8505 FATİH / KAHTA-ADIYAMAN
Fırat Mah.Mustafa Kemal Cad. No:152

BİM ADANA YUMURTALIK BİM ADANA YUMURTALIK

H339 FILISTIN/KAHTA
Yavuz Selım Mah.Fılıstın Cad. No:14/1

İSMETPAŞA \ ADIYAMAN
Yeni Mah.Celalettin Cad. No:23

KAHTA/ADIYAMAN
Girne Mah. Mustafa Kemal Cad.