İstanbul İli, Fatih (Eminönü) İlçesi, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi (Camii, Kütüphane, Sebil ve Haziresi) 2016-2017 Yılı Tamamlama ve Çevre Düzenlemesi Onarım (Restorasyon) İşi

Bilgi Notu
Konumu, Fatih ilçesinde bulunan Damat İbrahim Paşa Külliyesi, Şehzade Başı Cami’sine komşu Dede Efendi caddesi ile Şehzade Başı Caddesinin kesiştiği yerde bulunmaktadır. Medreseye giriş Dede Efendi caddesinden yapılmaktadır.


Tarihçesi

668 ada,119 pafta, 34 parsel üzerinde bulunan Damat İbrahim Paşa Külliyesi H.1132/M.1720 yılında Sultan III. Ahmed’ in Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Tarafından Yapılmıştır. Asıl adının Daru’l-Hadis Mescidi olduğu bilinmektedir. Minaresi sonradan yapılmıştır. Külliye; Camii, Kütüphane, Sebil, Çeşme, Şadırvan, Hazire ve on üç odası bulunan medresenden oluşmaktadır.Medrese Doğu Türkistan Vakfı’na tahsislidir.
Mimari özellikleri, Cami ve kütüphanenin ön cepheleri kesme taş, diğer cepheleri kesme taş ve tuğla sıralı olarak yapılmıştır. Cami, kütüphane, sebil ve medrese odalarının üstü kubbe. revak kısımlarının üstü ise tonozlar ile kapatılmış ve kurşun kaplanmıştır. Revak ve Giriş kapılarından çıkan ahşap saçaklar yapıyı koruma altına almıştır. Cami, kütüphane Sebil ve Revak kubbeleri lale devrine has kabartma renkli kalem işleri ile süslenmiştir. Yapı, sebil kısmında buluna lale figürlü pirinç korkulukları ve kabartma renkli kalem işleri ile lale devrini günümüze yansıtmaktadır. Yapı içinde yaklaşık 600m2 avlu vardır bu avluda bir adet şadırvan ve üç adet çınar ağacı mevcuttur avlu döşemesi kesme taştır. Minare gövdesi tuğla çekirdek ve basamakları küfeki taşıdır.
İstanbul İli, Fatih (Eminönü) İlçesi, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi (Camii, Kütüphane, Sebil ve Haziresi) 2016-2017 Yılı Tamamlama ve Çevre Düzenlemesi Onarım (Restorasyon) İşi ne ait,
Sözleşme Tarihi: 19.09.2016
Yer Teslim Tarihi: 23.09.2016
İş Bitim tarihi: 06.02.2020
Toplam Sözleşme Bedeli: 1.751.101,15 TL
Yapılan uygulamalar,
Cepheler, bozulmuş cephe taşlarında çürütme işlemi, genel temizlik ve derz işlemleri yapılmıştır.
Döşemeler, kütüphanede bulunan muhdes ahşap döşeme sökülmüş, altından çıkan şeşhane tuğlalarının sağlamları korunmuştur.Bu işlem revak tabanında da tekrarlanmış, Çami kısmında kaldırılan şapın altından çıkan döşeme sağlam görülmüş sadece temizlik işlemi yapılmıştır.
Güçlendirme, cami ve kütüphane beden duvarlarında kireç esaslı enjeksiyon yapılmıştır.
Minare, uygulama öncesi durumu kötü olan petek, sivri , seren ve şerefe korkulukları sökülüp yenilenmiş , minare gövdesinde ise İ.T.Ü den alınan statik rapor doğrultusunda alkaliye dayanıklı cam ve polipropilen liflerden oluşan hibrit tekstil donatılı ve yüksek dayanımlı doğal kireç esaslı sıva uygulaması ile güçlendirilmiştir.
Hazire, Bilim kurulu kontrolünde hazırlanan anıtlar kurulunca onaylanan rölöve ve restorasyon projeleri doğrultusunda GPR Radar çalışması, tamlama, sağlamlaştırma ve temizlik imalatları ile onarılmıştır.
Kalem işleri, Yapılan restorasyon çalışması kapsamında camii, kütüphane, revak ve sebil kısımlarında bulunan kabartma malakari renkli kalem işleri; Bilim Kurulu kontrolünde hazırlanan rölöve, restorasyon, renklendirme ve dönem araştırmaları ve projeleri ilgili koruma kurulu tarafından onaylanmış, ve İdaremiz ve bilim kurulu kontrolünde tamamlanmıştır.