Tavaşi Süleyman Ağa Camii

‘Mahalle -i mescid-i Süleyman Ağa ibni Abdülkerim’ olarak geçen Tavaşi Süleyman Ağa’nın şahsiyeti bilinmemektedir.

Camiler 20.02.2020, 22:58 BERKE EREN
113
Tavaşi Süleyman Ağa Camii

TARİHÇE

Vakıf Tahrir Defteri’nde ism, ‘Mahalle -i mescid-i Süleyman Ağa ibni Abdülkerim’ olarak geçen Tavaşi Süleyman Ağa’nın şahsiyeti bilinmemektedir. Vakfiyesinin tarihi 1531 Şubattır (H. 937 Recep). Buna göre mescit bu tarihe yakın bir zamanda yapılmış olmalıdır. Mahallesi de 1934’e kadar mevcut o iken o tarihte Muhsine Hatun Mahallesi içine katılmıştır.

Bugün ki mescit Kumkapı’da Babayiğit Sokağı’nda Muhsine Hatun Mescidi’nin kıblesinde demiryolunun hemen kenarındadır. 19. yy. sonu ya da 20. yy. hemen başında yenilendiği ve 1. Dünya Savaşı sıralarında yeniden inşa edildiği belirtilmektedir.

Tavaşi Süleyman Ağa Camisi mevcut durumda plan ölçüleri yaklaşık olarak 9,25m*13,40m olan dikdörtgen şekilli bir alana oturan yığma kagir bir yapıdır ve bir bodrum katı bulunmaktadır. Caminin güneybatı cephe duvarına bitiriş olarak inşa edilmiş olan ahşap iskeletli minarenin kaidesinin plan ölçüleri 1,8m* 2,3m’dir. Cephe duvarlarının kalınlıkları bodrum katta yaklaşık 90cm, zemin katta 70cm mertebesindedir. Caminin en yüksek kotu +7,30 ve minarenin yüksekliği +15,72’dir.

TAVAŞİ SÜLEYMAN AĞA CAMİİ TAMAMLAMA ve ÇEVRE DÜZENLEMESİ

2018-2019 YILLARI UYGULAMA (RESTORASYON) İŞİ

28 Aralık 2018 tarihinde Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü ile Pekerler İnşaat arasında sözleşmesi imzalanan Tavaşi Süleyman Ağa Camii Restorasyon Uygulama İşi 1.390.000,00 TL bedelindedir. Ek sözleşme bedeli ise 692.459,36 TL olup, buna göre toplam bedel ise 2.082.459,36 TL’dir. İş bitirme tarihi olan 01 Ocak 2020 tarihine kadar yapılan çalışmalar özetle şu şekildedir:

Camii içi duvarlarda önceden kalan alçı sıvaların raspası yapıldı.

10*40 lamine döşeme kirişleri konuldu.

Cami içi, ince sıva yapıldıktan sonra nefaset sıvası uygulandı.

Harim içi tavan kaplaması için ızgara kadron yapıldı.

Elektrikçi duvarlarda kanal açma işlemi yapıp, kablolama işlerini tamamladı.

Bahçe duvarlarında ki beton ekler ve taş kalıntıları çürütüldü. Duvar temellerinde kazı yapıldı.

Avlu, bahçe duvarları sıralı moloz taş olarak örümü yapıldı. Dolu demir, ferforje korkulukların montajı yapıldı. Projesine uygun ferforje demir kapılar takıldı. Giriş kapılarının sağına soluna taş babalar yapıldı.

Cami içine yapılacak enjeksiyon için hortumlama yapıldıktan sonra kontrollerin direktifinde enjeksiyon yapıldı.

Çatı saçaklarının, çıtalı ahşap tavanları yapıldı.

Harim içine paşalı tavan yapıldı, koruyucu sürülüp renklendirildi.

Bodrum kat ahşap tavanı, duvarları ahşap lamine kaplama yapıldı.

Kadınlar mahfili ahşap döşemesi ve korkulukları yapıldı. Sistire yapıldıktan sonra korunması sürüldü.

Bodrum kat zeminde tesviye harcından sonra mebran uygulandı. Sonrasında kadronlu ahşap döşeme yapıldı.

Zemin kat, ahşap korkulukların imalatı yapılıp yerine takıldı. Minber ve hoca kürsü imalatın montajları yapıldı.

Cami içi duvarlara su bazlı boya ile idarece tespit edilen renge boyandı.

Meşe pencere ve kapıların imalatı yapılıp yerine takıldı. İdarece belirlenen su bazlı ahşap koruyucu ile boyandı. Metal aksesuarları temin edilip, montajı yapıldı.

Ahşap minarenin, özgününde çıkan paslanan ve korozyona uğramış demir taşıyıcı kaidesi sökülüp idareye teslim edildikten sonra, idarece onaylanan paslanmaz çelik taşıyıcı kaide yerine konuldu. Lamine meşe dikmeler, paslanmaz trifonlarla yerine sabitlendikten sonra ara bağlantılar atılarak iç ve dış kaplamaları konularak, katları çıkıldı. Basamaklar bir taraftan paslanmaz köşebentlerle diğer ucundan ahşap klapalarla sabitlenerek imalatı yapıldı. Şerefe omurgaları ve ara kirişlerle şerefe oluşturuldu. Şerefe döşemesi çinko ile kaplandı. Şerefenin alt kısmı lamba zıvanalı çıtalarla kaplandı. Külahın, formu verildikten sonra kurşun ile kaplandı. Son olarak ahşap koruyucu sürüldükten sonra yangın koruyucu uygulaması yapılarak minare imalat bitirildi.

Avluda tesviye harcı ile kod ve eğim ayarlandıktan sonra 6cm kalınlığında Kırşehir taşıyla döşeme tamamlandı. Camı çevresinde yağmur giderleri yapılarak, su camiden uzaklaştırıldı.

Şadırvan çatı ve mermer döşeme, kaplama imalatları yapıldıktan sonra, wc seramik yer döşemesi ve duvar kaplaması yapıldı. Kompak laminent bölmeler koyuldu. Son olarak hela taşları ve lavabolar takıldı.

Cami güney cephesi arka tarafına su deposu, yangın ve hidrofor pompası koyuldu. Çevresi ahşap çit le kapatıldı.

Yorumlar (0)