MNG Kargo Cumhuriyet

Adres: Kemerkaya Mah. Cumhuriyet Cad. No:32 Ortahisar/Trabzon

Saatler: Kapalı - Açılış: 08:30

Telefon: 0462 322 15 89- 322 52 89