Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü

Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü

Belediyeler 09.07.2021, 22:31 BERKE EREN
Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü

Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürü

Mustafa AKTAŞ

+90 (216) 531 30 00 - 3301

Birim İletişim

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Temizlik İşleri Müdürlüğünün amacı; ilgili kanun ve yönetmeliklerle verilen yetkileri en iyi şekilde kullanarak çevrenin korunmasını, kirliliğin önlenmesini, kirliliğin giderilmesini sağlayarak yaşanabilir ve gelecek nesillere aktarılabilecek sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmaktır.

1.Temizlik İşleri Faaliyetleri


1.1.Cadde ve Sokakların Süpürülmesi ve Yıkanması

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekip ve ekipmanları ile beraber daha temiz bir Üsküdar için tüm cadde ve sokaklar elle ve makine ile süpürülmektedir. Çöp konteynerinin etrafına konan ya da saçılan çöpler  de kaldırılarak ortamda bulunan mikropların yok olması için tüm cadde ve sokaklar sabunlu sularla yıkanarak dezenfekte edilmektedir. Üsküdar halkının daha hijyenik ortamda ve daha temiz bir çevrede yaşayabilmesi için 7/24 tüm ekibimiz birlikte modern araçlarla çalışmaya devam etmektedir. Üsküdar'da tüm cadde ve sokaklarımız makine ile 260 km/gün el ile 710 km/gün süpürülmektedir. Süpürülen yerler sabunlu sularla yıkanarak dezenfekte edilmektedir.

1.2.Konteyner Tamir, Bakım, Yıkama ve Dezenfeksiyonu

İlçemizdeki konteynerlerin tamir ve bakımları, konteyner tamir aracımızın tespit edilen adreslere yönlendirilmesiyle yerinde yapılmaktadır. Ekonomik ömrünü tamamlayan konteynerler ise yenileri ile değiştirilmektedir. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe sınırları içindeki konteynerlerin yerinde temizlenmesi için yıkama aracı ve basınçlı su ile konteyner temizliği yapılmaktadır. Konteynerler periyodik olarak yıkanmakta olup dezenfekte edilmektedir.

1.3.Konteyner Cep Yapımı

Belediye sınırları içinde farklı noktalarında bulunan ve cebi olmayan çöp konteynerleri için cadde ve sokaklarda cep yerleri yapılmaktadır. Bu sayede çöp konteynerlerinin cadde ve sokaklarda işgal etmesi önlenmekte ve konteynerlerin eğimli yerlerde sabit durması sağlanmaktadır. Ayrıca trafiğin aksamasının önüne geçilmekte ve daha düzgün bir görüntü oluşturmaktadır.

                   

1.4.Boş Arsa Temizliği

Üsküdar ilçe sınırları içerisinde halkın sağlığı açısından tehlike ve çevre kirliliği oluşturan sahipli veya sahibinin ilgilenmediği arsalar, vakıf arsaları, kamuya ait arsalar temizlenmektedir. Arsalarda görüntü kirliliği oluşturan ve aykırı gözüken çöpler, molozlar, ağaç dalları düzenli olarak toplanmaktadır. Yol kenarında biriken yabani ot, moloz ve çöpler de temizlenmektedir.

Uzamış olan otlar, zararlı bitkiler biçilerek, boş arsalar bu ot ve bitkilerden arındırılarak temizlenmektedir. Sahipli arsaların temizliği arsa sahiplerinin bilgisi dahilinde, sahipsiz arsaların temizliği( vakıf, hazine, kamu) ilgili kurumun bilgisi dahilinde yapılmaktadır.

                    

1.5.Pazar Yerlerinin Temizliği

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçemizdeki 20 semt pazarımız, çöplerin alınmasından sonra yıkanmakta ve buharlı yıkama araçlarıyla dezenfekte edilerek ertesi güne tertemiz bırakılmaktadır.

                   

1.6.Çöp Evlerin Temizliği

Müdürlük ekipleri tarafından çöp ev haline gelen, çevre ve insan sağlığını tehdit eden, tarafımızdan ya da vatandaşın talebi üzerine tespit edilen çöp evler, temizlendikten sonra hastalık ve haşerelere karşı ilaçlama yapılarak dezenfekte edilmektedir.

                     

1.7.Afiş Temizliği

İlçe sınırları içinde çeşitli yerlere tanıtım ve reklam amacıyla asılan afişler, hem görsel hem de çevresel kirlilik oluşturmaktadır. Müdürlük ekipleri tarafından afişlere anında müdahale edilerek temizlenmekte ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmektedir.

                     

1.8.Duvar Boyama ve Temizliği

Üsküdar ilçe sınırlarındaki, cadde ve sokaklarda çevre kirliliğine neden olan ve kent estetiği açısından görüntü kirliliğinin giderilmesi için temizlik ekiplerimiz tarafından duvarlara yazılan yazılar ve şekiller boyama işlemi ile silinmektedir. Bu sayede toplumu rahatsız eden görüntü kirliliği ortadan kaldırılarak Üsküdar’ın daha temiz bir çevreye sahip olması sağlanmaktadır.

                     

1.9.İnşaat Yıkıntı Atıklarının ( Molozlar )Toplanması

Ev, işyeri vb. yerlerde yapılan; tamir, tadilat ve onarım sonrası oluşan inşaat yıkıntı atıkları (molozlar) vatandaşlarımızın talebi üzerine ekiplerimiz tarafından program dahilinde mahallinden alınarak döküm sahasına taşınmaktadır. 

                   

1.10.Kaçak Hafriyat

Hafriyat atıklarının kontrolsüz ve kaçak olarak ilçe sınırları içine dökülmesini çevre kirliliğini önlemek amacıyla haftanın her günü gece ve gündüz hafriyat toprağı inşaat yıkıntı atığı denetimleri müdürlüğümüz ekipleri tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Vatandaşın arsasına, tarlasına, yol kenarlarına kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları hakkında firma ve şahıslara 2872 sayılı Çevre Kanununun ve Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili maddelerine istinaden yapılan denetimlerde kanun ve yönetmeliğe aykırı hafriyat toprağı, inşaat yıkıntı faaliyeti yapanlar hakkında yaptırım uygulanmaktadır.

                   

1.11.Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin Temizliği

Kurban bayramı öncesinde oluşturulan kurban satış ve kesim alanlarının kurban bayramı boyunca ve bayramdan sonra çevre kirliliği ve görüntü kirliliği oluşmaması için, müdürlüğümüz ekipleri tarafından kurban satış ve kesim alanlarının temizliği ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır. 
 

2.Atık Yönetimi Faaliyetleri

                   

2.1.Katı Atıkların Yönetimi

Katı atıkların kaynağında önlenmesine, geri kazanımına ve bertarafına yön veren temel aktörlerden en önemlisi Temizlik İşleri Müdürlüğüdür. Hanelerde ve işyerlerinde üretilen evsel atıklar program dahilinde her gün akşam saat 18:30’dan sonra, ana arterlerdeki evsel atıklar ise ring şeklinde ( gece – gündüz ) 24 saat boyunca tamamı modern ve kurumsal araçlarımızla toplanmaktadır. Evsel atıkların toplama saatinde çıkarılması ve zamansız çıkarılan evsel atıklarla ilgili vatandaşlar bilgilendirilmektedir. Bu sayede görüntü kirliliği ve çevre kirliliği önlenmektedir. İlçe sınırları içinde 217 noktada yeraltı çöp istasyonu ve 8.000 adet evsel atık konteyneri bulunmaktadır.

2.2.Ambalaj Atıklarının Geri Kazanımı

2015 yılı Şubat ayından itibaren, Salı ve Cuma günleri ambalaj atıklarının toplanmasına geçilmiş olup, bu uygulama başarılı bir şekilde devam etmektedir. Kağıt, karton, metal, plastik gibi değerlendirilebilir atıklar belediye tarafından toplanmaktadır.

Vatandaşların her Salı ve her Cuma günü olmak üzere haftanın iki gününde saat 18:30’dan sonra sokağa çıkararak mevcut konteynerlerin yanına bıraktıkları ya da konteynerlerin içine atıkları ambalaj atıkları toplanmaktadır. Salı ve Cuma günü sadece geri dönüşebilir atıklar toplanmakta olup, evsel atıklar toplanmamaktadır. Bu sayede, evsel atıklar ile ambalaj atıkları entegre bir şekilde daha sürdürülebilir olarak toplanmaktadır. Bu uygulama ile ambalaj atık tonajında kısa sürede 2.000 tona yaklaşılmıştır.

 Hangi Atıkları Ayırmalıyız?

 Neden Geri Kazanım?

Bilgilendirici El Broşürü için Tıklayınız

 Cam Ambalaj Atıkları

Cam atıklar, atık cam kumbaraları ile diğer ambalaj atıklarından ( kağıt, karton, metal, plastik ) ayrı olarak toplanmaktadır. Cam atıkları, Türkiye’ deki atık  mevzuatına göre ‘ Ambalaj Atığı ‘ olarak değerlendirilmesine rağmen toplanması, iş ve işçi güvenliği açısından farklı bir özen gerektirdiğinden ve hidrolik presli araçların bu aksamlarına zarar verebildiğinden, diğer ambalaj atıklarından ayrı olarak sokaklara yerleştirilen cam kumbaraları aracılığı ile toplanmaktadır.

İlçemiz genelinde  toplam  186 adet atık cam kumbarası bulunmaktadır. Cam atıklarının toplanmasında bir adet vinçli araç ve bir adet açık araç kullanılmaktadır.

Atık Cam Kumbarasına Atılacaklar
Atık Cam Konteyneri Noktaları

Toplama Ayırma Tesisi

 Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesisi, 5 Mayıs 2018 tarihinde Üsküdar Belediyesinin Selimiye yerleşkesinde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğünün Atık Yönetim Merkezinde 500 m2 kapalı alanda faaliyete başlamıştır. İnşaatı ve işletmesi Belediye tarafından yapılan ilk toplama ayırma tesisi olma özelliğinin yanında 1500 ton/ ay ambalaj atığı ayırma kapasitesine sahiptir. Ayrıştırılan atıkların % 70’ i kağıt ve karton atıklarından ,  % 30’ u metal, plastik atıklarından oluşmaktadır. 

Toplama Ayırma Tesisinden Görüntüler

Sıfır Atık Uygulaması

Saygı değer Emine ERDOĞAN Hanımefendinin himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi Üsküdar ilçesinde de hayata geçirildi. Bu kapsamda, tüm konutlara, işletmelere sıfır atık hakkında bilgilendirme yapılmış olup, tüm hanelere el broşürü ve magnet dağıtılarak apartman kapılarının iç yüzeyine sticker yapıştırıldı. Pankartlar çeşitli yerlere asıldı. Afişler tüm okullarımıza, camilerimize, muhtarlık binalarımıza, otobüs duraklarına ve çeşitli yerlere asıldı. Yeraltı çöp konteynerlerinin bacalarına yapıştırıldı.

2.3.Bitkisel Atık Yağların Geri Kazanımı

Bir litre atık yağın lavabolardan  dökülmesi, bir milyon litre içme suyunu kullanılamaz hale getirmekte ve yüzey  sularında yaşayan canlı hayatını tehlikeye sokmaktadır. Lavabolara dökülen atık  yağlar borularda birikerek boru kesitlerini daraltmakta ve  kanalizasyon sistemlerinde tıkanmalara sebep olmaktadır. Bu nedenle bitkisel  atık yağların ilgili yönetmelik gereğince; doğrudan alıcı ortama verilmesi yasaktır.

05.11.2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan yetki devri ve  Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, İlçemiz genelindeki  işletmelerde, denetimler gerçekleştirilmekte ve oluşan bitkisel atık yağların  kaynağında ayrı toplanması çalışmaları yürütülmektedir. Bitkisel atık yağ oluşturan işletmelerin ( atık yağ üreten bütün lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan tesisler ) ruhsatlandırma aşamasında Bakanlık tarafından lisanslı kuruluş ile sözleşme yapması zorunlu kılınmış olup, müdürlüğümüz ekipleri tarafından kontrolü yapılmaktadır. Bu sayede, atık yağların lavaboya ya da çöpe dökülmesi engellemekte ve polar seviyesi yüksek olan atık yağların tekrar kullanımının önüne geçilmektedir. Polar madde seviyesinin yüksek oluşu kanserojen etki oluşturduğundan 'Çevre ve İnsan Sağlığı' yönündeki bitkisel atık yağlarla ilgili mücadelemiz devam etmektedir. 

Bitkisel Atık Yağ Toplama Noktaları 

                       

2.4.Elektrikli ve Elektronik Atıkların Geri Kazanımı

İnsan sağlığına ve çevreye zararlı olan maddeler içermeleri nedeniyle bu atıkların belirli standartlar çerçevesinde geri kazanılması, geri kazanılamayanların ise uygun yollarla bertaraf edilmesi gerekmektedir. Vatandaşlardan gelen taleplere istinaden, elektrikli ve elektronik atıklar toplanarak geri kazanımı sağlanmaktadır.

 E-Atık Nedir?

Hangi Tür E-Atıkları Topluyoruz?

                       

2.5.  Atık Pillerin Geri Kazanımı

Vatandaşlarımız tarafından, atık pil toplama noktalarında biriktirilen ve kullanım ömürlerini tamamlamış olan atık piller, yönetmelik kapsamında Müdürlüğümüz ekipleri tarafından düzenli olarak toplanmakta ve TAP derneğine teslim edilmektedir. Her yıl TAP derneği ile birlikte okullarımızda atık pil toplama kampanyası düzenlenmektedir. Bu kampanya ile geleceğin gençleri olacak çocuklarımıza hem çevre bilincini aşılamak hem de daha temiz yaşanabilir bir çevre bırakılması amaçlanmaktadır.

Atık Pil Toplama Noktaları

Atık Pil Neden Toplanmalı?

                         

2.6.  Tekstil Atıklarının Geri Kazanımı

İlçe genelinde güvenlikli sitelere yerleştirilmiş olan 50 adet tekstil atık kumbarası bulunmaktadır.  Vatandaşlar tarafından kumbaraya atılan kullanılmış giysiler ihtiyaç sahiplerine ve tekstil sektöründen ikincil hammadde olarak değerlendirilmektedir.

Tekstil Atıklar Nelerdir?

Tekstil Atık Konteyneri Noktaları

                          

2.7.  Ahşap Atıklarının Geri Kazanımı

Müdürlüğümüz tarafından ilk kez faaliyete geçirilen ve üç senedir başarıyla yürütülen bu uygulamada, çöpe atılan mobilya, tahta atığı vb. gibi ahşap içerikli ürünler Atık Yönetim Merkezinde ahşap- metal geri dönüşüm atölyesinde görevli personel tarafından itina ile ayrıştırılarak yakılacak odun parçaları haline getirilmektedir. Her bir aşaması büyük bir titizlikle yapılan ayrıştırma sonucu elde edilen odun parçaları düzenli bir şekilde çuvallara yerleştirilip depolarda istiflenmektedir. İhtiyaç sahibi ailelere odunlar götürülüp teslim edilmektedir.

                          

2.8.  Ömrünü Tamamlamış Atık Lastiklerin Geri Kazanımı

Çevre ve insan sağlığını tehdit eden ömrünü tamamlamış lastikler Müdürlüğümüz ekipleri tarafından düzenli olarak toplanmaktadır. Toplanan lastikler geri kazanım işlemi sonrasında granül lastikler kauçuk imalatında, halı saha zeminlerinde, lastik karo taşı üretiminde, makine takozu üretiminde ve asfalt yollara bariyer yapımında kullanılmak üzere piyasaya sürülmektedir.

3. Çevre Koruma ve Kontrolü Faaliyetleri

                         

 3.1. Çevresel Şikayetler

Müdürlüğümüze Süper Hizmet aracılığıyla ve yazılı dilekçe ile bildirilen çevreyi ve vatandaşları olumsuz yönde etkileyen çevresel şikayetlere ( hava kirliliği, görüntü kirliliği, gürültü kirliliği ve koku kirliliği ) teknik ekibimizle yerinde müdahale edilmekte ve  durum tespiti yapılarak gerekli öneri ve yaptırımlar uygulanmaktadır.
                           

3.2. Gürültü Kirliliğinin Kontrolü

2872 sayılı Çevre Kanunun 14. Maddesi ve Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetki Devri’ne istinaden Üsküdar ilçe sınırları içinde gürültü denetimi, şikayetlerinin değerlendirilmesi ve idari yaptırım uygulama yetkileri Belediyemize devredilmiştir. Müdürlüğümüz teknik elemanları, şikayetleri değerlendirerek Kanun ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler çerçevesinde problemleri çözüme ulaştırmaktadır.

                           

3.3. Hava Kirliliğinin Kontrolü 

Hava kirliliği önemli bir çevre problemi olmakla beraber özellikle insan sağlığını etkilemektedir. İlçemiz sınırları içerisinde; ısınma ve pişirme faaliyetlerinden kaynaklanan hava kirliliğinin çevreye verdiği zararların olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik ekiplerimizce gerekli kontroller ve denetimler yapılmaktadır. 

                           

3.4. Çevre Bilincini Geliştirilmesi Çalışmaları

Çevre bilincinin yerleşmesi ve çevreye duyarlı bireylerin yetişmesi amacıyla ilçemiz sınırları içerisinde olan okullarda çevre temizlik ve geri dönüşüm hakkında uygulamalı atık eğitimleri verilmektedir. Okullarımızda her yıl çevre bilincini arttırmak amacıyla kampanyalar düzenlenmektedir.

4.Projeler

 - İç Temizliğini Sokağa Yansıt

Üsküdar Belediyesi tarafından Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile ortaklaşa ‘İç Temizliğini Sokağa Yansıt’ sloganı ile Temiz Sokak Projesi başlatıldı. Proje kapsamında, Üsküdar Belediyesi sınırları içinde bulunan ve pilot bölge olarak seçilen Dönmedolap Sokağı’ında çöpün çevreye atılmaması ve ayrıştırılması yönünde davranış dönüşümü sağlanması amaçlanmaktadır.

  -Temiz Site

Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak ilçe sınırları içinde bulunan sitelerimize çevre geri dönüşüm atıklar hakkında ‘Temiz Site ‘ adında eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmektedir.

-Doğa Dostu Çocuklarla Daha Yeşil Bir Gelecek

Çocuklarımıza çevre temizliği doğaya sahip çıkma ve çöp miktarının azaltılması bilincinin aşılanabilmesi amacıyla okullarda uygulamalı atık eğitimleri başlatıldı.

Öğrenim gören çocuklar çevre temizliğine katkı sağlamak amacı ile evlerindeki geri dönüştürülebilir olan atıkları Üsküdar Belediyesi’nin “Uygulamalı Atık Günü” olarak başlattığı bugünde okullarına getirerek geri dönüşüme kazandırmaktalar. Daha uzun zamanda toplanması planlanan atıklar bu proje sayesinde daha kısa zamanda toplanmaktadır.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 04 Şubat 2023
İmsak 06:38
Güneş 08:05
Öğle 13:23
İkindi 16:05
Akşam 18:31
Yatsı 19:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 21 51
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 20 39
5. Adana Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 21 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Gaziantep FK 21 25
10. Alanyaspor 21 25
11. Karagümrük 20 23
12. Ankaragücü 20 22
13. Kasımpaşa 21 22
14. Sivasspor 21 21
15. Antalyaspor 20 21
16. Giresunspor 21 21
17. Hatayspor 20 20
18. İstanbulspor 21 18
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 22 25
13. Altay 22 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Fulham 22 32
7. Brighton 19 31
8. Brentford 20 30
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 19 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 19 50
2. Real Madrid 19 45
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 19 31
6. Real Betis 19 31
7. Athletic Bilbao 20 29
8. Rayo Vallecano 19 29
9. Osasuna 19 28
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 19 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6
GazetelerTümü