Trafik Tescil İşlemleri Randevu

Trafik Tescil İşlemleri için randevu alma ve istenen belgeler

KAMU KURUMLARI 15.10.2017, 00:19 BERKE EREN
1335
Trafik Tescil İşlemleri Randevu

TRAFİK TESCİL İŞLEMLERİ RANDEVU ALMAK İÇİN LİNKİ TIKLAYIN

YENİ KAYIT (FATURALI) TESCİL İŞLEMİ SATICI BAYİ VEYA ARACI KURUM TARAFINDAN YAPILMASI HALİNDE:

 Trafik  Tescil Şube Müdürlüğümüzce herhangi bir belge istenmemekte, ilgili firmaca sisteme veri girişi yapıldıktan sonra sadece tescil belgesi tanzim edilip verilmekte veya alıcının Mernis adresine posta ile gönderilmektedir.

YENİ KAYIT (FATURALI) ARAÇLARDAN İSTENEN BELGELER (TESCİL İŞLEMİ  ŞUBEMİZCE YAPILMASI HALİNDE) 

1. Fatura ve faturayı düzenleyen bayinin yetki belgesi. 
2. Uygunluk belgesi.(Teknik Belge)
3. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası.
4. ÖTV ödeme belgesi aslı.
5. T.C. kimlik numarasını gösteren belge (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport )
6. Tescil belgesi. (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
7. Şoförler Odası'ndan yeni kayıt dosyası. 

NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir. 
c) Türkiye ticaret sicil gazetesi  

YENİ KAYIT (GÜMRÜK TRAFİK ŞAHADETNAMELİ) ARAÇLARDAN İSTENİLEN BELGELER   (İŞLEM TESCİL ŞUBEMİZCE YAPILMASI HALİNDE)

1-Gümrük Trafik Şahadetnamesi.
2- Uygunluk belgesi.(Teknik Belge)
3- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası.
4. ÖTV ödeme belgesi aslı. 
5. T.C. kimlik numarasını gösteren belge. (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport )
6. Tescil belgesi. (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) 
7. Şoförler Odası'ndan yeni kayıt dosyası. 

NOT: Şahadetname tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır.  

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir. 
c) Türkiye ticaret sicil gazetesi  

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ VEYA NOTERDEN PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDİLEN DURUMLARDA İSTENİLEN BELGELER

1-Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi.
2. Araca ait eski trafik belgesi ile plakalar.
3. T.C. kimlik numarasını gösteren belge. (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport )
4. Yeni tescil belgesi. (Trafik kuruluşunca tanzim edilip verilmektedir)
5. Şoförler odasından araç tescil dosyası.
6. Aracın muayenesi yoksa muayenenin yaptırılması gerekmektedir.
Not: Noterden araç satın alanların veya adres değişikliği nedeniyle plaka değişikliği 
yapanların, noter satışı tarihi veya adres değişikliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde 
plaka değişikliğinin yaptırılması zorunludur. Bir ay geçmesi halinde plaka değişikliği 
talebi yerine getirilmez. Plaka sabit kalır. 
Kendi adına nakillerde (2) adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1 ) doldurulması gerekmektedir.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir. 
c) Türkiye ticaret sicil gazetesi  
NOT: Noter satışlarında belge ücretleri noterde, adres değişikliklerinde ise tescil biriminde 
ödenmektedir.

İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ

1. İcra Müdürlüğü, Vergi Dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı.(İlgili icra 
birimince satış belgesinin suretinin tescil birimine göndermesi gerekmektedir)
2. Zorunlu Mali mesuliyet sigortası. 
3. Muayenesi süresi bitmiş ise muayenesi yaptırılacaktır 
4. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1).
5. T.C. kimlik numarasını gösteren belge. (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport )

NOT: Tescilsiz araçların üç ay, tescilli araçların bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır. İcra Müdürlükleri tarafından eksik parçalı olarak satışı yapılan araçlarda icra satış tutanağında belirtilen eksik parçaların yeniden alındığına dair faturalandırılması ve bu parçaların araca monte edildiğini gösteren faturanın ibrazı ile birlikte geçerli muayenesi olsa dahi tekrar muayene yapılması gerekmektedir.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir. 
c) Türkiye ticaret sicil gazetesi  

VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENEN BELGELER

1. Veraset İlamı. (ilgili mahkemeden veya Noterden) 
2. Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi. (ilgili vergi dairesinden)
3. Sistemden kontrol edildiğinde Vergi Dairesi'nden borcunun bulunmaması gerekmektedir.
4. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası. (Varis/Varisler adına)
5. Araca ait eski Tescil ve Trafik belgeleri. 
6. T.C. kimlik numarasını gösteren belge. (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport )
7. Yeni Tescil belgesi. (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan) 
8. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır. 
9. (2) adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu. (Ek-1)
10. Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir. (Varislerin en az birinin Mernis adresinin bulunduğu tescil birimine başvurması yeterlidir.)

YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA ARAÇ TESCİLİ

1. Yabancının T.C. numarası alma zorunluluğu bulunmaktadır.
2. Araç  tescil  işlemleri  sırasında Türk  Vatandaşlarından  istenilen belgeler yabancılardan da istenir. 
3. Yabancı uyrukluların araçları MA-MZ grubu plakaya tescil edilir. 


YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA TESCİLLİ ARAÇLARIN YURDUMUZU TERK İŞLEMİ

1. MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve NATO'ya tahsis edilen araçlara  işlem yapılır. 
2. (2) adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu .(Ek-1) 
3. Araca ait plakalar. 
4. Araca ait Tescil ve Trafik belgeleri.
5. Dilekçe (Şubemizde matbu bulunmaktadır)
6. Vergi Dairesi'nden borcu yoktur belgesi. (NATO personeli ve  diplomatlar hariç)

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ - AD, SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ 

1. Yeni Tescil belgesi.(Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu. (Ek-1)
3. Dilekçe (Şubemizde matbu bulunmaktadır)
4.Araç sahibinin boşanma, evlenme veya mahkeme kararları sonucunda isim ve/veya 
soyadlarının değiştirilmesi halinde, ilgili nüfus müdürlüğünce düzenlenmiş vukuatlı nüfus kayıt örneğine istinaden işlem yapılır. Vukuatlı nüfus kayıt örneğinin PolNet ortamında sorgulanabilmesi halinde, nüfus müdürlüğünden belge talep edilmesine gerek bulunmamaktadır. (Şahıslar için) 
5. Şirketlerin unvan değişikliğinde, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti .(Faaliyet Belgesi)
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir. 
c) Türkiye ticaret sicil gazetesinde yayımlanan unvan değişikliği kararı.
d) M.T.V. borcunun bulunmaması gerekmektedir.

ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜ 

1. Fatura. 
2. Montaj tespit raporu. 
3. İmalat yeterlilik belgesi. 
4. Karayolu uygunluk belgesi 
5. Muayenesi olsa bile tekrar fenni muayene yaptırılır 
6. Dilekçe (Şubemizde matbu bulunmaktadır)
7. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu .(Ek-1) 
8. Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek.
9. Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir. 

NOT: Fatura tarihi (30)  günü geçerse K.T.K.32.maddesi gereğince Trafik Para Cezası tatbik edilir.

Araç şirket adına kayıtlı ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir. 

ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ 

1. Boya veya kaplama değişikliği ile ilgili düzenlenen Fatura. 
2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu. (Ek-1) 
3. Dilekçe (Şubemizde matbu bulunmaktadır) 
4. Karayolları Muayene İstasyonu'nda renk tespiti yaptırılacak.
5- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası.
6. Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi,  herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

Fatura tarihi (30) günü geçerse K.T.K.32.maddesi gereğince Trafik Para Cezası tatbik edilir.

Araç şirket adına kayıtlı ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir. 

MOTOR VEYA ŞASE DEĞİŞİMİ 

1. Motor satış senedi,  Gümrük Şahadetnamesi veya  fatura ile satın alınan motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler.
2. Garanti kapsamında  değiştirilen  motor  bloğu  için  fatura  ve  bu motor bloğunun garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı. 
3. Teknik belge-plan proje. 
4. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu. (Ek-1) 
5. Yeni Tescil belgesi.(Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan) 
6. Eski Tescil ve Trafik belgeleri. 
7. Muayenesi olsa bile tekrar fenni muayene yaptırılır.
8. Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

Fatura tarihi (30) günü geçerse K.T.K.32.maddesi gereğince Trafik Para Cezası tatbik edilir.

Araç şirket adına kayıtlı ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir. 

ARAÇLAR ÜZERİNE YAZI VE LOGO İŞLENMESİ

Araç  işleticisinin  ticari  ad  ve  unvanı  ile  işletmeci  kuruluşun  tanıtımına  yönelik reklam  mahiyetindeki   yazı    ve    resimleri    aracın   yan   karoseri   üzerinde bulunabilir. 
Otobüs   ve   minibüslerin  arkalarına  sadece  işleticinin  ticari  ad  ve  unvanı  yazılabilir. 

Aracın kayıtlı bulunduğu trafik tescil kuruluşuna araç sahibi tarafından dilekçe ile müracaat edilmesi halinde;

1. Araçlar üzerine yazdırılan yazı ve resimlerin Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun olarak yazdırılıp yazdırılmadığı hususunun kontrol edilmesi amacıyla muayene istasyonlarında araçların Ek-1 Formları’na tespitleri yaptırılacaktır. (Muayene istasyonlarınca araç üzerine yazılan ticari ad, unvan veya logonun belirtilmesi gerekmektedir)

2. Söz konusu yazı ve resimlerin usulüne uygun olarak yazıldığının anlaşılması halinde “….. logoludur”, “….. yazısı mevcuttur” ibareleri, Araç Tescil Belgesi ile Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu’na (Ek-1) şerh düşülecektir.

3. Üzerinde yazı veya logo bulunan bir aracın başkasına satılması halinde; yazı veya logonun sildirildiğine dair muayene istasyonundan aracın tespitinin yaptırılmasını müteakip alıcısı adına tescil işleminin yapılması gerekmektedir.

4. Sadece araç işleticisinin ticari ad ve unvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimler aracın yan karoseri üzerinde bulunabilecek, ancak otobüs ve minibüslerin arkalarına işleticinin ticari ad ve unvanı yazdırılabilecektir.

5. Gerek işleticilerin kiralama yoluyla edindikleri araçlara yazı veya reklam logosu yazdırılmak istenmesi durumunda ibraz edilen kira sözleşmelerinde, gerekse üretici veya ithalatçı firmaların yazı veya reklam logosunun bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler adına tescilli araçlara yazdırılmak istenmesi durumunda, üretici veya ithalatçı firmalar ile bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler arasında yapılan sözleşmelerde noter tasdiki aranmasına gerek bulunmamaktadır.

6. Üretici veya ithalatçı firmalar ile bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler arasında yapılan sözleşmelerde yazı veya logo kullanımına ilişkin bir hüküm bulunmaması halinde, üretici veya ithalatçı firma tarafından düzenlenmiş olan, bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirkete ait araçlara yazı veya logoyu yazdırabileceğine dair belge aranacaktır.

Araç şirket adına kayıtlı ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir. 

BELGE YENİLEME (YIPRANMA)

1. Yıpranan Tescil belgesinin yenisi alınacak. (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
2. Dilekçe (Şubemizde matbu bulunmaktadır)
3. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır. 
4. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası.
5. Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir. 

Araç şirket adına kayıtlı ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir. 

AD VE/VEYA SOYAD VEYA TİCARİ UNVANLI PLAKA TESCİL İŞLEMLERİ 

1. Yıpranan Tescil belgesinin yenisi alınacak. (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
2. Dilekçe (Şubemizde matbu bulunmaktadır)
3. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır. 
4. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası.
5. Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir. 

Araç şirket adına kayıtlı ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir. 

TESCİL BELGESİ İLE PLAKA ZAYİİ

1.  Sadece plaka değişikliği zorunlu olan plaka zayilerinde iki adet Araç Trafik Tescil ve 
Müracaat İşlem Formu. (Ek-1)-(Trafik Tescil kaybolanlardan Ek-1 istenmez.)
2. Dilekçe (Şubemizde matbu bulunmaktadır) 
3. Her iki tescil plakasının çalınmış veya kaybolması halinde aracın kayıtlı olduğu birimde yada araç sahibinin Mernis adresinin bulunduğu trafik tescil kuruluşunca sıradaki seriden plaka verilerek plaka değişikliği yapılır. Mevzuat gereği tek plakası bulunan (Motorlu bisiklet- Motorsiklet- Dorse vb.) araçların plakasının kaybolması halinde de bu hükümler uygulanır.
4. Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir. 


Araç şirket adına kayıtlı ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir. 

TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMİ

1. Yeni Tescil belgesi. (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan) 
2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu. (Ek-1) 
3. Dilekçe ( (Şubemizde matbu bulunmaktadır) 
4. Vergi Dairesi'nden borcunun bulunmaması gerekmektedir. (Belge istenmez, sistemden 
kontrol edilir.)
5. Plakalar getirilecek. 
6. Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek.
7.Trafikten çekme işlemi aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşunda yapılabileceği gibi herhangi bir trafik tescil kuruluşunda da yaptırılabilir.

Araç şirket adına kayıtlı ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir. 

HURDAYA AYIRMA İŞLEMİ

1. Yeni Tescil belgesi. (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan) 
2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu.(Ek-1) 
3. Dilekçe (Şubemizde matbu bulunmaktadır) 
4. Vergi Dairesi'nden borcunun bulunmaması gerekmektedir. (Belge istenmez, sistemden 
kontrol edilir.)
5. Plakalar getirilecek. 
6. Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek. 
7. Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler.
8.Hurdaya ayırma işlemi aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşunda yapılabileceği gibi herhangi bir trafik tescil kuruluşunda da yaptırılabilir.


30.12.1999 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin 2. Maddesi gereğince, yönetmelikte belirtilen (M1-N1 kategorisindeki araçlar ile Motorlubisiklet ve Motosiklet haricindeki 3 tekerlekli olan) araçların Ömrünü Tamamlamış Araç Merkezlerine (Çevre ve Orman Bakanlığı’nın tespit ettiği yerler) teslim edilerek, “Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu”nu getirmesi şarttır.

Araç şirket adına kayıtlı ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir. 

ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Çalınan araçların tescil kayıtlarının kapatılması için, çalındığı tarihten itibaren bir ay geçmiş olması şartıyla herhangi bir trafik tescil şube veya bürosuna müracaat edilebilir. Müracaat sırasında, araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçesi ile savcılık veya mahalli kolluk birimlerince düzenlenmiş çalınma olayına ait belge alınır.

Aracın bilgisayar kayıtlarına ve tescil dosyasına “çalınmıştır” kaydı düşülerek tescil kaydı silinir. Araç tescil belgesi üzerine işlem tarihi ile birlikte “çalınmıştır” şerhi düşülür ve belge araç sahibine iade edilir. Aracın motorlu araç trafik belgesi ile müracaat sırasında ibraz edilen belgeler araç dosyasında muhafaza edilir. 

Aracın tescil kaydının çalıntı tarihi itibariyle silindiği Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik sistemle, bunun mümkün olmaması halinde ise en geç On Beş iş günü içinde, yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.

Araçla birlikte araca ait belgeler de çalınmışsa, isteği halinde araç sahibine aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair bir yazı verilir. 

Araç şirket adına kayıtlı ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir. 

NOT: Polnet sisteminde aracın çalınmıştır ibaresi bulunması gerekmektedir. ARANIYOR kaydı  bulunan araçların kaydı silinmez.


TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE VEYA GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE ÇEVİRME

1. Yeni Tescil belgesi. (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan) 
2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu. (Ek-1) 
3. Dilekçe (Şubemizde matbu bulunmaktadır) 

(A) GEÇİCİ TRAFİK BELGE VE PLAKALARI

“A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi; prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, otomotiv konusunda araştırma yapan araştırma kurum veya kuruluşları veya teknik hizmetler kuruluşlarına; fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere bir yıl süre ile bayinin faaliyet gösterdiği yerin trafik kuruluşunca verilir. Prototip veya yol testi için kullanılacak araçlara “T”, fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlara “G” harf grubu bulunan plakalardan verilecektir. “A” Geçici Trafik 

Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi için müracaat sırasında;
1. Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini belirten dilekçe, 
2. Her   araç   için   cinslerine  göre   plakaya   bağlı   olarak  yaptırılmış   zorunlu    mali sorumluluk sigortası,
3. Harç makbuzu, 
4. Prototip  veya tip onayı olmayan, yol testi yapılacak imal, ithal ve ihraç araçlar için tanıtım numaralarından bağımsız olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış izin belgesi (tip onayı olması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığında izin şartı aranmaz),
5. İthal araçlar için garanti belgesi. 
6. İki adet geçici trafik belgesi, ibraz edilir.” 

(B) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ

Trafik Tescil Birimlerinin olağanüstü durumlarda hizmet verememesi durumunda, tescili yapılmamış veya tescil belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlara verilir.
30 gün süre ile geçerlidir.

1.Dilekçe (Şubemizde matbu bulunmaktadır) 
2.Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası. 
3.ÖTV Ödeme Belgesi aslı. 
4.Harç makbuzu. 
5.Aracın faturası - Trafik Şahadetnamesi - Noter satış senedi 

(C) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ

Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. En fazla 6 gün süre ile verilir. Bu araçlar belirtilen güzergâh dışına çıkamaz 
1.  Dilekçe (Şubemizde matbu bulunmaktadır) 
2.  Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası. 
3.  Aracın satın alındığı belge. 
4.  Harç makbuzu.


TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI

“Ticari Araçlarda Reklâm Bulundurulması Hakkındaki Yönetmelik uyarınca, ticari araçlar üzerine verilecek her türlü reklamlara izin vermeye Belediye Başkanlıkları yetkilidir.

SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ

Vatandaşlarımızın tüm işlemlerinde www.surucurandevu@egm.gov.tr adresinden randevu alarak müracaat etmeleri gerekmektedir.
İLK DEFA SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ İŞLEMLERİ

1) Sürücü Belgesi Dosyası

2) Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliğinin aslı ile fotokopisi

3) Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası (Sistemden alınacaktır)

4) Sürücü Sağlık Raporu (Yeni ekteki formata göre düzenlenmiş)

5) Sürücü belgesi harcı ve sürücü belgesi değerli kağıt bedelini Trafik Tescil Şube Müdürlüğümüzde bulunan maliye veznesine, vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz. (Maliye Veznesi Şube içerisinde faaliyet göstermektedir. Maliye Veznesi Kapanış Saati 15:30’dur. )

6) Sürücü belgesi hizmet (Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakıf payı 20TL) bedelinin anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz (kaşe ve imzalı)

7) 2 adet fotoğraf (50x60mm ebatında arka fon beyaz olacak şekilde biometrik fotoğraf)

8) Kan Grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

FARK İŞLEMLERİ (HERHANGİ BİR SINIF SÜRÜCÜ BELGESİ OLANLAR)

Sürücü belgesi dosyası hariç, ilk defa sürücü belgesi verilmesi müracaatında istenilen belgeler fark işlemlerinde de istenir.

ZAYİ-YIPRANMA VE DEĞİŞTİRME NEDENİYLE YENİLEME İŞLEMLERİ

1) Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliğinin aslı ile fotokopisi

2) Sürücü Sağlık Raporu (Yeni ekteki formata göre düzenlenmiş)

3) 2 adet fotoğraf (50x60mm ebatında arka fon beyaz olacak şekilde biometrik fotoğraf)

4) Zayi değilse mevcut sürücü belgesi

5) Sürücü belgesi değerli kağıt bedelinin yatırılmış olması (Maliye Veznesi Şube içerisinde faaliyet göstermektedir.) (İlk defa sürücü belgesi değişiminde 13 TL. İkinci ve devamındaki sürücü belgesi değişiminde 117.00 TL ) (Sistemden kontrol ediliyor)

6) Sürücü belgesi hizmet (İlk defa sürücü belgesi değişiminde 2 TL. İkinci ve devamındaki sürücü belgesi değişiminde 22 TL) bedelinin anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz (kaşe ve imzalı) (Sistemden kontrol ediliyor)

TEBDİL İŞLEMLERİ
1) Yabancı sürücü belgesinin aslı ve 2 adet renkli fotokopisi 
2) Noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercüme 
3) Sürücü belgesi dosyası 
4) Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliğinin aslı ile fotokopisi
5) Sürücü sağlık raporu (Yeni ekteki formata göre düzenlenmiş)
6) Sürücü belgesi harcı, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz (kaşe ve imzalı) (Maliye Veznesi Şube içerisinde faaliyet göstermektedir. Maliye Veznesi Kapanış Saati 15:30’dur. )
7) 2 adet fotoğraf (50x60mm ebatında arka fon beyaz olacak şekilde biometrik fotoğraf), 
8) Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan. 
9) Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi (Öğrenim belgesinin yurtdışından alınmış olması durumunda denklik belgesi)

10) KARAYOLU TRAFİĞİ KONVANSİYONUNA TARAF ÜLKELER”  


Almanya,Arnavutluk,Avusturya,Azerbaycan,Bahamalar,Bahreyn,Belçika,Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Bosno-Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator, Endonezya, Ermenistan, Estonya, Fas, Fildişi Sahilleri, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Gana, Guyana, Güney Afrika, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İran İslam Cumhuriyeti, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kostarika, Kuveyt, Küba, Letonya, Liberya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Meksika, Moğolistan, Moldova, Monako, Nijer, Norveç, Orta Afrika Cumhuriyeti, Özbekistan, Pakistan, Peru, Polonya, Portekis, Romanya, Rusya, San Marino, Senegal, Seyşeller, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Şili, Tacikistan, Tayland, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, Uruguay, Vatikan, Venezuela, Yunanistan, Zimbabve’ dir.


BU ÜLKELERİN SÜRÜCÜ BELGELERİ ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGELERİ İLE TEBDİL EDİLMEKTEDİR.

11) Geçici olarak verilen yabancı sürücü belgeleri ile uluslararası sürücü belgelerinin tebdil işlemi yapılmaz. Ancak, süreli olarak verilmiş olan yabancı sürücü belgelerinin süreleri dolmuş olsa bile sürelerine itibar edilmeyerek sürücü belgesinin tebdili yapılır.

12) Ukrayna Sürücü Belgeleri için Muvafakatname ve kendi dillerinde tercümesi Valilikten Apostil ile birlikte.
13) Sürücü Belgeleri tebdil işlemlerinde sürücü belgeleri asılları ilgili ülke makamlarına teslim edilmek üzere alınmaktadır.

NOT: TEBDİLİ YAPILAN (ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİ İLE DEĞİŞTİRME İŞLEMİ TAMAMLANAN) SÜRÜCÜ BELGELERİ ASILLARI ÜLKELERİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE TESLİM ALINACAKTIR. (İran İslam Cumhuriyeti sürücü belgeleri bu madde kapsamı dışında olduğundan, sahibine iade edilmektedir.)

NOT : Ülkelerine doğruluk teyidi için sorulan sürücü belgesi, olumlu cevap alınması halinde Vergi Dairesi Müdürlüğüne   sınıfına göre ödenmiş harç makbuzu, sürücü belgesi kart bedeli ile Vakıf payının ödemesi gerekmektedir.


ÖNEMLİ NOT:
►Sertifika ve öğrenim bilgileri elektronik ortamda alınmaktadır. 
►Adli sicil kaydı belgesi elektronik ortamda alınmaktadır. 
►Parmak izi kaydı belgesi ve imza müracaat sırasında alınacaktır. 
►Kimlik: Üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı, Pasaport ve Avukatlık Kimliği olmalıdır.

MÜRACAAT SIRASINDA İSTENEN BELGELER

KİMLİK

SAĞLIK RAPORU

BİYOMETRİK FOTOĞRAF

ÖĞRENİM BELGESİ

İMZA

PARMAK İZİ ALINDI BELGESİ

DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ

HARÇ BEDELİ

VAKIF PAYI

SÜRÜCÜ BELGESİ DOSYASI

YENİ KAYIT

ESKİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEMEX
(İNDİRİMLİ)
(İNDİRİMLİ)

YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEMEX

SINIF EKLEME

TEBDİL

SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA HÜKÜMLÜ OLMAMA ŞARTI 

765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 403 ve 404 üncü maddeleri (bir defa) ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’un 12 nci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları zorunluluğu bulunmakta olup, 

20.12.2005 tarihli uygulama talimatı ile, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 403 ve 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinin yerine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29 uncu maddelerinin yerine 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 6 ncı maddesinden, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin 7 nci fıkrasından hüküm giymemiş olmaları zorunluluğu bulunmaktadır. 

Yorumlar (0)
20°
kapalı
Namaz Vakti 29 Eylül 2020
İmsak 05:27
Güneş 06:52
Öğle 12:59
İkindi 16:18
Akşam 18:57
Yatsı 20:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0