzme sınırlarını belirlemek için kullanılacak yüzer donanımlar, ilgililerce tespit edilecek ve her yıl 01 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında eksiksiz hazırlanacak ve muhafazası sağlanacaktır.

Belirlenen yüzme alanlarına deniz araçları giremeyecek, lüzumlu hallerde yüzme alanı sınırlarını değiştirmeye Liman Başkanlıkları yetkili olacaktır.

Plaj ve yüzme alanlarında halkın rahatça yararlanabileceği güvenlik, sağlık ve sosyal nitelikli donatıların tesisi, ilgili belediye veya ruhsatlı tesis işleticisince sağlanacaktır. İmar, çevre ve kıyı kanununa aykırı yapı ve tesis inşa edilemeyecektir.

Özel mülkiyet olmayan yüzme alanı ve plajlarda; plaj, yeme içme yeri, otopark vb. işletilebilmesi yetkili idarenin tahsis veya kiralama koşuluna bağlıdır.

Plajlarda usulsüz açılan tesisler hakkında, ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılacaktır.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce mesire yerleri, piknik alanları ve plajlarda faaliyette bulunan toplu tüketim ve satış yerlerinin kontrolleri uygun sıklıkta ve gıda maddesinin taşıdığı riskle orantılı yapılacaktır.

Yüzme sezonu süresince kaymakamlıklar ve kolluk kuvvetlerince önleyici kolluk tedbirleri alınacak, bu kapsamda tespit edilen olumsuzluklarla ilgili yasal işlem uygulanacaktır.

ve yüzme alanlarında kimlik kontrolleri yapılacak, trafik akışını ve güvenliğini sağlayıcı tedbirler alınacaktır.

Plajlarda, uyarı panoları üzerinde belirtilen saatler arasında, motorlu ve motorsuz yapılan su sporları aktivitelerinden arındırılmış, her 200 metrelik yüzmeye uygun sahil şeridi için belgeli en az iki gümüş cankurtaran ve her cankurtaran kulesi için bir gümüş cankurtaran bulundurulması zorunludur.

Yüzme alanı, plaj, havuz, su parkı vb. işletmeler, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Talimatında belirtilen ekipman ve ilkyardım malzemelerini eksiksiz bulunduracaklardır.

Sahil ve kıyı İşletmelerinde, Plaj Dikkat ve Uyarı Bayrakları mevzuata uygun şekil ve standartlarda olacaktır.

Yüzme alanı ve plajlarda bulunan plaj işletmesi, yeme-içme yeri, otopark vb. yerler Kaymakamlıklarımızda oluşturulan komisyonlarca yüzme sezonu süresince ayda iki kez denetlenecek, İçişleri Bakanlığı’nın 04.06.2020 tarih ve E.8772 sayılı genelgesi ile istenilen Covid - 19 önlemlerine ilişkin denetimler ayrıca yapılacaktır.

Özellikle Karadeniz kıyısında “çeken akıntı riski” bulunan yerlerde Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerince “çeken akıntı” ve “yüzme tehlikelidir” ibareli uyarı levhaları konulacaktır.

Ayırt etme gücü olmayanlar ve çocukların yanlarında yüzme bilen ebeveynleri veya refakatçileri ile denize girmeleri, plaj ve yüzme alanı işleticilerinin bu konuda gereken önlemleri almaları zorunludur.

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeliğinin parkur belirlemeyi düzenleyen hükümleri gereğince, sportif faaliyetlerin yapılacağı alanlar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonuyla belirlenecektir.

Turizm amaçlı sportif faaliyetler yönetmeliğinin belirlediği görevleri yapmak, turizm amaçlı sportif faaliyette bulunmak isteyenlerin taleplerini incelemek, yeterlilik belgesi düzenlemek, yönetmeliğin uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak, denetimi sağlamak için il sportif turizm kurulu, ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde kaymakamların başkanlığında sportif turizm kurulları oluşturulacaktır.

İzinsiz olarak turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyette bulunulması, işletme belgesi veya izin belgesinde belirlenen tür ve ilan edilen parkur dışında sportif faaliyet yapılması, faaliyetin yeterlilik belgesi kapsamında olmayan malzeme, araç ve personel ile gerçekleştirilmesi yasaktır.

Aksi halde bulundukları yerin en büyük mülki amiri tarafından derhal faaliyetten men edilerek idari para cezası uygulanacaktır.

Sualtı Sporları, Kürek, Kano, Yelken, Yüzme, Triatlon, Modern Pentatlon, Su Topu Federasyonları il spor dalı tertip kurullarının yıllık faaliyet programları gereği düzenlenmesi planlanan resmi spor faaliyetleri ile müsaadeye bağlanmış, yerel yönetimler ve diğer gerçek-özel hukuk tüzel kişilikleri tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler ilgili federasyonların düzenleyici talimatları doğrultusunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gözetim ve denetiminde yapılacaktır.

Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği gereği, yeterlilik belgelerini federasyonlardan, çalışma izin belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden alan tesisler, gerçekleştirecekleri ulusal ve uluslararası yarışma izinlerini ilgili spor dalı federasyonundan, İl seviyesinde yapılacak yarışmalarda ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alacaktır.

Söz konusu faaliyetlerin gözetim ve denetimi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yerine getirilecektir.

Resmi ve özel yüzme havuzlarında gerçekleştirilen eğitim ve antrenman çalışmaları ile halk saatleri uygulamalarında ilgili federasyonların düzenleyici talimatları doğrultusunda boğulmalara karşı engelli bireyleri de kapsayacak önlemlerin alınması Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün denetim ve gözetiminde ilgili kurum-kuruluş ve işleticiler tarafından sağlanacaktır.

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla İlçe Kaymakamlıkları bünyesinde oluşturulan komisyonlar ile İl Yüzme Suyu Komisyonunca belirlenen ekli listede (Ek-1)koordinatları belirli, sınırları yüzer donanımlar ve emniyet şamandıraları ile çevrili plaj ve yüzme alanları denize girmeye elverişlidir. Liste haricindeki yerler yasaktır.

Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediye Başkanlıklarınca belirtilen plaj ve yüzme alanları dışında yüzme ve denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğuna ilişkin pano, afiş ve uyarı levhaları uygun yerlere konulacaktır.

İçişleri Bakanlığı’nın 30.05.2020 tarih ve 8556 sayılı genelgesi ile 02.06.2020 tarih ve 8591 sayılı yazıları ve ekinde yer alan rehberde belirtilen plaj, yüzme alanı, lokanta, restoran, kafe vb. yerler, her işletme türü için belirlenen salgının yayılması ve bulaşmasını önleyici Covid-19 önlemlerini almak ve kısıtlamalara uymak zorundadır.

Pandemi ile mücadele dinamik bir süreç olduğundan Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html adresinden erişilen “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde her bir faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallar ile ilgili bakanlık ve kurumlarca ilerde alınacak ek önlem ve kısıtlamalara uyulması zorunludur.

Covid-19 önlemleri uymayan gerçek ve tüzel kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile aykırılığın durumuna göre kanunda belirtilen diğer yaptırımlar uygulanacak, konusu suç teşkil eden fiil ve eylemlerde bulunanlar hakkında Adli Makamlara bildirim yapılacaktır.

Genelge hükümlerine aykırı davrananlar hakkında idari yaptırım, kabahatin türüne göre ilgili kanun, özel hüküm bulunmayan hallerde Kabahatler Kanunu uygulanacaktır.

İdari yaptırım karar yetkisini ilçe kaymakamlarına devreden bu genelge; İstanbul Valisi tarafından yürütülecek, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek ve İstanbul ili sınırları dâhilinde uygulanacaktır.

İSTANBUL YÜZME ALANLARI KOORDİNAT LİSTESİ

SN İLÇE ADI BAŞLANGIÇ NOKTASI BİTİŞ NOKTASI

Adalar BÜYÜKADA HALİK KOYU ESKİBAĞ MESİRE ALANI HALK PLAJI

2 Adalar BÜYÜKADA SU SPORLARI KULÜBÜ ÖNÜ

3 Adalar BÜYÜKADA NAKIBEY PLAJI

4 Adalar HEYBELIADA SADIKBEY PLAJI ÖNÜ

5 Adalar HEYBELIADA SU SPORLARI KULÜBÜ ÖNÜ

6 Adalar BURGAZADA SU SPORLARI KULÜBÜ ÖNÜ

7 Adalar KINALIADA ÜLKER RESTAURANT ÖNÜ

8 Adalar KINALIADA VAPUR ISKELESI SOL TARAF ÖNÜ

9 Adalar KINALIADA VAPUR ISKELESI SAĞ TARAF ÖNÜ 

10 Adalar KINALIADA SU SPORLARI KULÜBÜ ÖNÜ 

11 Adalar BÜYÜKADA YÖRÜKALI PLAJI ÖNÜ

12 Adalar HEYBELİADA ADA BEACH CLUB ÖNÜ

13 Adalar BÜYÜKADA AYA NİKOLA HALK PLAJI 

14 Adalar SEDEF ADASI HALK PLAJI X:29,14080 

15 Adalar BÜYÜKADA KAYIKHANE BLUE BEACH 

16 Arnavutköy YENIKÖY SAHILI KÖPEK ÇIFTLIGI ÖNÜ 

17 Arnavutköy YENIKÖY SAHILI OTEL ÖNÜ 

18 Arnavutköy DURUSU KARABURUN ÖNDENIZ BATI TARAFI 

19 Arnavutköy DURUSU KARABURUN ARKA DENIZ 

20 Arnavutköy DURUSU KARABURUN ÖNDENIZ DOGU TARAFI 

21 Bakırköy YEŞİLKÖY INTERNATIONAL HOSPITAL ÖNÜ 

22 Beykoz RIVA ELMASBURNU PLAJI 

23 Beykoz POYRAZ PLAJI

24 Beykoz SU ÜRÜNLERI PLAJI 

25 Beylikdüzü BEYLIKDÜZÜ GÜRPINAR SAHILI HALK PLAJI 

26 Beylikdüzü WEST İSTANBUL MARİNA PLAJI 

27 Büyükçekmece KAMİLOBA MAHALLESİ AĞAR KAMPİNG ÖNÜ 

28 Büyükçekmece GÜRPINAR SAHILI 

29 Büyükçekmece ALBATROS SAHILI

30 Büyükçekmece BÜYÜKÇEKMECE ÇOCUK SAHİLİ

31 Büyükçekmece KUMBURGAZ SAHİLİ 

32 Büyükçekmece MIMARSINAN SAHILI 

33 Büyükçekmece CELALİYE BELDESİ BELEDİYE ÖNÜ

34 Büyükçekmece BÜYÜKÇEKMECE HALK PLAJI

35 Çatalca KARACAKÖY EVICIK PLAJI

36 Çatalca BINKILIÇ ÇILINGOZ PLAJI DEREAGZI 

37 Çatalca BINKILIÇ ÇILINGOZ PLAJI 

38 Çatalca KARACAKÖY YALIKÖY PLAJI 

39 Çatalca KARACAKÖY ÇOBANKULE PLAJI 

40 Çatalca KARACAKÖY ORMANLI PLAJI 

41 Kadıköy CADDEBOSTAN PLAJI IRMAK OKULLARI ARKASI 

42 Kadıköy SUADIYE PLAJI 

43 Kadıköy CADDEBOSTAN PLAJI BÜYÜK KULÜP ARKASI X:29,051458 Y:40,967977 X:29,053957 Y:40,966312

44 Küçükçekmece Menekşe Plajı Sahil Parkı Önü X:28,75787 Y:40,98039 X:28,76635 Y:40,98159

45 Küçükçekmece MENEKSE PLAJI ISKELE ÖNÜ X:28,77432 Y:40,97734 X:28,77272 Y:40,97779

46 Küçükçekmece MENEKSE PLAJI CANKURTARAN KULESI ÖNÜ X:28,771793 Y:40,978825 X:28,768929 Y:40,979829

47 Sarıyer TARABYA PLAJI X:29,057551 Y:41,137180 X:29,058900 Y:41,136480

48 Sarıyer GÜMÜSDERE PLAJI X:28,990149 Y:41,249313 X:29,007791 Y:41,245976

49 Sarıyer DEMIRCIKÖY UZUNYA PLAJI X:29,071005 Y:41,248281 X:29,072490 Y:41,247872

50 Sarıyer RUMELİ FENERİ KOYU X:29,091241 Y:41,244518 X:29,092404 Y:41,243443

51 Sarıyer RUMELI KAVAGI PLAJI X:29,077163 Y:41,185617 X:29,076180 Y:41,183914

52 Sarıyer DEMİRCİKÖY DALYA X:29,063326 Y:41,251150 X:29,066241 Y:41,251498

53 Sarıyer KILYOS PLAJI X:29,007791 Y:41,245976 X:29,031613 Y:41,245614

54 Sarıyer KISIRKAYA PLAJI X:28,974146 Y:41,252402 X:28,964664 Y:41,255876

55 Silivri BIZIMKÖY-PARKKÖY SITESI ÖNÜ X:28,300238 Y:41,060961 X:28,307693 Y:41,059685

56 Silivri SILIVRI SEMIZKUMLAR ÇADIRYERI MEVKII X:28,156799 Y:41,070645 X:28,163065 Y:41,072215

57 Silivri SELIMPASA BASKENT SITESI ÖNÜ X:28,339691 Y:41,058411 X:28,347788 Y:41,057237

58 Silivri SELIMPASA DURUMAN MEVKII X:28,368319 Y:41,053083 X:28,384770 Y:41,050298

59 Silivri GÜMÜSYAKA BELEDIYE ÇADIR YERI MEVKII X:28,054280 Y:41,047393 X:28,061422 Y:41,051402

60 Silivri SILIVRI KUMLUK MEVKII X:28,23035 Y:41,07784 X:28,23035 Y:41,07784

61 Silivri ÇANTA ALBAYRAKLAR-KINALI MEVKİ ÖNÜ X:28,093817 Y:41,058656 X:28,106238 Y:41,060374

62 Silivri UYUMKENT SITESI ÖNÜ X:28,136930 Y:41,067441 X:28,127059 Y:41,064363

63 Silivri SEMIZKUM BASINKENT 4 SITESI ÖNÜ X:28,150513 Y:41,069903 X:28,155139 Y:41,069637

64 Silivri ALTINORAK SITESI ÖNÜ X:28,187681 Y:41,073001 X:28,168448 Y:41,072913

65 Şile AKÇAKESE AKKAYA PLAJI X:29,733682 Y:41,155483 X:29,724128 Y:41,157436

66 Şile AGLAYANKAYA PLAJI X:29,62505 Y:41,17536 X:29,62383 Y:41,17616

67 Şile UZUNKUM PLAJI 1 X:29,632232 Y:41,172732 X:29,644225 Y:41,170553

68 Şile UZUNKUM PLAJI 2 (DERE YANI) X:29,654858 Y:41,166320 X:29,659346 Y:41,165065

69 Şile SAHILKÖY PLAJI X:29,410430 Y:41,207933 X:29,449662 Y:41,197826

70 Şile DOĞANCILI PLAJI X:29,44989 Y:41,19834 X:29,43487 Y:41,20144

71 Şile SOFULAR PLAJI X:29,48499 Y:41,18962 X:29,50259 Y:41,18575

72 Şile ALACALI PLAJI X:29,47916 Y:41,19117 X:29,45358 Y:41,19821

73 Şile BOZGACA PLAJI X:29,77641 Y:41,15856 X:29,77806 Y:41,15691

74 Şile AGLAYANKAYA PLAJI LİFE BEACH X:29,62798 Y:41,17423 X:29,62505 Y:41,17536

75 Şile AYAZMA PLAJI II X:29,59302 Y:41,17046 X:29,59766 Y:41,17104

76 Şile KABAKOZ PLAJI X:29,708649 Y:41,159049 X:29,705222 Y:41,160182

77 Şile IMRENLI PLAJI X:29,757676 Y:41,158467 X:29,752980 Y:41,159643

78 Şile AGVA HALK PLAJI MENDIREK YANI X:29,852122 Y:41,139973 X:29,844851 Y:41,139101

79 Şile AGVA HALK PLAJI ÇAMLIK MEVKII X:29,844851 Y:41,139101 X:29,819365 Y:41,143458

80 Şile UZUNKUM PLAJI (ORTA NOKTA) X:29,644544 Y:41,170131 X:29,654499 Y:41,166413

81 Şile AYAZMA PLAJI KUMBABA MEVKII X:29,593112 Y:41,170424 X:29,570710 Y:41,172540

82 Şile AYAZMA PLAJI X:29,59766 Y:41,17104 X:29,63051 Y:41,17360

83 Şile UZUNKUM PLAJI X:29,632232 Y:41,172732 X:29,172732 Y:41,170553

84 Tuzla TUZLA BELEDIYESI HALK PLAJI X:29,275585 Y:40,813691 X:29,277618 Y:40,814143

Yorumlar (0)
31°
açık
Namaz Vakti 02 Temmuz 2020
İmsak 03:30
Güneş 05:29
Öğle 13:13
İkindi 17:13
Akşam 20:47
Yatsı 22:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 29 60
2. Trabzonspor 29 58
3. Sivasspor 29 53
4. Galatasaray 29 52
5. Beşiktaş 29 50
6. Fenerbahçe 29 46
7. Alanyaspor 29 45
8. Göztepe 29 38
9. Antalyaspor 29 37
10. Gaziantep FK 29 35
11. Kasımpaşa 29 35
12. Denizlispor 29 32
13. Gençlerbirliği 29 31
14. Çaykur Rizespor 29 29
15. Malatyaspor 29 28
16. Kayserispor 29 28
17. Konyaspor 29 27
18. Ankaragücü 29 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 30 57
2. Erzurum BB 30 53
3. Adana Demirspor 30 51
4. Bursaspor 30 49
5. Akhisar Bld.Spor 30 48
6. Altay 30 47
7. Fatih Karagümrük 30 47
8. Giresunspor 30 44
9. Keçiörengücü 30 41
10. Ümraniye 30 41
11. Menemen Belediyespor 30 39
12. Balıkesirspor 30 35
13. İstanbulspor 30 34
14. Altınordu 30 32
15. Boluspor 30 27
16. Osmanlıspor 30 24
17. Adanaspor 30 20
18. Eskişehirspor 30 12
Takımlar O P
1. Liverpool 31 86
2. Man City 31 63
3. Leicester City 31 55
4. Chelsea 31 54
5. Wolverhampton 32 52
6. M. United 31 49
7. Tottenham 31 45
8. Burnley 32 45
9. Sheffield United 31 44
10. Arsenal 31 43
11. Crystal Palace 32 42
12. Everton 31 41
13. Southampton 32 40
14. Newcastle 31 39
15. Brighton 31 33
16. Watford 32 28
17. West Ham 31 27
18. Bournemouth 31 27
19. Aston Villa 32 27
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 71
2. Barcelona 32 69
3. Atletico Madrid 32 58
4. Sevilla 32 54
5. Villarreal 32 51
6. Getafe 31 49
7. Real Sociedad 31 47
8. Valencia 32 46
9. Athletic Bilbao 32 45
10. Granada 32 43
11. Osasuna 32 41
12. Levante 32 41
13. Real Betis 32 37
14. Real Valladolid 32 35
15. Eibar 32 35
16. Deportivo Alaves 32 35
17. Celta de Vigo 32 34
18. Mallorca 32 26
19. Leganés 32 25
20. Espanyol 32 24
Günün Karikatürü Tümü