AZATLI BARUTHANESİ

Baruthane Nazırı Mehmet Şerif Efendi'nin önerisiyle, Küçükçekmece'nin kuzeyinde ve göle 4 km uzaktlıkta inşa edilen baruthane, "Azatlı Baruthanesi" diye anılıyor. Yapımı bir kaç ayda bitirilen tesisin 1795-1796'da kurulduğu biliniyor.

1804 yılında ise Şamlar Köyü'nün kuzeyinde bir derbent yaptırılarak, buradan baruthaneye bir kanalla su getirilmiş. Baruthane, birkaç kez onarım görmüş ve genişletilmiş. 1935'te kapatılan Selanik Baruthanesi'ndeki techizat da buraya nakledilmiş. 1877-78 Osmanlı-Rus savaşına kadar faaliyetini sürdüren, savaşlar Ruslar tarafından tahrip edilen Azatlı Baruthanesi'nin etrafında bugün büyük bir havuz ile hangar biçiminde bir yapının yıkıntıları var. Baruthaneye egemen yamaçta ise Resneliler Çiftliği'nin yıkıntısı yer alıyor.