Umman İstanbul Fahri Konsolosluğu

Umman İstanbul Fahri Konsolosluğu, adres, telefon, ulaşım, vize alma, randevu

Konsolosluklar 11.11.2017, 21:28 BERKE EREN
Umman İstanbul Fahri Konsolosluğu

UMMAN FAHRİ KONSOLOSLUĞU İSTANBUL

Adres:H.Consulate of the Sultanate of Oman in Istanbul-Turkey

Umman Sultanlığı F.Konsoloslugu İstanbul-Turkiye

Cumhuriyet Cad. 157/4 Harbiye 34373, Şişli / Istanbul - Türkiye

Telefon (+90) 212 230 8384

Telefax (+90) 212 241 5741

e-Posta [email protected]

Web Adresi www.omanconsulateistanbul.com

Çalışma Saatleri Pzt-Cu: 10:00-13:00 ve 14:30-16:30 saatleri arasında

Tek girişli Turist vizesi

Tek Giriş hakkı tanıyan turist vizesi aşağıda belirtilmiş olan ülkelerin vatandaşları için tanzim edilir.

ek girişli vize turistik veya iş amaçlı kullanılabilir, verildiği tarihten itibaren 6 ay için geçerlidir ve pasaport sahibine Umman’da azami 30 gün kalma hakkı tanır. Tek girişli vize Umman’daki kalışınız esnasında 30 günlüğüne uzatılabilmektedir. Pasaport sahibinin vizesini uzatmadan ülkedeki azami kalış süresini aşması durumunda her gün için 10 Umman Riyali ceza ödemek durumundadır. Tek girişli vize Umman’da ücretli/ücretsiz çalışma hakkı tanımaz.

Tek girişli vize aşağıda belirtilen iki seçenek ile alınabilir:

  • Umman’a tek girişli vize almadan da seyahat edebilirsiniz. Bu durumda vize Umman’da sınır kapısında (kara, hava, deniz yolu) Royal Oman Police tarafından tanzim edilmektedir, 21 gün kalış hakkı tanır ve bedeli 30 Umman Riyali’dir.
  • Türk vatandaşları ve yukarıdaki listede belirtilen ülke vatandaşları Konsolosluğu’muzdan da tek girişli vize alabilirler.

Başvuru için gerekli evraklar:

  • Başvuru tarihinden itibaren en az 6 ay geçerliliği ve kullanılabilir vize için boş sayfaları olan Pasaport (Pasaport hamilinin imzasının bulunması ve pasaportun yırtık ve yıpranmamış olması gerekmektedir).
  • Geçerli pasaportunuzun fotokopisi.
  • Kimlik fotokopisi (Yabancı uyruklularda; Anne & Baba adı bilgileri).
  • Son altı ayda çekilmiş 2 adet arka fonu beyaz veya mavi vesikalık fotoğraf.
  • Umman Fahri Konsolosluğu’na hitaben (çalışanlar için şirket antetli kağıdına) yazılacak başvuru mektubu. Dilekçede Başvuru sahibinin mesleki bilgileri, şahsi adresi ve irtibat numarasının da belirtilmesi gerekmektedir.
  • Vize bedeli Konsolosluğumuza nakit olarak ödenebilir.
  • Vizenin tanzimi 1 ila 2 iş gününü kapsamaktadır.

Turistik Vize alanlar vizenin verildiği tarihten itibaren 5 ay içerisinde ülkeye giriş yapmak zorundadırlar, aksi takdirde vize geçerliliğini yitirir. Vize tek giriş için geçerli olup, ülkedeki azami kalış süresi 30 gündür. Vize 1 ila 2 iş günü içersinde çıkmaktadır.

Çok Girişli Vize

Turist vizesi altında yer alan ülke listesi çok girişli vize için de geçerlidir.

Çok girişli vize iş veya turistik amaçlı kullanılabilir, bir seneliğine geçerlidir ve ülkeye her girişte 21 gün kalış hakkı tanır, ancak ülkeye ilk girişin vize veriliş tarihinden itibaren 6 ay içersinde yapılması gerekmektedir, aksi takdirde vize geçerliliğini yitirir.

Çok girişli vize uzatılamamaktadır, bitiminde Konsolosluğumuza müracaat edilerek yeniden çok girişli vize alınması gerekmektedir. Ülkedeki azami kalış süresini aşmanız durumunda her gün için 10 OMR (Umman Riyai)l ceza ödemeniz gerekmektedir.

Çok girişli vize Umman’da ücretli/ücretsiz çalışma hakkı tanımaz.

Çok girişli vize saadece Konsolosluğumuzdan alınabilir.

Başvuru için gerekli evraklar:

Bu vize Umman’da iş yapan firmaların mensuplarına, iş adamlarına verilir.

Başvuru tarihinden itibaren en az 6 ay geçerliliği ve kullanılabilir vize için boş sayfaları olan Pasaport (Pasaport hamilinin imzasının bulunması ve pasaportun yırtık ve yıpranmamış olması gerekmektedir).

Geçerli pasaportunuzun fotokopisi.

Kimlik fotokopisi (Yabancı uyruklularda; Anne & Baba adı bilgileri).

Son altı ayda çekilmiş 2 adet arka fonu beyaz veya mavi vesikalık fotoğraf.

Umman Fahri Konsolosluğu’na hitaben (çalışanlar için şirket antetli kağıdına) yazılacak başvuru mektubu. Dilekçede Başvuru sahibinin şirketteki pozisyonu, Umman’a gidiş nedeni, Umman’da işbirliği içinde bulunan firma bilgileri yer almalıdır. Ayrıca vize başvurusundan bulunan kişinin vizede belirtilen kalış süresi içerisinde tekrar ülkesine dönüş yapacağı firma tarafından garanti edilmelidir. Başvuru sahibinin şahsi adresi ve irtibat numarasının da belirtilmesi gerekmektedir.

Vize bedeli Konsolosluğumuza saadece nakit olarak ödenebilmektedir.

Vizenin tanzimi 1 ila 2 iş gününü kapsamaktadır.

Sunulması gereken Şirket Evrakları:

Şirketin yürürlükte olan İmza Sirküleri fotokopisi.

Şirketin son 3 ay tarihli faaliyet belgesi fotokopisi.

Şirketin son vergi dönemine ait vergi levhası fotokopisi.

Ticari sicil gazetesi fotokopisi (Şirketin yer aldığı ilan net olarak okunabilmelidir).

Başvuru sahibine ait son 3 aylık SSK dökümü.

Notlar: Yeşil pasaporta haiz Türk vatandaşlarına vize uygulanmamaktadır, en az 6 ay geçerliliği olması koşuluyla yeşil pasaport sahibi Türk vatandaşları Umman Sultanlığı’na vizesiz giriş yapabilirler.

Resmi Ziyaret Vizesi

Resmi pasaporta sahip Türk vatandaşları Umman Sultanlığı Ankara Büyükelçiliği’ne Resmi Ziyaret Vizesi için başvurabilirler. Resmi ziyaret vizesi 3 ay için geçerli olup, aynı süre için tekrar uzatılabilir. Resmi ziyaret vizesi verildiği tarihten itibaren 3 ay için geçerlidir.

Resmi Ziyaret Vizesi ücretsizdir ve başvuru için aşağıda belirtilen evrakların sunulması gerekmektedir:

Kefilin resmi bir makam olması, bunun dışında Türk Dış İşleri Bakanlığı Ticaret ofisinden dilekçe eklenmesi gerekmektedir.

En az 3 ay süresi olan pasaport.

2 adet arka fonu beyaz veya mavi vesikalık fotoğraf.

Başvuru sahibi tarafından doldurulmuş olan bir vize formu (bilgi için Konsolosluğumuzu arayabilirsiniz).

Özellikli Vizeler

Ülkeler listesinde yer almayan ülkelerin vatandaşlarının Umman Vizesi müracaatları saadece kendilerini davet eden “Kefil” veya “Sponsor” tarafından Umman Sultanlığı’nda yapılabiliyor.

Müracaat için izlenecek prosedür:

1- Umman’da bir Kefil bulunacak, bu şirket veya kişiye (Kefil) gönderilecek evraklar aşağıda listelenmiştir:

Vize Formu Doldurulması: Vize talep eden kişinin www.rop.gov.om adresinden “EXPRESS” vize formu doldurması ve oradaki sorulara cevap vermesi gerekiyor. Form doldurulduktan sonra dökümü alınacak.

Not: ARAPÇA Konuşan ve bu dilde düzenlenmiş pasaporta haiz ülke vatandaşları www.rop.gov.om sitesinden Arapça alfabeyle vize başvuru formunu doldurması gerekmektedir.

Pasaport: Başvuru tarihinden itibaren en az 6 ay geçerliliği ve kullanılabilir vize için boş sayfaları olan Pasaport. (Pasaport hamilinin imzasının bulunması ve pasaportun yırtık ve yıpranmamış olması gerekmektedir).

Fotoğraf: Son altı ayda çekilmiş 2 adet arka fonu mavi veya beyaz fotoğraf.

Tanıtım Mektubu: Çalışmakta olduğunuz firmanın antetli kağıdına “İngilizce” olarak yazılacak olan dilekçede; Firmadaki göreviniz, Umman’a ziyaret sebebiniz, Umman’daki kefil firma hakkında bilgi ve çalışmakta olduğunuz firmanın tüm seyahat giderlerinizi karşılayacağı yer almalıdır ve firmanız yetkilisi tarafından firma kaşesiyle birlikte imzalanmalıdır.

Anne & Baba adı bilgileri.

Doldurulmuş olan vize formuna fotoğraf yapıştırılıp; Vize formu, pasaport ve Tanıtım mektubu scan edilerek, Davet eden Kefil firmaya e-posta ile gönderilmelidir.

2- Umman’daki Kefil'inizin (Sponsor) göndermiş olduğunuz evrakların dökümünü alıp, bunlara aşağıda belirtilen evrakları ilave ederek vize müracaatınızı yapması gerekmektedir:

Kendi şirketinin (Kefil) İmza Sirküleri fotokopisi

Şirketin son 3 ay tarihli Faaliyet Belgesi fotokopisi (Umman Ticaret Odası’ndan alınmış olacak).

Sultanlığı Yabancılar Polisi’ne Dilekçe: Davet eden şirket, kendi şirketinin antetli kağıdına bir “Dilekçe” yazacak; “Ekte evraklarını sunduğum şahsa kefil olduğumu beyan eder ve kendisine vize verilmesini rica ederim” anlamında yazacağı dilekçeye yukarıda belirtilen tüm evrakları da ekleyerek Umman Sultanlığı Yabancılar Polisine Vize müracaatını yapacak.

3- Umman’daki Kefil Umman Yabancılar Polisinden alacağı “ONAY Numarasını (APPLICATION Number)” adına Vize talebinde bulunduğu şahsa bildirecek veya e-posta/faks ile gönderecek.

4- Vize talebinde bulunan şahsın kendisine bildirilmiş olan ONAY numarası veya e-posta/faks ve pasaportunun aslı ile birlikte vizesinin pasaportuna işlenebilmesi için Konsolosluğu’muza müracaat etmesi gerekmektedir. Vizenin pasaporta işlenmesinin 2 gün sürebileceğinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Umman Yabancılar Polisi gerekli gördüğü durumlarda ilave belgeler talep etmeye ya da hiç bir gerekçe göstermeden vize talebini red etme yetkilidir.

Kişisel Evraklar

Kişisel evrakların tasdiki

Evlilik Cüzdanı

Öğrenim Belgesi

Boşanma Belgesi / Eşlerin Ayrılma Kararı

Doğum Belgesi

Sağlık Raporu

Kayıp belgelerin yeniden düzenlenmesi / onaylanması

Yukarıda adı geçmeyen Diğer Belgeler

Notlar:

Yukarıda adı geçen tüm belgelere İstanbul Valiliği’nden Apostil onayı alınması gerekmektedir.

Tasdik işlemlerinin iki ila beş gün arasında bir süreci kapsayabileceğini göz önünde bulundurmanız gerektiğini dikkate almanızı rica ederiz.

Ödeme: Konsolosluğumuza US-Dollar bazında, nakit olarak yapılabilmektedir.

Ticari Evraklar

Ticari fatura, ticari sertifika, ticari sözleşme ve sair evrakların onaylanması

Ticari ve Normal Vekaletname

Ticari Sözleşme

Menşe-i Şehadetname

Sağlık Sertifikası

Helal Sertifikası

Ticari Fatura

Çeki Listesi

Ticari Sicil Gazetesi

Vergi Levhası, İmza Sirküleri,

Yönetim Kurulu Kararı vb.

Umman Vekaletnamesi Tasdiki

Fahri Konsolosluğumuza Umman Vekaletnamesi tasdiki için aşağıda belirtilen evrakların takdim edilmesi gerekmektedir:

Tüm detayları içeren ve yasal hakları içeren bir mektup. Mektupta adı geçen tüm şahısların pasaport numarası ve imzaları da bulunmalıdır.

Mektubun Resmi bir Noter tarafından onaylanması ve İstanbul Valiliği tarafından apostil damgası basılması gerekmekteir.

Ödeme Metodu: US-Dollar bazında, nakit olarak Konsolosluğumuza ödenir.

VALİLİK TASDİKİ (Apostille Damgası) GEREKTİREN EVRAKLAR:

Vekaletname, Ticari Anlaşmalar, Anlaşmalar, İmza sirküleri, Vergi Levhası, Diplomalar, Doğum sertifikası, Ölüm sertifikası, Evlilik Cüzdanı, Boşanma Kararı ve diğer tüm Türkçe tanzim edilmiş ve İngilizce’ye tercüme edilmiş evrakların Umman Sultanlığı Makamlarında geçerli olabilmesi ve Konsolosluğumuzca da tasdik edilebilmeleri için takip etmeniz gereken yöntem:

Evrak’ın orijinalinin yeminli bir tercüman tarafından Türkçe’den- İngilizce’ye tercüme edilip ve bu tercüme bürosunun bağlı olduğu Notere tasdik ettirilecektir.

Noter tasdikli tercümeler ve evrak aslı ile birlikte İstanbul Valiliği’ne gidilerek “Apostille” damgası vurdurulacaktır.

Valiliğin “Apostille Damgası” ile onaylanmış evraklar Konsolosluğumuza getirilerek ”Konsolosluk Tasdiki” yaptırılacaktır.

Tüm ticari ihracat evraklarının İstanbul Ticaret Odası’na tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

Vekaletname, Ticari Sözleşme gibi diğer ticari evraklara İstanbul Valiliği’nden apostil damgası alınması gerekmektedir (Apostil şartları için bknz. Aşağ).

Menşe-i Şehadetname tasdiki için orijinal faturanın da onaylanması gerekmektedir.

Tasdik işlemlerinin iki ila beş gün arasında bir süreci kapsayabileceğini göz önünde bulundurmanız gerektiğini dikkate almanızı rica ederiz.

Ödeme: Konsolosluğumuza US-Dollar bazında ve nakit olarak yapılabilmektedir.

Yorumlar (0)
15
açık
Namaz Vakti 21 Şubat 2024
İmsak 06:20
Güneş 07:45
Öğle 13:23
İkindi 16:21
Akşam 18:51
Yatsı 20:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 69
2. Fenerbahçe 26 67
3. Trabzonspor 26 43
4. Beşiktaş 26 43
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 26 36
7. Antalyaspor 26 35
8. Sivasspor 26 34
9. Başakşehir 26 33
10. A.Demirspor 26 32
11. Kayserispor 26 32
12. Samsunspor 26 30
13. Ankaragücü 26 29
14. Hatayspor 26 29
15. Alanyaspor 26 29
16. Karagümrük 26 28
17. Gaziantep FK 26 28
18. Pendikspor 26 26
19. Konyaspor 26 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 23 55
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 23 43
4. Bodrumspor 23 42
5. Sakaryaspor 23 40
6. Boluspor 23 36
7. Bandırmaspor 23 36
8. Ahlatçı Çorum FK 23 35
9. Gençlerbirliği 23 33
10. Erzurumspor 23 30
11. Keçiörengücü 23 29
12. Manisa FK 23 27
13. Ümraniye 23 27
14. Adanaspor 23 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 23 12
18. Giresunspor 23 7
Takımlar O P
1. Liverpool 25 57
2. Arsenal 25 55
3. M.City 25 54
4. Aston Villa 25 49
5. Tottenham 25 47
6. M. United 25 44
7. Brighton 25 38
8. Newcastle 25 37
9. West Ham United 25 36
10. Chelsea 25 35
11. Wolves 25 35
12. Fulham 25 29
13. Bournemouth 24 28
14. Brentford 25 26
15. Crystal Palace 25 25
16. Nottingham Forest 25 24
17. Everton 25 20
18. Luton Town 24 20
19. Burnley 25 13
20. Sheffield United 25 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 62
2. Girona 25 56
3. Barcelona 25 54
4. Atletico Madrid 25 51
5. Athletic Bilbao 25 49
6. Real Sociedad 25 40
7. Real Betis 25 39
8. Valencia 25 36
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 25 32
12. Deportivo Alaves 25 28
13. Villarreal 25 26
14. Rayo Vallecano 25 25
15. Sevilla 25 24
16. Mallorca 25 23
17. Celta Vigo 25 20
18. Cadiz 25 17
19. Granada 25 14
20. Almeria 25 8