Avcılar İlçe Mal Müdürlüğü

Avcılar İlçe Mal Müdürlüğü, Adres, Tel, Fax, Yol Tarifi, Harita, Nerede, Navigasyon

Avcılar 18.11.2018, 22:01 BERKE EREN
417
Avcılar İlçe Mal Müdürlüğü

Avcılar İlçe Mal Müdürlüğü

YOL TARİFİ, HARİTA, NEREDE, NAVİGASYON

Avcılar Mal Müdürü:  Abdulvahap ÇETİNER

Adres: Cihangir Mahallesi,Ormanlı Caddesi,Avcılar Hükümet Konağı,No:55 Kat:1 Avcılar/İSTANBUL

Tel: 0 212 676 03 08 - Santral
       0 212 676 37 80 - Direk Hat

Fax: 0212 590 66 67

İlçe MalMüdürlüğü'nün Görev ve Yetkileri

178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 20. Maddesinde: Malmüdürü, İlçe Maliye Teşkilatının Amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar.

1-Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay'a hesap verirler.

2. Gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuatına göre tahsil edilmesi, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi işlemlerini yürütmek,

3. Para ve parayla ifade edilen değerlerinemanet işlemlerini yürütmek,

4. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesaplarını yürütmek,

5. Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde 5018 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak gerekli kontrolleri yapmak,

6. Muhasebe Biriminin ay ve yıl sonu hesap ve cetvellerinin süresinde hazırlanması ve. Yönetim Dönemi Hesabınıyetkili mercilere vermek,

7. Harcama birimlerinin Taşınır hesaplarını incelemek,

8. 5442 sayılı İller İdaresi Kanununa göre İlçe İdare Kurulu Üyesi olarak toplantılara katılarak verilen diğer görevleri yapmak,

9. 3294 sayılı Kanun gereğince kurulan sosyal yardımlaşma mütevelli heyeti üyeliğini yürütmek,

10.5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve kamu kurumlarının kendi mevzuatları çerçevesinde verilen idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin veya 1 aylık süre içerisinde idarelerce taksit planına bağlanmış tahsilini yapmak,

11.648 sayılı KHK ile değişik 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince Yapı Denetim hizmet bedellerini ilgili yapı denetim kuruluşlarına ödemek,

12.Genel Bütçe Kapsamındaki kurumlara ait yaklaşık 3.800 personelin maaş, yolluk ve çeşitli sosyal yardımlara ait ödemelerini yapmak,

13.Genel Bütçe Kapsamında maaş ödemesi yapılan personelin icra dairesi tarafından bildirilen icra dosyalarına ait kesintileri her ay icra dairesine göndermek,

14.Genel Bütçe Kapsamındaki kamu idarelerine ait taşınırların Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde kayıtlarını tutmak,

15.Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Harcama Belgeleri Yönetmeliği çerçevesinde Genel Bütçe Kapsamındaki kamu idarelerinin telefon, elektrik, su, doğalgaz, mal ve malzeme, hizmet alımları ile her türlü bakım onarımlarına ait ödemeleri yapmak.

Yorumlar (0)