Hacı Hanım Çeşmesi / Hacı Hanım Fountain

Durum / Condition

Mevcut / Existing

Bilgi

Sadrazam Yusuf Ziyaeddin Paşa’nın eşi Ayşe Hanım (ö. tarihi bilinmiyor) tarafından yaptırılmıştır. 1831’de inşa edilen çeşme Üsküdar, Çengelköy’de yer almaktadır.

Information

Commissioned by Ayşe Hanım (d. date unknown), wife of Grand Vizier Yusuf Ziyaeddin Pasha. Built in 1831, the fountain remains standing in Çengelköy, Üsküdar.

Konum / Location

41.0476, 29.05412