Türkiye Ermenileri Cemaat Okulları

Türkiye Ermenileri Cemaat Okulları, adres, iletişim, ulaşım, telefon ve görsel bilgiler

Türkiye Ermenileri Cemaat Okulları

Türkiye Ermenileri Cemaat Okulları, adres, iletişim, ulaşım, telefon ve görsel bilgiler

BERKE EREN
BERKE EREN
11 Ekim 2017 Çarşamba 22:18
245 Okunma
Türkiye Ermenileri Cemaat Okulları

TÜRKİYE ERMENİLERİ CEMAAT OKULLARI

http://www.getronagan.k12.tr/uploads/Biyoloji-Labratuari_1286645136.jpg

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

Getronagan Ermeni Lisesi | Cemaat Okulları

Kemeraltı, Sakızcılar Sok. No. 19, 34425 Karaköy.

Tel.:   (0212) 244-0503 ve (0212) 243-0259                  

Fax:   (0212) 251-0514

E-mail:        getronagan@getronagan.k12.tr          

Web Sitesi:  http://www.getronagan.k12.tr/

http://www.getronagan.k12.tr/uploads/Getronagan-Kapi_1286645360.jpg

İstanbul Ermenilerinin öğretim mazisi, 15. yy 'ın sonlarında, genelde kilise çevresinde rahipler tarafından yönetilen "dershane" lere dayanır. Ancak resmi öğretim, Şınorhk Mıgırdiç Amira Miricanyan'ın Kumkapı'da bir ilkokul açmak için 1790 yılında aldığı resmi izinle başlar. Cemaatin bir yüksek okul açma ihtiyacı ise 1838 'de ortaya çıkar, ilerici mimarlar Garabet Amira Balyan ve Hovhannes Amira Serveryan öncü olurlar. Kudüs Birliği 'nin Üsküdar 'daki manastırı onarılıp yatılı bir okula çevrilir.

http://www.getronagan.k12.tr/uploads/Okul_1286645040.jpg

Böylece "Azkayin Cemaran Surp Yerusağemi" [Kutsal Kudüs Cemaat Okulu] açılır. Nevar ki maddi imkânsızlıklar nedeniyle bu okulun ömrü çok kısa olur ve birkaç yıl içinde kapanır. 1860 'larda ise Osmanlı Ermeni Anayasası 'nın (Nizamname-i Millet-i Ermeniyan) kabuluyla ikinci bir yüksek eğitim dalgası başlar. Garabet Şahnazaryan Vartabet ve Nubar Paşa öncülüğünde Hasköy 'de Nubar-Şahnazaryan Okulu açılır.

Esayan Ermeni İlköğretim Okulu ve Lisesi

http://esayan.k12.tr/giris.jpg

Meşelik Sok. No. 34, 34433 Taksim

Tel.:   (0212) 243-5016, (0212) 252 76 22-23-(0212) 252 76 24                

Fax:   (0212) 244-3384

E-mail:        esayan@dsl.ttmail.com

esayanokulu@hotmail.com                

Web Sitesi:  http://www.esayan.com

http://esayan.k12.tr/arkacephe1.jpg

Vizyon

Bireylere kendi kültürünü vermek ve dilini etkin bir şekilde kullanabilmek, Eğitim programları ve etkinliklerimizle öğrencilerimizin ilgi duydukları alanda başarılı olmalarını  sağlamak, sosyal tutum ve liderlik özelliklerini geliştirmek, Eğitim ve okul yaşantımızla öğrencilerimizin öz güvenlerini kazanmalarını, davranışlarının sorumluluğunu taşımalarını, ahlaklı ve dürüst olmalarını, diğer insanlara ve tüm yaşama karşı duyarlı davranışlar edinmelerini sağlamak, Her öğrencinin içinde bulunan doğal merakı ve öğrenme arzusunu geliştirerek, bilmenin yanı sıra sorgulamayı eğitim ve öğretim yaşantısının bir parçası haline getirerek, mutlu ve güvenli bir okul yaşantısı oluşturarak tüm öğrencilerimizi ilgi duyduğu alanda hayata en iyi şekilde hazırlamaktır.

Surp Haç Ermeni Lisesi(Üsküdar)

Ekmekçibaşı Sok. No. 3, 34664 Üsküdar

Tel.:   (0216) 553-0307           

Fax:   (0216) 334-7518

E-mail:        okul@surphaclisesi.k12.tr                 

Web Sitesi:  http://www.surphaclisesi.k12.tr

1706 tarihli bir tapu senedinde Surp Haç isimli bir okula Muallimhane ismiyle rastlıyoruz. Üsküdar’ın ünlü yangınları 1791’de, 1825’te ve 1846’da okul binasını küle döndürür. Bina son kez 1892’de yeniden inşa edilir. 1919’da okulun bir bölümü 1938 yılına kadar yetimhaneye dönüştürülür. 1953’te Patrik Karekin I. Haçaduryan’ın çabalarıyla Surp Haç Okulu; ortaokul, lise ve ilahiyat bölümleriyle ruhban okuluna dönüştürülür. İlahiyat bölümü 1967’de kapanır ve okul Surp Haç Lisesi ismiyle varlığını sürdürmeye devam eder. 1987-1988 yılında karmaya dönüştürülen Okul şimdilerde dört yıllık lise seviyesinde eğitim vermektedir. 2003’te Surp Haç Ruhban Okulu’nun kuruluşunun ellinci yılı kutlandı.

1980’li yıllardan sonra vakıf statüsü ile ilgili sorunlar yaşayan kurumun Vakıf olma statüsü 2012 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeniden tanındı.

Sahakyan-Nunyan Ermeni İlköğretim Okulu ve Lisesi

Marmara Cad. No. 55, 34098 K.M. Paşa

Tel.:   (0212) 585-5315, (0212) 585-0195            

Fax:   (0212) 585-3741

E-mail:        lise@sahakyan-nunyan.k12.tr

ilkogretim@sahakyan-nunyan.k12.tr           

Web Sitesi:  http://www.sahakyan-nunyan.k12.tr

Sultan Abdülmecid’in özel fermanıyla 1831’de Nunyan kreşi ile Sahagyan okulu inşa edildi. 1876’da hayırsever Gümüşyan ve Kalusdyan ailelerinin bağışlarıyla, ahpaş olan bu binalar kargire dönüştürüldü. 1943’teki yangın Nunyan kreşini küle döndürdü. 1962’de ve 1973’te Kalust Gülbenkyan fonu ve cemaat hayırseverlerinin bağışlarıyla okul yenilenerek bütünüyle kargire çevrildi. 1960’ta ortaokul, 1966’da ise lise bölümleri açıldı.

Okul halen anasınıfı, ilk ve orta okul ve 4 yıllık lise bölümleriyle karma öğrencilere eğitim vermektedir.

Bezciyan Ermeni İlköğretim Okulu

Sevgi Sok. No. 1, 34130 Kumkapı

Tel.:   (0212) 517-0948, (0212) 517 24 75           

Fax:   (0212) 516-9932

E-mail:        bezciyan_io@hotmail.com                 

Web Sitesi:  http://www.bezciyan.k12.tr

Şınorhk Mıgırdiç Amira Miricanyan’ın hayırseverliğiyle İstanbuldaki ilk Ermeni okulu 1790’da Kumkapı’da açılmıştır. 1826’da büyük bir yangın Patrikhaneyi ve Okulu adeta kül yığınına döndürür. 1830’da Harutyun Amira Bezciyan’ın hayırseverliğiyle yeniden inşa edilir. Konuşma, ikna ve işbirliği açısından sıradışı bir yeteneğe sahip olan Bezciyan, Sarayda da büyük bir güven ve sevgiye mazhar olmuştu. Bu sayede de hayırsever hizmetleriyle cemaatimiz için çok faydalı olmuştur. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1916-17 yıllarında bir yangın okulda zarara neden olur, ancak 1925’te yenilenerek yeniden açılır. 1945’te Milli Eğitim Bakanlığı’nın izniyle orta okula dönüştürülür.

Okul halen anasınıfı, ilk ve orta okul olarak faaliyet göstermektedir.

Dadyan Ermeni İlköğretim Okulu

Ebuzziya Cad. No. 34/1, 34140 Bakırköy

Tel.:   (0212) 571-6077           

Fax:   (0212) 570-3234

E-mail:        info@dadyan.k12.tr                 

Web Sitesi:  http://www.dadyan.k12.tr

Barutçubaşı Hovhannes Bey Dadyan 1844’te Bakırköy Kilisesi’nin bitişiğinde “Ardzrunyan” adıyla ahşap bir okul inşa ettirir. Nigoğos ismindeki ilk müdür 1870 yılına kadar görevini sürdürür. 1892 yılında cemaatin de desteğiyle Kilise’nin yanına şimdiki kargir bina inşa edilerek ünlü Dadyan ailesine ithafen Dadyan karma okulu olarak adlandırılır. 1892-1894 yılları arasında Gron Mikayelyan’ın müdürlüğü zamanında okulda anasınıfı açılır.

1958-59 öğretim yılında ise ilkokul, cemaat, Kilise ve Okul Yöneticileri’nin istekleriyle orta okula dönüştürülür.

Okul halen anasınıfı, ilk ve orta okul olarak faaliyet göstermektedir.

Merametciyan Ermeni İlköğretim Okulu

Çobanoğlu Sok. No. 4/16, 34379 Feriköy

Tel.:   (0212) 240-7814, (0212) 247-1042            

Fax:   (0212) 241-5221

E-mail:        mudur@feio.k12.tr                  

Web Sitesi:  http://www.feio.k12.tr

Okul, 1912 yılında Feriköy’deki Surp Vartanants Kilisesi’nin yanında bulunan Kevork Efendi Merametciyan’ın arazisine inşa edilmiştir. Ahşap olan bu bina 1952 yılına kadar anasınıfı ve ilkokul olarak kullanıldı. O yıllarda semtte yaşayan Ermeni Cemaati’nin nüfusu artmaya başlayınca hissedilen orta okul ihtiyacını karşılamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’ndan elde edilen izinle okul, orta okula dönüştürüldü. Bina dönemin Vakıf Yönetim Kurulu ve hayırseverlerin destekleriyle yenilenip genişletildi.

Okul halen anasınıfı, ilk ve orta okul olarak hizmet vermektedir.

Aramyan Uncuyan Ermeni İlköğretim Okulu

Leylek Sok. No. 3, 34710 Kadıköy

Tel.:   (0216) 336-1598           

Fax:   (0216) 347-1528

E-mail:        info@aramyanuncuyan.k12.tr           

Web Sitesi:  http://www.aramyanuncuyan.k12.tr

Surp Takavor Kilisesi’nin bitişiğinde bulunan Hamazasbyan ve Muradyan okullarının öğrenci sayısı 1873’te artış gösterdiği için cemaat üyeleri Rızapaşa semtinde bir arazi satın alarak aynı yıl Aramyan karma okulunu inşa ederler. 1876’da Kaprielyan Boğos Efendi’nin çabalarıyla ve 1903’te Surp Takavor Kilisesi’nin desteğiyle Okul’un çevresindeki alanlar da satın alınarak toprak genişletilir ve 1909’da anasınıfı inşa edilir. 1912’de Matus ve Apig Unciyan kardeşler vefat etmiş olan kardeşleri Nektar’ın anısına, okulun arkasındaki binayı satın alıp yenileyerek Kilise’ye bağışlarlar. O günden sonra okul Aramyan-Unciyan olarak anılır.

Okulun bitişiğindeki anasınıfı binası halen Okuldan Yetişenler Derneği olarak kullanılmaktadır. 1962’de baştan yenilenen okul bugün anasınıfı, ilk ve orta okul olarak eğitim vermeye devam etmektedir.

Levon Vartuhyan Ermeni İlköğretim Okulu

Emin Molla Sok. No. 6, 34093 Topkapı

Tel.:   (0212) 531-9891, (0212) 532-2237                      

E-mail:        topkapilevon@hotmail.com               

Topkapı’da 1832’den önce bir mahalle mektebi (tıbradun) bulunmaktaydı. Çünkü, 1820’de Yezegiel, 1825’te ise Pastör Minas isimli öğretmenlere rastlıyoruz. Yeni okulun temeli 1834’te atılır. 1840’ta Levonyan şirketi okulun eğitim seviyesinin yükselmesine katkıda bulunduğundan okul Levonyan olarak anılmaya başlar.

1864’te Vartuhi isimli bir müdirenin öncülüğünde bir kız okulu da açılarak önceleri “Diruhyan Okulu” ismiyle anılır. Ancak, daha sonra okulun sevilmiş olan ilk müdiresine ithaf edilerek “Vartuhyan” ismiyle anılır. 1894’te bu iki okul tek bir binada birleşerek “Levon-Vartuhyan Okulu” olarak anılır. 1898’de ise bir anasınıfı eklenir.

Okul halen anasınıfı, ilk ve orta  okul bölümleriyle faaliyet göstermektedir.

Yeşilköy Ermeni İlköğretim Okulu

Köyiçi Huban Sok. No. 6, 34149 Yeşilköy

Tel.:   (0212) 573-8913           

Faks:  (0212) 573-2314

E-mail:        yesilkoyermeni@hotmail.com           

Web Sitesi:  http://www.yesilkoyermeniokulu.k12.tr

1954’te Milli Eğitim Bakanlığı’ndan elde edilen izinle bir anasınıfının açılışı gerçekleştirilir. Semtteki cemaat nüfusunun artması bir ilkokula olan gereksinimi ortaya koymaktaydı. Bu nedenle dönemin Kilise Yönetim Kurulu girişimde bulunma görevini Zaven Acemyan’ın başını çektiği bir komisyona verdi. Dönemin şartlarıyla mümkün olmayacağı sanılan bu girişim, işinin ehli gençlerin insan üstü çabalarıyla başarılı oldu ve 1957’de Yeşilköy’deki ilk ilkokul kuruldu. 2003 yılında ise semt sakini ve cömert hayırseverler sayesinde bina yenilenerek bugünkü şekline sahip oldu.

Okul halen anasınıfı, ilk ve orta  okul bölümleriyle faaliyet vermektedir.

Karagözyan İlköğretim Okulu

Abidei Hürriyet Cad. No. 228, 34381 Şişli

Tel.:   (0212) 248-0074           

Faks:  (0212) 234-0838

E-mail:        karagozyan.k12@gmail.com             

Web Sitesi:  http://www.karagozyan.k12.tr

Okul, Dr. Neskov isimli bir Rus doktor tarafından hastane olarak inşa edilen bir binanın içinde 1912’de açılır. Dikran Karagözyan’ın vasiyeti doğrultusunda ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi yetimhanesinden 113 öğrenci ve 16 kişilik öğretmen kadrosu getirilir. Yetimhanenin, erkek yetimlere bakmak ve onlara zanaatler öğretmek konusunda önemli bir rolü vardı. Bugün onarılmış binada okul anaokulu, ilkokul ve ortaokul bölümleriyle faaliyet göstermektedir.

Tarkmançats Ermeni İlköğretim Okulu

Taşbasamak Sok. No. 52, 34347 Ortaköy

Tel.:   (0212) 261-7751           

Faks:  (0212) 259-8812

E-mail:        info@tarkmancas.com             

Web Sitesi:  http://www.tarkmancas.k12.tr

Boğaz kıyılarında bulunan bu ilkokul 1785’te Şınorhk Mıgırdiç Amira Miricanyan tarafından kurulmuştur ve 1800-1812 yılları arasında da onarım görmüştür. Dönemin tarih yazarlarından Avedis Berberyan’ın 1810’da burada öğretmenlik yaparak 210 öğrenci yetiştirmiş olması semtin ne kadar kalabalık olduğunun bir göstergesidir. Okulun tarihinde ünlü Ermeniler’e rastlamaktayız. Üç katlı binanın, içi ahşap, dışı ise kargir bir yapıya sahiptir.

Okul halen anasınıfı, ilk ve orta okul olarak faaliyet göstermektedir.

Kalfayan İlköğretim Okulu

Yenidersane sok. No: 16, Bağlarbaşı, 34664 Üsküdar

Tel.:   (0216) 492-9781           

Faks:  (0216) 495-7570

E-mail:        kalfayan@ttmail.com               

Web Sitesi:  http://www.kalfayan.k12.tr

Okulun kurucusu Rahibe Sırpuhi Nışan-Kalfayandır. 1866’da kurulmuş olan okul 1900 yılına kadar yetimhane ve el sanatları okulu olarak hizmet vermiştir. 1900’dan 1928 yılına kadar kız yetimlere çatı olmuş ve onları evliliklerine kadar sahiplenmiştir. 1928’de yatılı okula dönüştürülerek varlığını sürdürmüştür.

Halıcıoğlu’ndaki okul 1971’de I. Boğaz Köprüsü inşaası sırasında civar yollarının açılması sebebiyle istimlak edilerek yıkılır ve Okul Üsküdar’a taşınır.

Bağlarbaşı’nda bulunan bugünkü okul binası Kalfayan öğrencilerinin yatakhanesi olarak hizmet vermektedir. Kalfayan okulu ise Üsküdar’daki Semerciyan-Cemaran okulu binasında ilk ve ortaokul bölümüyle faaliyet göstermektedir.

SEMERCİYAN CEMARAN OKULU, ÜSKÜDAR

1838’de Cemaran ismiyle inşa edilen okul, 1841’de hastane olarak kullanılmıştır. 1846’da tekrar okula dönüştürülen bina 1887’de vuku bulan bir yangın ile küle döner. 1911’de Levon Semerciyan isimli bir hayırsever aynı yerde bugünkü görkemli binayı inşa ederek ismini de Semerciyan Cemaran olarak değiştirir.

Okul halen anasınıfı bölümüyle faaliyet göstermektedir. Aynı binada Kalfayan Okulu da faaliyet göstermektedir.

NERSESYAN-YERMONYAN İLKÖĞRETİM OKULU, ÜSKÜDAR

Bu bina 1871’de kargir olarak mimar Krikor Nersesyan ve tüccar Arakel Taşcıyan tarafından yaptırılmıştır. Önceleri kız ve erkek öğrenciler için iki bölümden oluşan Okul, “Taş Mektep” ismiyle anılmaktaydı. Daha sonra 1915’te karma olarak varlığını sürdürmüştür. İlk müdürü Arnavutyan Efendi 1871’den 1890’a kadar görevini sürdürmüştür. 1916’da Birinci Dünya Savaşı’nda kapanan Okul 1924’de yeni bir yönetmelikle eğitime yeniden başlamıştır. Okulun ahşap olan iç yapısı zamanla eskidiğinden, 1972’de Kalust Gülbenkyan Fonu tarafından yeniden inşa edildi.

Öğrenci yokluğu sebebiyle 2011 tarihinde kapanarak eğitim hayatına son verilmiştir.

TÜRKİYE ERMENİLERİ  KATOLİK OKULLARI

Pangaltı Ermeni İlköğretim Okulu ve Lisesi

Süleyman Nazif Sok. No. 9, 34371 Pangaltı

Tel.:   (0212) 246-6179, (0212) 248-0421

(0212) 247-7114           

Faks:  (0212) 240-5613

E-mail:        sekreterlik@pangaltilisesi.k12.tr                  

Web Sitesi:  http://www.pangaltilisesi.k12.tr/

1825 tarihi Viyana Mıhitaryan rahiplerinin, İstanbul’daki eğitim misyonunun başlangıcı kabul edilir. Esas faaliyet 1811’de Kandilli’deki bir yazlık okul ile başlamıştır. Aynı yıl satın alınan bir mülk, kışlık okul olarak 60 öğrencisiyle Beyoğlu’ndaki Surp Yerrortutyun kilisesi yakınlarında açılır.

Bu okul 1839’daki büyük yangında küle olur. Eğitim kiralık binalarda sürdürülür.

1847’de ise Okul kendine ait üç katlı bir binada eğitim vermeye başlar. Eğitmen Per Hovsep Katırcıyan’ın önderliğinde ilk kez bir program uyarınca sınıflar düzenlenir. 1857 yılında ise yatılı bölümü açılır.

Okul 1865’te Per Mağakya Samuelyan’ın Pangaltı’nda üzerindeki binasıyla birlikte satın aldığı 30.000 metrekarelik yere taşınır. 1870’de Beyoğlu’nda büyük bir yangın daha olur ve Per Samuelyan’ın ileri görüşlülüğü meydana çıkar.

Geçen seneler yeni bir binanın yapımını gerektirir. 1927’de atılan temelin ardından 1928’de okul binası yeni bölümlerin de ilavesiyle liseye dönüşür.

1923 yılına kadar okulda Türk, Ermeni ve yabancı uyruklu öğrenciler eğitim almaktaydı. Cumhuriyetin ilanıyla sadece Ermeni kökenli öğrencilerin kabulüne izin verilmiştir.

Mıhitaryan Lisesi kuruluşundan günümüze yüzlerce mezun vermiştir.

Kocamustafapaşa Anarat Hığutyun Ermeni İlköğretim Okulu

Işkırlak Sok. No. 18, 34098 Kocamustafapaşa

Tel.:   (0212) 585-1160, (0212) 585-1124  

          Faks:  (0212) 530-9267

E-mail:        okmpanarathigutyun@gmail.com      

1868 yılında Boğos Bey Mısırlıyan tarafından kurulmuştur.İstanbul’un en eski kız okullarından biri olan bina, dönemin ihtiyaçlarına uymadığından ve özellikle Birinci Dünya Savaşı’nı takip eden dönemde talepleri karşılayamadığından 1922’de bugünkü bina inşa edilerek okul olarak hizmet verir. Eski okul binası ise rahibeler manastırı olarak kalır. Ancak, Boğos Bey Mısırlıyan’ın hatırası olan yılların aşındırdığı ve çökmeye yüz tutmuş tarihi bina 1954’te yıkıma mahkum edilir.

1931’de ise okulda bir anasınıfı bölümü açılır.

1960-1961 döneminden başlayarak ortaöğretim bölümü açılmıştır ve 1983’e kadar başarıyla devam etmiştir. 1985’ten başlayarak okul faaliyetine karma olarak devam eder.

1998’den başlayarak okul sekiz yıllık mecburi eğitime geçtiğinden ilk mezunlarını 2000-2001 döneminde verir.

Bugün, halen anasınıfı, ilk ve orta okul olarak eğitim vermeye devam etmektedir.

Pangaltı Anarat Hığutyun Ermeni İlköğretim Okulu

Papa Roncalli (Ölçek) Sok. No: 198, 34373 Pangaltı

Tel.:   (0212) 240-5752  

Bomonti Ermeni İlköğretim Okulu

İzzetpaşa Sok. No: 45, 34380 Bomonti

Tel.:   (0212) 247-8598  

Faks:  (0212) 296-3296

E-mail: bomontiilkogretim@hotmail.com                

Mıhitaryan “Vakfı”nın üyelerinden Minas Pıjişgyan, 1808’de Beyoğlu Yenimahalle semtinde Mıhitaryan okulunu 47 kişiyle sınırlandırılmış öğrencileriyle eğitime açar.

Okul 1964-1965 öğretim yılından şimdiki binaya kadar Özel Bomonti Ermeni Katolik ilkokulu ismiyle faaliyet gösterir.

1985-1986’dan beri anasınıfı bölümü ile beraber eğitime devam etmektedir. Zorunlu sekiz yıllık ilköğretim kanunundan sonra Özel Bomonti Ermeni Katolik İlköğretim okulu olarak adlandırılır.

Okul Surp Ğazar Ermeni Katolik Mıhitaryan ruhban okuluna ve okulun vakfına tabidir.

Son Güncelleme: 13.10.2017 11:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.