Kapat

Bayrampaşa Tarihçesi

Tarih: 14.10.2007

Bayrampaşa Tarihçesi, Bayrampaşa Tarihçesi


FriendFeed ile Paylaş
Bayrampaşa İlçesinin tarihi, İlimiz İstanbul'un tarihi ile başlar. Osmanlılar dö neminde Sağmalcılar adında bir köy iken, 1927 yılında Bulgaristan'dan gelen g? ?çmen kafilesiyle ilçemiz büyümeye başlamıştır.Sonraki yıllarda başka göçmen kafilelerin gelmesiyle de daha da büyüyüp geni? ?lemiş olan ilçemiz sosyal yaşantısı bakımından 1952 ve daha sonraki yı llarda sanayi kuruluşlarının çoğalmasıyla hareketlilik kazanmıştı r.YAKIN TARİHİ1960-1970 DÖ NEMİ1960 yılında nüfus patlaması olmuştur. Beldenin % 30-35'ini teşkil eden Trakya, Karadeniz, Orta Anadolu halkının yanı sı ra Yugoslavya'dan gelen göçlerin yarattığı yeni konut ihtiyacı, ilk önce mevcut dokunun dolması, daha sonra da Muratpaşa, Kartaltepe, Yıldırım Mahallelerinin kurulması ile sonuçlanmıştır.Alınan bilgilere göre, l960 da 4000-5000 hane 1965 de 10.000 hane 1970 de 40.000 hane mevcuttur.Sağmalcılar Belediyesinin kuruluş tarihi olan 1963 yılına kadar, ö nceleri 250 metrekare olan ve daha sonraları halkın talepleri doğrultusunda 100 metrekare ye indirilen hisseli satışlarla, parsel adedi çoğalmıştır. Altyapı sorunu belediyenin kuruluşundan itibaren sağlanmış, önceleri Turunçlu ve Hekimoğlu suyundan faydalanan köy, l963'te Terazidere' de açılan kuyu ile su problemini halletmeye çalışmıştır. Kanalizasyon çalışmaları, kolera mikrobunun beldeye olan zararından sonra hızlanmıştır.Bu hızlı konut ve sanayii gelişimine paralel olarak ticarette belediyenin Yenidoğan Mahallesinde oluşu nedeniyle aynı mahallede ve Vatan Mahallesinde gelişmiştir. Bununla beraber, ticaretin ve küçük sanatların göze çarpan dağınıklığ? ?nı, sanatkar olarak gelen göçmen halkın oturduğu yere dükkan açmak dü? ?üncesinde oluşuna bağlayabiliriz. Halkın %50 si trikotaj üzerinde çalış maktadır.1970 SONRASI;


1970 nüfus sayımına göre, 124.085 olan Bayrampaşa nüfusu, bugün 250.000'e yaklaşm? ?ştır. Yeni konut gelişmeleri Yıldırım, Kartaltepe ve Murat Mahallelerinde konut alanlarındaki boşlukların dolması şeklinde olmuştur

Bayrampaşa İlçesi, İstanbul İli'nin batı yakasında, Çatalca Yarımadası'nda yer almaktadır. Doğusunda Eyüp, güneyinde Zeytinburnu, batısında Esenler ve kuzeyi ve kuzeydoğusunda Gaziosmanpaşa ilçeleri ile çevrilidir. Bu alan içerisinde yaklaşık yüz ölçümü 961.31 ha'dır. Kuzeybatı-Güneydoğu uzanımlı alanın KB-GD doğrultusunda uzanımı yaklaşık 6,7 km, GB-KD doğrultusunda uzanımı ise 760 m ile 2,46 km arasında değişmektedir.Bayrampaşa İlçesi, 20.05.1990 tarihinde yürürlüğe giren 3644 sayılı kanunla kurulmuştur. Bu tarihe kadar Eyüp İlçesi'nin bir semti olarak gelişmesini sürdürm? ?ştür. Günümüzde mahallelerden oluşan bir yapıya sahiptir. Bağlı bucak ve köyü yoktur.Bu mahalleler; Altıntepsi, Cevatpaşa, İsmetpaşa, Kartaltepe, Kocatepe, Muratpaşa, Orta, Terazidere, Vatan, Yenidoğan ve Yıldırım mahalleleridir.
İlçemiz Bayrampaşa...
Bayrampaşa, İstanbul'un Avrupa yakasında, son yirmi yılda hızlı gelişme göstermiş işçi nüfusunun yoğun olduğu bir ilçedir. 2002 nüfus sayımı istatistik bilgilere göre Nüfusu 246.006 yüzölçümü ise 990 hektardır.Bugünkü Bayrampaşa İlçesi'nin bulunduğu topraklar Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u kuşatması sırasında askeri yığınak yeri ve karargah olarak seç ilmiştir. İstanbul'un alınmasından sonra bu toprakların bir bölümü bağ ve bahçe tarımına ayrıldı. Büyük bir bölümü ormanlık ve fundalıklarla kaplıydı. 1927'de Bulgaristan'ın Filibe şehrinden göç eden ve yöreye ilk yerle? ?en göçmen grubuna tarım için ayrılan bölgede bağcılık yapılmış, sağmal inekler yetiştirilmek üzere Velibey (Demirkapı), Ferhatpaşa ve Cicoz adlı ? ?iftlikler kurulmuştur.İstanbul halkının 1950'lere kadar mesire yeri olan ve gelenlerin iste-dikleri kadar üzüm yedikleri, ancak dışarıya ç? ?kartamadıkları meşhur Numunebağları, Abdi İpekçi Caddesi ile O-1 Karayolu arasındaydı. (Anılan bağlardan geriye “Numunebağ Caddesi” adı kalmıştır.) Bugünkü Bayrampaşa'nın ilk nüvesini oluşturan ve 1954'te k? ?y statüsüne getirilen Sağmalcılar, Rami Bucağı sınırları içindeydi ve Maltepe Askeri Kışlası nedeniyle Kışla Arkası olarak da anılıyordu.1927'den itibaren gruplar halinde Bulgaristan ve Yugoslavya'dan gelen göçmenlere ilaveten 1955'te İstanbul'un iki büyük caddesi olan Vatan ve Millet Caddeleri yapılırken evleri istimlake uğrayan vatandaşların çoğunun Sağmalc? ?lar Köyü'ne yerleşmesi, nüfusun artışına neden oldu. Ayrıca, 1950'den itibaren bölgede yapılan fabrikalar, ilçeyi sanayi bölgesi haline getirdi. Sağmalcılar Köyü 1960'ta belediye oldu.Mimar Sinan tarafından İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak amacıyla döşenen ve halen faal durumda bulunan su kanallarına, inşa edilen binaların atık su ve tuvalet tesisatlarının yanlış bağlanması ve bu su kanallarına bağlı çeşme sularının bölge halkı tarafından kullanılması sonucunda semtte kolera salgını çıktı. Salgın çok kişinin hayatına mal oldu. Sağmalcılar adını zihinlere kolera sö zcüğüyle birlikte yerleştiği düşünülerek ve lV. Murad'ın sadrazamlarından Bayram Paşa'nın burada bir çiftlik sahibi olmasından esinlenilerek Sağmalcılar adı Bayrampaşa olarak değiştirildi.Eyüp İlçesi'nin bir semti olarak gelişmesini sürdüren Bayrampaşa Mayıs 1990 tarihinde ilçe stat? ?süne yükseltildi. Böylece Eyüp Belediyesi'nden ayrılarak müstakil belediye teş kilâtına kavuşturuldu.
Etiketler:
Bu Haber Toplam 10033 Defa Okunmuştur.
Facebook hesabınızla yorum yapın, Onay Beklemeyin!
   
Henüz Bu Konu Hakkında Herhangibir Yorum Yapılmamış. Yorum Yapmak İstiyorsanız Tıklayınız!
Toplam Yorum Sayısı:

Künye

Siteye ait künye bu bölümde sergilenecektir.

Son Twitler

  • @kullaniciOto paylasim özellikli twitter sosyal box

    - 2 saat önce
  • @kullaniciOto paylasim özellikli twitter sosyal box

    - 3 saat önce

Sosyal Medya