Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi - III / Mihrişah Valide Sultan Fountain - III

Durum / Condition

Mevcut / Existing

Bilgi

Sultan III. Mustafa’nın başkadını ve Sultan III. Selim’in annesi Mihrişah Valide Sultan (ö. 1805) tarafından yaptırılmıştır. 1797’de inşa edilen çeşme Beyoğlu, Fındıklı’da yer almaktadır.

Information

Commissioned by Mihrişah Valide Sultan (d. 1805), wife of Sultan Mustafa III and mother of Sultan Selim III. Built in 1797, the fountain remains standing in Fındıklı, Beyoğlu.

Konum / Location

41.03339, 28.99025