İstanbul Lale Vakfı Müzesi

İstanbul Lale Vakfı Müzesi adres,telefon,iletişim bilgileri

Özel Müzeler 02.01.2018, 22:24 BERKE EREN
795
İstanbul Lale Vakfı Müzesi

İstanbul Lale Vakfı Müzesi

İstanbul Lale Müzesi ve Araştırma Merkezi bünyesinde daimi ve süreli sergi salonları, fotoğraf sergi salonu, toplantı ve konferans salonu, açık sergi alanları, kütüphane, uygulamalı eğitim alanları, hediyelik eşya satış reyonları, kafeterya, yönetim ofisleri ile diğer ihtiyaç duyulan donatı alanları bulunmaktadır.

Lale Müzesi ve Araştırma Merkezi Türkiye genelinde lalelerin yaygınlaştırılması, lale türlerinin araştırılarak çoğaltılması, ulusal ve uluslar arası platformda tanıtılması, bilinirliğinin artırılması ve üretiminin geliştirilmesi ile lalelerin korunmasını sağlamak; lalenin Türk kültür ve sanat hayatındaki yeri, konumu hakkında araştırmalar yapmak ve bu konuda yapılmış bilimsel çalışmaları ve eserleri tanıtmak, sergilemek amacıyla kurulmuştur.

LALE MÜZESİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

A ) KURULUŞ AMACI

Türkiye genelinde lalelerin yaygınlaştırılması, lale türlerinin araştırılarak çoğaltılması, ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması, bilinirliğinin artırılması ve üretiminin geliştirilmesi ile lalelerin korunmasını sağlamak; lalenin Türk kültür ve sanat hayatındaki yeri, konumu hakkında araştırmalar yapmak.

B ) MÜZE VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDE BULUNACAK BİRİMLER

Giriş holü

Müze bilet satış reyonu

Bekleme salonu

Fotoğraf sergi salonu

Toplantı ve Konferans salonu

Kütüphane

Daimi ve süreli sergi salonları

Yönetim bölümü

Lavabo-Tuvaletler

Kafeterya ve sosyal tesisler

Hediyelik eşya satış reyonları

Açık sergi alanları

Uygulamalı eğitim alanı

Otopark ve güvenlik kulübesi

İhtiyaç duyulacak diğer birim ve donatı alanları

C ) SUNACAĞI HİZMETLER VE FAALİYETLERİ

1- Lalenin üretimi ve türlerinin çoğaltılmasına yönelik yürüteceği faaliyetler;

a) Başta İstanbul´da olmak üzere ülke düzeyinde Lale soğanı üretiminin yaygınlaştırılması ve kalitesinin yükseltilmesi amacıyla yerli üreticilerimizin desteklenmesi, bilimsel anlamda üretim yapmalarına yönelik alt yapılarını oluşturmalarını sağlamaya yönelik uygulamalı eğitimlerin verilmesi

b) Ülkemizde yetiştirilmeyen lale türlerinin de yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla yurt dışında benzer türden hizmetler sunan vakıf ve derneklerle işbirliğine giderek bu yeni türlere ait lale soğanlarının teminine yönelik çalışmalar yapmak

c) İstanbul ve Anadolu´ya özgü lale türlerini bulup tespit etmek; bunların yerli üreticilerimiz tarafından üretimine yönelik faaliyetleri yürütmek

2- Lalenin tanıtımına yönelik yürüteceği faaliyetler;

a) Lalenin bir Türk çiçeği olduğunu ve Orta Asya´ dan Anadolu´ya Türkler tarafından getirildiğini; Anadolu´da 16.YY´dan sonra bahçelerde yetiştirilmeye başlanıldığını ; Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise özellikle istanbul´da gerek saray bahçelerinde ve gerekse halk tarafından yetiştirilen bir çiçek olduğunu; Anadolu´dan Avrupa´ya götürülen bir çiçek olduğu gerçeğini yurtdışında anlatmak; bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeyde toplantı ve sempozyumlar düzenlemek

b) Anadolu ve özellikle istanbul´a özgü endemik lale türlerini tespit ederek bunların kayıt altına alınması ,tescili ve uluslararası düzeyde tanıtımı ve bilinirliğine yönelik çalışmalar yapmak

c) Ülkemizde üretilecek lale soğanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde satışına yönelik tanıtıcı faaliyetler ve girişimlerde bulunmak;Türk üreticilerinin dünya lale soğanı pazarına girmelerine önderlik etmek

d) Dünyada Lale üretimi konusundaki çalışmaları takip etmek,olası gelişmelerden yerli üreticilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak

e) Ülkemizde yetişen bütün lale türlerini tespit ederek bunları kayıt altına almak ve sergilemek

3- Eğitim amaçlı olarak yürüteceği faaliyetler;

a) Lale soğanı üreticilerinin ihtiyaç duyduğu "Lale soğanı üretimi konusunda" eğitimli kalifiye eleman yetiştirmeye yönelik kurs ve seminerler düzenlemek

b) Üniversitelerin Ziraat Fakülteleri,bitki üretimine yönelik bölümleri ve peyzaj mimarlığı bölümleriyle işbirliği yaparak ülkemizde lale ve lale soğanı yetiştirilmesine yönelik olarak yapılacak araştırmaları desteklemek

c) Lale soğanı üreticileri ile peyzaj sektöründe uygulamaya yönelik çalışan sektör firmalarına lale soğanı üretimi ile peyzaj da lalenin yeri ve önemi ile dünya örnekleri konusunda üniversitelerin ilgili bölümlerinin de desteği ile eğitim vermek;

d) İlk öğretim okulları,ortaokul ve lise seviyesindeki okullarla iş birliği yaparak Ülkemizde lale üretimi konusunda öğrencilerimizi bilgilendirmek, seçilecek pilot okulların müze imkanlarından ücretsiz yararlanmalarını sağlamak

e) Ülkemizdeki lale soğanı üreticiliği ile peyzaj sektöründe lalenin önemi ve olası gelişmeleri anlatacak süreli yayın şeklinde dergi çıkarmak

f) Lale yapraklarından gıda boyası,Tekstil boyası, esans üretimi ve benzeri türde sınai ürün elde edilmesi konusunda yapılacak Ar-ge çalışmalarına destek vermek,Üniversiteler,Tübitak ve benzeri bilimsel araştırma yapan kurum ve kuruluşlarla bu konu üzerinde ortak araştırma projeleri yürütmek

4- Kültür,sanat ve edebiyata yönelik olarak yürüteceği faaliyetler;

a) Laleyle ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul Lale festivaline destek vermek, festival bünyesinde düzenlenecek toplantı ve sempozyumlara ve diğer etkinliklere ev sahipliği yapmak,konusu lale olan eserleri müze sergi salonlarında sergilemek

b) Festival zamanı dışında lale ile ilgili her türlü eseri (resim,ebru,tezhip,çini ve diğer el sanatları ürün ve eserleri) sergilemek

c) Lale konulu her türlü edebi eserin basımı, yayımlanması ve satışına yönelik faaliyetleri yürütmek.

d) İçeriğini Lale soğanı üretimi ve bu soğanların peyzaj alanında kullanımına ilişkin kitap ve yayınlar ile lalenin bir figür olarak kullanıldığı el sanatları eserlerin ve de lale konusunun bir tema olarak işlendiği resim,şiir ve roman ve benzeri eserlerin oluşturduğu bir kütüphane oluşturmak

e) Yurtdışında yayımlanmış olan ve konusu lale olan kaynak niteliğindeki kitaplarını çevirisini yaparak konuyla ilgilenen kesimlerin bu kaynaklardan yararlanmalarını sağlamak

f) Yabancılara ülkemizde yapılan çalışmaları anlatmak üzere konuyla ilgili önemli kaynak kitaplarımızın İngilizce basımlarını yapmak

D) HEDEF KİTLESİ

1- İstanbul ölçeğindeki hedef kitlesi;

a) Yerli Lale soğanı üreticileri
b) Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri
c) Peyzaj sektöründe uygulama yapan firma, kişi ve kuruluşlar
d) İstanbul´daki Üniversitelerin Ziraat fakülteleri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ile Bitki ve çiçek üretimine ilişkin bölümleri
e) Lale ve lale soğanı yetiştirilmesi konusunda araştırma yapan ve/veya yapmak isteyen akademik çevreler, öğretim üyeleri, yüksek lisans ve lisans öğrencileri
f) Tarım il Müdürlüğü, Ziraat odaları ve konuyla ilgili diğer meslek odaları

2- Türkiye ölçeğinde hedef kitlesi;

a) Ulusal düzeyde lale soğanı üreticileri
b) Diğer Büyükşehir, il ve ilçe başkanlıkları
c) Ulusal düzeyde Peyzaj sektöründe uygulama yapan firma, kişi ve kuruluşlar
d) Ulusal düzeyde Üniversitelerin Ziraat fakülteleri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ile Bitki ve çiçek üretimine ilişkin bölümleri
e) Ülke çapında Lale ve lale soğanı yetiştirilmesi konusunda araştırma yapan ve/veya yapmak isteyen akademik çevreler, öğretim üyeleri, yüksek lisans ve lisans öğrencileri
f) Tarım Bakanlığı, Konuyla ilgili olarak ulusal düzeyde örgütlenmiş meslek odaları ve bunların oluşturduğu birlikler.

3- Dünya ölçeğinde hedef kitlesi;

a) Lale üretimi konusunda dünyada söz sahibi ülkelerin üretici birlikleri ile lale soğanlarını ve yetiştirilmiş laleleri pazarlayan şirketler
b) Lale soğanı yetiştirilmesi ile lalenin kent peyzajındaki kullanımını değerlendiren, bu konularda araştırma yapan uluslararası vakıf, dernek ve organizasyonlar
c) Dünyada Lale Festivali düzenleyen ülkeler ve bu ülkelerdeki bu festivallere katkı sağlayan Vakıf ve Dernekler

E) ULAŞILMAK İSTENEN HEDEF

Ülkemizdeki yerli üreticilerimiz tarafından halen 50.000.000 adet/yıl olan lale soğanı üretimini 10 yıl sonrasında 2.000.000.000 adet/ yıl´a çıkarmak amacıyla lalenin peyzaj ve diğer sınai sektörlerdeki önemini belirten çalışmalara ağırlık vermek. Lale soğanı üretiminin ülkemizde gerek istihdam sağlayacak gerekse ekonomiye katma değer sağlayacak bir sektör olduğu bilincini üreticilerimize aşılamak. Lale soğanını ihraç edilen bir mal haline getirmek.

Müze ve Araştırma Merkezini 10. Yılın sonunda her yıl 1 milyon kişinin ziyaret ettiği bir yer haline getirmek

Ülkemizin geçmiş tarihinde bir peyzaj öğesi, çiçek olarak unutulmaya yüz tutan milli çiçeğimiz laleyi tarihimizde yer aldığı şekilde eski ihtişamlı günlerine kavuşturmak; günümüzde ise lalenin bir Türk çiçeği olduğunu tüm dünyaya duyurmak, bu gerçeğin kabulü ve tescilini sağlamak.

Ülkemizin ve İstanbul´un uluslararası arenada da lale üretimi ve peyzaj alanındaki yürüteceği başarılı çalışmalarla adından söz edilmesini sağlamak

Geçmiş tarihimizde geleneksel el sanatlarında bir sanat objesi, figür olarak kullanılan lalenin, kaybolmaya yüz tutmuş bu el sanatlarında yeniden hayat bulmasına olanak sağlamak. Bu amaçla geleneksel el sanatları ustalarına maddi manevi destek vermek.

Edebiyat, resim, şiir gibi laleyi tema olarak işleyen eserlerin basımı, yayımı ve dağıtımına destek vermek.

10 yılın sonunda Müze ve Araştırma Merkezi´nin uluslararası düzeyde lale denildiğinde adı ilk akla gelen ulusal kurumumuz olmasını sağlamak.

Bağlı Olduğu Kurum/Kişi:İstanbulİstanbul Lale Vakfı

Denetleyen Müze:İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü 

İstanbul Lale Vakfı Lale Müzesi ve Araştırma Merkezi

Adres:Emirgan Korusu, Koru Yolu Caddesi No:1 34.467, Sarıyer - İstanbul

Telefon:0212 229 30 15

Faks:0212 229 30 14

E-posta:info@ilav.org

Yorumlar (0)
14°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 27 Mayıs 2020
İmsak 03:36
Güneş 05:30
Öğle 13:06
İkindi 17:04
Akşam 20:33
Yatsı 22:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Günün Karikatürü Tümü