İstanbul Lale Vakfı Müzesi

İstanbul Lale Vakfı Müzesi adres,telefon,iletişim bilgileri

Özel Müzeler 02.01.2018, 22:24 BERKE EREN
İstanbul Lale Vakfı Müzesi

İstanbul Lale Vakfı Müzesi

İstanbul Lale Müzesi ve Araştırma Merkezi bünyesinde daimi ve süreli sergi salonları, fotoğraf sergi salonu, toplantı ve konferans salonu, açık sergi alanları, kütüphane, uygulamalı eğitim alanları, hediyelik eşya satış reyonları, kafeterya, yönetim ofisleri ile diğer ihtiyaç duyulan donatı alanları bulunmaktadır.

Lale Müzesi ve Araştırma Merkezi Türkiye genelinde lalelerin yaygınlaştırılması, lale türlerinin araştırılarak çoğaltılması, ulusal ve uluslar arası platformda tanıtılması, bilinirliğinin artırılması ve üretiminin geliştirilmesi ile lalelerin korunmasını sağlamak; lalenin Türk kültür ve sanat hayatındaki yeri, konumu hakkında araştırmalar yapmak ve bu konuda yapılmış bilimsel çalışmaları ve eserleri tanıtmak, sergilemek amacıyla kurulmuştur.

LALE MÜZESİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

A ) KURULUŞ AMACI

Türkiye genelinde lalelerin yaygınlaştırılması, lale türlerinin araştırılarak çoğaltılması, ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması, bilinirliğinin artırılması ve üretiminin geliştirilmesi ile lalelerin korunmasını sağlamak; lalenin Türk kültür ve sanat hayatındaki yeri, konumu hakkında araştırmalar yapmak.

B ) MÜZE VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDE BULUNACAK BİRİMLER

Giriş holü

Müze bilet satış reyonu

Bekleme salonu

Fotoğraf sergi salonu

Toplantı ve Konferans salonu

Kütüphane

Daimi ve süreli sergi salonları

Yönetim bölümü

Lavabo-Tuvaletler

Kafeterya ve sosyal tesisler

Hediyelik eşya satış reyonları

Açık sergi alanları

Uygulamalı eğitim alanı

Otopark ve güvenlik kulübesi

İhtiyaç duyulacak diğer birim ve donatı alanları

C ) SUNACAĞI HİZMETLER VE FAALİYETLERİ

1- Lalenin üretimi ve türlerinin çoğaltılmasına yönelik yürüteceği faaliyetler;

a) Başta İstanbul´da olmak üzere ülke düzeyinde Lale soğanı üretiminin yaygınlaştırılması ve kalitesinin yükseltilmesi amacıyla yerli üreticilerimizin desteklenmesi, bilimsel anlamda üretim yapmalarına yönelik alt yapılarını oluşturmalarını sağlamaya yönelik uygulamalı eğitimlerin verilmesi

b) Ülkemizde yetiştirilmeyen lale türlerinin de yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla yurt dışında benzer türden hizmetler sunan vakıf ve derneklerle işbirliğine giderek bu yeni türlere ait lale soğanlarının teminine yönelik çalışmalar yapmak

c) İstanbul ve Anadolu´ya özgü lale türlerini bulup tespit etmek; bunların yerli üreticilerimiz tarafından üretimine yönelik faaliyetleri yürütmek

2- Lalenin tanıtımına yönelik yürüteceği faaliyetler;

a) Lalenin bir Türk çiçeği olduğunu ve Orta Asya´ dan Anadolu´ya Türkler tarafından getirildiğini; Anadolu´da 16.YY´dan sonra bahçelerde yetiştirilmeye başlanıldığını ; Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise özellikle istanbul´da gerek saray bahçelerinde ve gerekse halk tarafından yetiştirilen bir çiçek olduğunu; Anadolu´dan Avrupa´ya götürülen bir çiçek olduğu gerçeğini yurtdışında anlatmak; bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeyde toplantı ve sempozyumlar düzenlemek

b) Anadolu ve özellikle istanbul´a özgü endemik lale türlerini tespit ederek bunların kayıt altına alınması ,tescili ve uluslararası düzeyde tanıtımı ve bilinirliğine yönelik çalışmalar yapmak

c) Ülkemizde üretilecek lale soğanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde satışına yönelik tanıtıcı faaliyetler ve girişimlerde bulunmak;Türk üreticilerinin dünya lale soğanı pazarına girmelerine önderlik etmek

d) Dünyada Lale üretimi konusundaki çalışmaları takip etmek,olası gelişmelerden yerli üreticilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak

e) Ülkemizde yetişen bütün lale türlerini tespit ederek bunları kayıt altına almak ve sergilemek

3- Eğitim amaçlı olarak yürüteceği faaliyetler;

a) Lale soğanı üreticilerinin ihtiyaç duyduğu "Lale soğanı üretimi konusunda" eğitimli kalifiye eleman yetiştirmeye yönelik kurs ve seminerler düzenlemek

b) Üniversitelerin Ziraat Fakülteleri,bitki üretimine yönelik bölümleri ve peyzaj mimarlığı bölümleriyle işbirliği yaparak ülkemizde lale ve lale soğanı yetiştirilmesine yönelik olarak yapılacak araştırmaları desteklemek

c) Lale soğanı üreticileri ile peyzaj sektöründe uygulamaya yönelik çalışan sektör firmalarına lale soğanı üretimi ile peyzaj da lalenin yeri ve önemi ile dünya örnekleri konusunda üniversitelerin ilgili bölümlerinin de desteği ile eğitim vermek;

d) İlk öğretim okulları,ortaokul ve lise seviyesindeki okullarla iş birliği yaparak Ülkemizde lale üretimi konusunda öğrencilerimizi bilgilendirmek, seçilecek pilot okulların müze imkanlarından ücretsiz yararlanmalarını sağlamak

e) Ülkemizdeki lale soğanı üreticiliği ile peyzaj sektöründe lalenin önemi ve olası gelişmeleri anlatacak süreli yayın şeklinde dergi çıkarmak

f) Lale yapraklarından gıda boyası,Tekstil boyası, esans üretimi ve benzeri türde sınai ürün elde edilmesi konusunda yapılacak Ar-ge çalışmalarına destek vermek,Üniversiteler,Tübitak ve benzeri bilimsel araştırma yapan kurum ve kuruluşlarla bu konu üzerinde ortak araştırma projeleri yürütmek

4- Kültür,sanat ve edebiyata yönelik olarak yürüteceği faaliyetler;

a) Laleyle ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul Lale festivaline destek vermek, festival bünyesinde düzenlenecek toplantı ve sempozyumlara ve diğer etkinliklere ev sahipliği yapmak,konusu lale olan eserleri müze sergi salonlarında sergilemek

b) Festival zamanı dışında lale ile ilgili her türlü eseri (resim,ebru,tezhip,çini ve diğer el sanatları ürün ve eserleri) sergilemek

c) Lale konulu her türlü edebi eserin basımı, yayımlanması ve satışına yönelik faaliyetleri yürütmek.

d) İçeriğini Lale soğanı üretimi ve bu soğanların peyzaj alanında kullanımına ilişkin kitap ve yayınlar ile lalenin bir figür olarak kullanıldığı el sanatları eserlerin ve de lale konusunun bir tema olarak işlendiği resim,şiir ve roman ve benzeri eserlerin oluşturduğu bir kütüphane oluşturmak

e) Yurtdışında yayımlanmış olan ve konusu lale olan kaynak niteliğindeki kitaplarını çevirisini yaparak konuyla ilgilenen kesimlerin bu kaynaklardan yararlanmalarını sağlamak

f) Yabancılara ülkemizde yapılan çalışmaları anlatmak üzere konuyla ilgili önemli kaynak kitaplarımızın İngilizce basımlarını yapmak

D) HEDEF KİTLESİ

1- İstanbul ölçeğindeki hedef kitlesi;

a) Yerli Lale soğanı üreticileri
b) Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri
c) Peyzaj sektöründe uygulama yapan firma, kişi ve kuruluşlar
d) İstanbul´daki Üniversitelerin Ziraat fakülteleri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ile Bitki ve çiçek üretimine ilişkin bölümleri
e) Lale ve lale soğanı yetiştirilmesi konusunda araştırma yapan ve/veya yapmak isteyen akademik çevreler, öğretim üyeleri, yüksek lisans ve lisans öğrencileri
f) Tarım il Müdürlüğü, Ziraat odaları ve konuyla ilgili diğer meslek odaları

2- Türkiye ölçeğinde hedef kitlesi;

a) Ulusal düzeyde lale soğanı üreticileri
b) Diğer Büyükşehir, il ve ilçe başkanlıkları
c) Ulusal düzeyde Peyzaj sektöründe uygulama yapan firma, kişi ve kuruluşlar
d) Ulusal düzeyde Üniversitelerin Ziraat fakülteleri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ile Bitki ve çiçek üretimine ilişkin bölümleri
e) Ülke çapında Lale ve lale soğanı yetiştirilmesi konusunda araştırma yapan ve/veya yapmak isteyen akademik çevreler, öğretim üyeleri, yüksek lisans ve lisans öğrencileri
f) Tarım Bakanlığı, Konuyla ilgili olarak ulusal düzeyde örgütlenmiş meslek odaları ve bunların oluşturduğu birlikler.

3- Dünya ölçeğinde hedef kitlesi;

a) Lale üretimi konusunda dünyada söz sahibi ülkelerin üretici birlikleri ile lale soğanlarını ve yetiştirilmiş laleleri pazarlayan şirketler
b) Lale soğanı yetiştirilmesi ile lalenin kent peyzajındaki kullanımını değerlendiren, bu konularda araştırma yapan uluslararası vakıf, dernek ve organizasyonlar
c) Dünyada Lale Festivali düzenleyen ülkeler ve bu ülkelerdeki bu festivallere katkı sağlayan Vakıf ve Dernekler

E) ULAŞILMAK İSTENEN HEDEF

Ülkemizdeki yerli üreticilerimiz tarafından halen 50.000.000 adet/yıl olan lale soğanı üretimini 10 yıl sonrasında 2.000.000.000 adet/ yıl´a çıkarmak amacıyla lalenin peyzaj ve diğer sınai sektörlerdeki önemini belirten çalışmalara ağırlık vermek. Lale soğanı üretiminin ülkemizde gerek istihdam sağlayacak gerekse ekonomiye katma değer sağlayacak bir sektör olduğu bilincini üreticilerimize aşılamak. Lale soğanını ihraç edilen bir mal haline getirmek.

Müze ve Araştırma Merkezini 10. Yılın sonunda her yıl 1 milyon kişinin ziyaret ettiği bir yer haline getirmek

Ülkemizin geçmiş tarihinde bir peyzaj öğesi, çiçek olarak unutulmaya yüz tutan milli çiçeğimiz laleyi tarihimizde yer aldığı şekilde eski ihtişamlı günlerine kavuşturmak; günümüzde ise lalenin bir Türk çiçeği olduğunu tüm dünyaya duyurmak, bu gerçeğin kabulü ve tescilini sağlamak.

Ülkemizin ve İstanbul´un uluslararası arenada da lale üretimi ve peyzaj alanındaki yürüteceği başarılı çalışmalarla adından söz edilmesini sağlamak

Geçmiş tarihimizde geleneksel el sanatlarında bir sanat objesi, figür olarak kullanılan lalenin, kaybolmaya yüz tutmuş bu el sanatlarında yeniden hayat bulmasına olanak sağlamak. Bu amaçla geleneksel el sanatları ustalarına maddi manevi destek vermek.

Edebiyat, resim, şiir gibi laleyi tema olarak işleyen eserlerin basımı, yayımı ve dağıtımına destek vermek.

10 yılın sonunda Müze ve Araştırma Merkezi´nin uluslararası düzeyde lale denildiğinde adı ilk akla gelen ulusal kurumumuz olmasını sağlamak.

Bağlı Olduğu Kurum/Kişi:İstanbulİstanbul Lale Vakfı

Denetleyen Müze:İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü 

İstanbul Lale Vakfı Lale Müzesi ve Araştırma Merkezi

Adres:Emirgan Korusu, Koru Yolu Caddesi No:1 34.467, Sarıyer - İstanbul

Telefon:0212 229 30 15

Faks:0212 229 30 14

E-posta:info@ilav.org

Yorumlar (0)
21
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 29 Haziran 2022
İmsak 03:28
Güneş 05:28
Öğle 13:13
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31