Kapat

Bakırköy İlköğretim Okulları

Tarih: 22.06.2008

Bakırköy İlköğretim Okulları, Bakırkö y'de bulunan İlköğretim Okulları


FriendFeed ile Paylaş
60.YIL ATAKÖY ETÜT BESLENME İLKÖĞRETİM OKULU

Okulumuz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 60.yılına rastlayan 1983 yılında tek katlı ve 7 dershaneli bir okul olarak eğitim ve öğretime başladı. 1998 yılında 8 yıllık temel eğitime geçmesi ile birlikte okulun fiziki durumu ihtiyaca cevap veremediğinden bitişiğimizde bulunan Emlak Bankası'nın idari bölümü de alınarak 15 derslikli hale getirilmiştir. Depremden zarar görmesi nedeniyle 2003 yılında Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü'nün verdiği rapora dayanılarak yıktırıldı.

Eğitime iki yıl Ataköy Lisesi ve Gazi İlköğretim okullarında devam edildi. 2006-2007 eğitim ve öğretim yılında 32 dersliği ayrıca bilgisayar sınıfı, fen laboratuarı, yemekhanesi olan Beslenme ve Etüt Okulu statüsünü alarak yeniden ders başı yaptı. Okulumuz halen tek binada bir müdür iki müdür yardımcısı,19 sınıf öğretmeni, 27 branş ? ?ğretmeni ve 1098 öğrencisiyle eğitim ve öğretime devam etmektedir.

ARİF ŞENEL İLKÖĞRETİM OKULU

İnşası na,1930 yılında Mimar Yahya Bey tarafından başlanan ve 1983 yılında eğitim -öğretime açılan okulumuz, ilk yıllarda "4.Okul" adı ile hizmet vermiştir. Daha sonra bulunduğu semtten dolayı adı Yeşilköy İlkokulu olarak değiştirilmiştir. 1970-1971 ders yılı sonunda emekli olan Okul Müdürü Sayın Arif Şenel’in görev yıllarında yaptığı yararlı çalışmalardan dolayı; Milli Eğitim Mü dürlüğü tarafından, ölümünü müteakip,1972 yılında okulumuza Arif Şenel İlkokulu adı verilmiştir. 1994-1995 öğretim yılından itibaren ise sekiz yı llık eğitime geçen okulumuz, bünyesindeki öğrencilerine; iki adet bilgisayar laboratuarı, bir adet çok amaçlı salon ile hizmet vermektedir.

Toplam yirmi şubede öğretimlerine devam eden öğrencilerimizin okul içi durumlar? ?,2005-2006 eğitim-öğretim yılında kurulan web sayfası ile velilerine iletilmektedir. Son teknoloji ürünü kameralarla güvenliğin tam olarak sağlandığı okulumuz, köklü geçmişinden aldığı birikimlerle, başarılı ve çağdaş öğrenciler yetiştirmeye devam etmektedir.


ATAKÖY ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU
1988-1989 öğretim yılı başında Medeni Berk İlkokulu binasında 4 tane 1. sınıf, 147 öğrenci, 1 okul müdürü, 8 öğretmenle eğitim ve öğretime açılmıştır. Öğretim yılının birinci kanaat dönemi ilkokulda tamamlanmış, halen eğitim ve öğretimin sürdüğü, Emlak Bankası tarafı ndan inşa edilip Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan kendi binasına 03 Şubat 1988 tarihinde taşınmıştır. Okula Emlak Bankası tarafından Atak? ?y’ün kurucusu 1954 yılında Emlak Kredi Bankası Genel Müdürlüğü ve 1959 yılanda Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olan Medeni Berk’ in adı verilmiştir. Temel Eğitimin 8 yıla çıkarılmasından dolayı okulumuzun adı 25.05.1995 tarihinde “Ataköy Atatürk İlköğretim Okulu” olarak değiştirilmiştir.


ATAKÖY İLKÖĞRETİM OKULU

Okulumuz 1964 yılında Emlak Bankası tarafından görevlendirilen Haliç Üniversitesinde görevli Prof. Muhteşem Giray'ın Avrupa'da tek katlı, bahçe duvarları olmayan bir mimari tarzında yaptığı okulumuz Avrupa'da en güzel okullar sıralamasında yer bulmuştur.

Halen ikili öğretim yapılan okulumuzda 14 derslik,1 spor salonu,2 Bilgi Teknoloji Sınıfı ve 1 kütüphanesi bulunmaktadır. Müdür, 2 Müdür Yardımcısı 1 Rehber Öğretmen,12 Branş,15 Sınıf öğretmeni,3 Anasınıfı öğretmeni,1 sözleşmeli memur, biri kadrolu olmak üzere 6 yardı mcı personelin görev yaptığı okulumuzda 860 öğrenci öğrenim görmektedir.AYBARS AK İLKÖĞRETİM OKULU

Bası nköy semtinde 1964 yılında Basınköy İlkokulu adıyla açılmış ve 1969 yılında ortaokul kısmı da hizmete girmiştir. 1993 yılında 8 yıllık ilköğ retim okulu kapsamına alınan okulun adı Basınköy İlköğretim Okulu olmuştur. Basınköy İlköğretim Okulu binası 1999 yılındaki büyük Marmara depreminde hasar görmüştür. Aynı sıralarda, 5 Eylül 1999 günü, hayı rsever işadamı Sayın Mehmet Ak acı bir trafik kazasında genç oğlu Aybars Ak'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşamıştır. Oğlunun adını ve anı sını bir okulda yaşatmak isteyen Mehmet Ak tarafından eski bina yıktırılarak yerine modern görümlü yeni bina yaptırmıştır.
İstanbul Valiliği tarafından adı Aybars Ak İlköğretim Okulu olarak değiştirilen Okulun yeni binası nda eğitim-öğretim 7 Eylül 2000 tarihinde başlamıştır. Ayrıca Okul Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Müfredat Laboratuar Okulları (MLO) yaygınlaştırma kapsamına alınmıştır. 2005-2006 eğitim- öğretim yılı itibarıyla, Aybars Ak İlköğretim Okulu'nun deneyimli eğitim-öğretim kadrosunda 3 idareci, 11 sınıf ? ?ğretmeni, 10 branş öğretmeni, 1 rehber öğretmen, 2 okul öncesi öğretmeni gö rev yapmaktadır.


BAKIRKÖY İLKÖĞRETİM OKULU
Okulumuz 1900 yılında rüştiye olarak eğitime başlamıştır. Bakırköy İlçesi Yenimahalle Semtinde 1. Okul olarak adlandırılarak yıllarca hizmet etmiştir. 1995 yılında İlköğretim Okuluna dönüşmüştür. 2004-2005 Öğretim yı lında tadilat nedeniyle Emlak Kredi Bankası İlköğretim Okulu bünyesinde Eğitim Ö ğretim yapılmaktadır. Şu anda Bakırköy İlköğretim Okulunun 327 öğrencisi bulunmaktadır. Eski binamızla ilgili tadilat çalışmaları ve planlamalar devam etmektedir. Kadrolu 28 öğretmen 1 müdür ve 1 müdür yardımcısı ile eğitim öğretim sürdürülmektedir.

KARTALTEPE İLKÖĞRETİM OKULU

Okulumuz. Mimar Yahya Efendinin İstanbul'da yaptığı üç okuldan biridir. Yapıldığı 1930 Yılı ndan beri bir eğitim kurumu olarak varlığını sürdüren okulumuz şimdi Bakı rköy İlçesinin merkezinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kız Meslek Lisesinin arasında yer almaktadır. Özgün Mimari yapısı, yoğun yapılaşmanın olduğu bir semtte yeşilin insan için gerekliliğini hissettiren şirin bahçesiyle, teneffü slerde bu bahçenin diğer yanını dolduran, cıvıl cıvıl öğrencileriyle geç miş zamanı günümüzde anlamlı kılan bir anıt gibi yü kselmektedir.

1930 yılından 1992 yılına kadar İlkokul olarak varlığını sürdüren aynı zamanda birçok seçkin sanatçı, bilim adamı ve eğitmenin de okulu olma onurunu kazanmış olan okulumuz, 1992-1993 Eğitim Öğretim yılından itibaren İlköğretim Okulu olarak eğitimini sürdürmektedir. Hala 10 derslik 16 Şube,2 ana sınıfı,2 Özel Eğitim Sınıfı,1 Fen Laboratuarı, 1 Bilgisayar Sınıfı, bu sınıflarda eğitim ve öğretimini sürdürün 505 öğrencisi, 30 ? ?ğretmeni ile hizmetini sürdürmektedir.


BEHREMAĞA İLKÖĞRETİM OKULU

Behramağa II.Abdülhamit'in Darüssaade ağasıdır. Ç ocukları çok sevdiği için kendi evini okul haline getirmiştir. Bakırköy'ün ilk kız okuludur. Zamanla karma ilkokul haline gelmiştir. Mülkiyeti İl Özel İdareye aittir. Behramağa İlköğretim Okulu ana bina ve 2001 yılında yapılan, anasınıfı ve öğretmenler odası olarak kullanılan bölümlerin olduğu, bahçe içindeki ek binadan oluşmaktadır. Behramağa İlköğretim Okulu 1 müdür, 1 müdür yard? ?mcısı ve 16 öğretmen ile eğitim öğretim hizmeti vermektedir.

Okulumuza girişte sizi görevi sadece güvenlik hizmeti olan bir görevli karşılar. Toplam derslik sayısı 6'dır. Öğrenci sayısı 337'dir. İkili öğretim yapı lmaktadır. Okulda 100 kişilik bir konferans salonu vardır. Ayrıca fen laboratuarı mevcuttur. Bilgisayar laboratuarının hazırlıkları yapılmaktadır.


BAKIRKÖY CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU

Okulumuz 1936 yılında İstanbul İli Bakırköy ilçesi Cevizlik Mahallesi Demirciler Sokağında bulunan Taş Mektep’te (Özel Taş İlköğretim Okulu) Bakırköy Ortaokulu olarak eğitim öğretime başlamıştır. Bakırköy ilçesinde açılan ilk ortaokuldur. Okulumuz şu anda eğitim öğretim yapılan binamıza 1964 yılında taşınmıştır.1997 yılına kadar "Bakırköy Ortaokulu" olarak eğitim öğ retim hizmeti vermiştir.1997 yılında mecburi ilköğretim süresinin sekiz yıla çı karılmasıyla isimi Bakırköy Cumhuriyet İlköğretim Okulu olarak değiştirilmiştir. 1997 yılından beri ilköğretim okulu olarak eğitim öğretime devam etmektedir.

EMLAK KREDİ BANKASI İLKÖĞRETİM OKULU

Okulumuz 1985 yılında Emlak Kredi Bankası tarafından yaptırılmıştır. Bankanın ismini alarak Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir.1985 yılında da eğitim-öğretime başlamıştır. Okul 2 katlıdır. Fen ve bilgisayar laboratuarımız ile birlikte toplam 21 dersliğimiz mevcuttur. Toplam 620 öğrencimiz vardır. Okulumuz şu an ikili eğitim-öğretim yapmaktadır. Okulun bahçesinde 2006 yılında Dünya Bankası tarafından yaptırılan yeni anasınıfı binamız vardır.

BAKIRK? ?Y GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU

Gazi İlköğretim Okulu 1996 yılı nda 15 sınıf, 2 ana sınıfı, 1 müdür,2 müdür yardımcısı ve 350 ö ğrenci ile eğitim öğretime açılmıştır. Okulumuzda halen, 1 müdür, 2 mü dür yardımcısı, 10 sınıf öğretmeni, 1 rehber öğretmen,2 ana sınıfı öğretmeni ve 7 branş öğretmeni bulunmaktadır. Okulumuz tam gün olup öğlenleri yemek verilmekte ve etüt uygulaması yapılmaktadır. Bilgi Teknoloji Sınıfı, Fen ve Teknoloji Laboratuarı mevcut olup, tüm sınıflarımızda da diz üstü bilgisayar ve projeksiyon mevcuttur.Öğrenci sayımız 607’dir.Okulumuzun gü venliği 8 kamera ile sağlanmaktadır.

HALİL BEDİİ YÖNETKEN İLKÖ ĞRETİM OKULU

Okulumuz 1969 yılında Halil Bedii Yönetken İlkokulu olarak öğretime başlamıştır. Adını Türk Milli Eğitimine müzik ? ?ğretmeni olarak hizmet vermiş olan Halil Bedii Yönetken'den almıştır.1 müdü r,3 müdür yardımcısı,46 öğretmen,1 memur ve 5 hizmetli mevcuttur. Okulumuz iki bloktan oluşmaktadır. A-Blokta 8 derslik mevcut, donanımlı 1 anasınıfı, ayrıca 2 adet bilgi teknolojisi sınıfı, rehberlik-psikolojik danışma servisi, çok amaçlı toplantı salonu, iş-teknik atölyesi, tam donanımlı fen laboratuarı, m? ?zik odası, memur odası, spor odası beden eğitimi soyunma odası ve aile birliği odaları mevcuttur.

Sınıflarda internet erişimi, bilgisayar ve projeksiyon makineleri bulunmaktadır. B-Blokta 10 derslik mevcuttur ve 1 adet kütü phane vardır. Tüm sınıflar donanımlıdır. Okulumuzda çoklu sınavlar yapılmakta, hem sınavlar hem de rehberlikle ilgili envanterler optik okuyucu ile değ erlendirilmektedir. Okulumuzun müdürlüğünü 1999 yılından beri Hacı UYGUN yapmaktadır.


HALİL VEDAT FIRATLI İLKÖĞRETİM OKULU

Okulumuz, adını 1944-1945 yılları arasında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yapmış olan Halil Vedat Fıratlıdan almıştır. 1946 yılında açılan okulumuz o yıllarda 110 öğrenci ile yatılı ve pansiyonlu eğitim öğretim verirken 1990’lı yıllarda yatılılık kaldırılmış aynı yıl Etüt-Beslenme Okulları statüsüne alınmıştır. Halen okulumuzun 850 Öğrencisi bulunmaktadır. Bu öğrenciler, sabah saat 9.00 ile Akşam 18.00 saatleri arasında okulda kalmaktadırlar. Okulumuzda öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilmekte ve ücreti her yıl valilikçe belirlenmektedir. Okulumuz, çalışan anne ve babaların çocuklarını kabul etmekte olup, müracaat eden öğrenciler arasında noter kurası ile belirlemektedir. Okulumuza ön kayıt müracaatı haziran ayında başlar.Anasınıfı kurasını kazanan öğrenci 1. sınıfa kurasız yerleş tirilir. Okulumuzda iki yemekhane, 1 mutfak, salon BT sınıfı, Fen Laboratuarı ve K? ?tüphane bulunmaktadır. Her sınıfta dersler bilgisayar ve projeksiyon yardımı ile işlenmektedir. Voleybol Basketbol, Futbol, Satranç, Halk Oyunları Kulüpleri ise baş arılı bir şekilde çalışmaktadır.

HAMDİ AKVERDİ İLKÖ ĞRETİM OKULU

Hamdi Akverdi İlköğretim Okulu 1970-1971 öğretim yılında 9 derslik 1 müdür,1 müdür yardımcısı, 8 öğretmen ve 307 öğ rencisiyle Hamdi Akverdi İlkokulu adıyla eğitim –öğretime açılmıştır. Okula adı verilen Hamdi Akverdi (1907-1952) Adana’nın eski Bakanlığına seçilerek Felsefe öğrenimi yapmak üzere Fransa’ya gönderilmiştir. 1923’te Sorboune’de öğrenimini tamamlayıp yurda dönmüştür. Yüksek Öğretim Genel Müdürü iken 09.09.1952’de Ankara’da vefat etmiştir. Yayınlanmış eserleri vardır. Hamdi Akverdi İlköğretim Okulu 1725 metrekare alan üzerinde kurulmuştur.

1192 metrekaresi inşaat alanı nda kullanılmıştır. 9 dersliğin yanı sıra 1 tane çok amaçlı salonu,1 laboratuarı, 1 rehber odası,1 müdür odası, 1 müdür yardımcısı odas? ?,1 memur odası ve 8 derslik bulunmaktadır. 10 sınıf öğretmeni, 11 branş ö ğretmeni, 2 müdür yardımcısı ve 1 müdür bulunmaktadır. 2006-2007 öğ retim yılında 16 şubede ve 554 öğrenci eğitim görmektedir.


HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER İLKÖĞRETİM OKULU

İki binası bulunmaktadır. İlk bina Bakırköy Şevketiye Mahallesi Fener Caddesi Gazi Evrenos Sokakta Sultan Beyazıt Vakfından olan arsa 17-12-1968 tarihinde İstanbul İl ? ?zel İdaresine devredilmiştir. İl Özel İdaresinin bütçesinden ayrılan ödenekle 1969 tarihinde ilkokul inşaatına başlanmıştır. 1970 yılında ise eğitim ve öğ retime başlanmıştır. İkinci bina okul öncesi eğitim için yaptırılmıştır. İnşaatına 1975 yılında Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim Okulu Koruma Derneği tarafından başlanmış ve aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan ödenekle bitirilmiştir. Aynı bina 2005 - 2006 Eğitim ve Öğretim yılında yıktırılma ve yerine aynı yıl ek bina yaptırılma onayı çıkmıştı r.


İBNİ SİNA İLKÖĞRETİM OKULU

İbni Sina İlköğretim Okulu 1936 yılında halk tarafından Bakırköy’ün 4. okulu olarak kurulmuştur. 1952 yılında Devlet tarafından yeniden yapılan okula dönemin İstanbul Valisi Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay’ın önerisi üzerine İbni Sina İlkokulu adı verilmiştir. Okulun faaliyet gösterdiği bölgedeki öğrenci artışı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından ek bina yaptırılmış, ek bina 1982 yılında hizmete girmiştir. 1995 yılında Bakırköy Belediyesi tarafından eski binaya bitişik nizamda ana sınıfı bölümü yapılmıştır. 1982 yap? ?mı olan ek bina 17 Ağustos 1999 depreminde ağır hasar görmüştü r.

Bu bina yıkılarak yerine İstanbul Valiliği tarafından 5 katlı yeni bir bina yapılmış ve 2002 yılında hizmete girmiştir. 2004’e kadar 2 yıl tam gün ve etütlü eğitim öğretim yapılmıştır. 1952 yılında yapı lan eski binanın depreme dayanıksız bulunup boşaltılması sebebiyle 2004-2005 öğretim yılında ikili öğretime geçilmiştir. Boşaltılan binanın yıkılıp yeniden yapılması için gerekli prosedür yerine getirilmiştir, şu anda İl Bayındı rlık Müdürlüğü tarafından proje çizilme aşamasındadır. 2007 yılı yatırım programına alınıp,bu yıl içerisinde ihale edilmesi hedeflenmektedir. Okulun içinde bulunduğu arsa toplam 2233 metrekaredir. Aydınlatma ve kanalizasyon problemi yoktur. Belediye tarafından su arıtma sistemi kurulmuş olup, musluklardan iç ilebilir su akmaktadır.


İNCİRLİK AHMET HAMDİ TANPINAR İLKÖ ĞRETİM OKULU

1972-73 eğitim-öğretim yılında binamız 50.Yıl İncirlik Ortaokulu ve 50. yıl Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu olarak eğitim-ö ğretime açılmıştır. 1981-82 öğretim yılında İlkokul yeni binasına taş ınmıştır. 1993-94 eğitim-öğretim yılında İncirlik Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu adını alarak iki okul birleşmiştir. 1999-2000 öğretim yılı nda 3. bina hizmete açılmıştır. 2005 yılında deprem nedeniyle 1. ve 2. bina yıkılarak yeni bir bina yapılmaya başlanmıştır. Bu bina 2005-06 öğretim y? ?lında hizmete açılmıştır.
Okulumuzda şuanda 2 binada normal eğitim-öğretim yapılmaktadır. Okulumuzda 48 İlköğretim Dersliği,3 Anasını fı Dersliği, 3 Bilgisayar Laboratuarı, 2 Fen ve Teknoloji Laboratuarı ve 1 Çok Amaç lı Salon bulunmaktadır. 2006-07 öğretim yılında toplam Öğretmen sayısı 65, Öğrenci sayısı 2042'dir.


MEDENİ BERK İLKÖĞRETİM OKULU

Okulumuz 1988 tarihinde eğitim öğretime 13 şube ile açı lmıştır. Şu an 557 öğrencisi bulunmaktadır. Okulumuz mülkiyeti il özel idaresine aittir. Binamız İsviçre köy okulu modeli örnek alınarak yapılmıştır. Arsası ve yapılması Emlak Bank tarafında sağlanmıştır. Halen 1 Müdür 2 Mü dür Yardımcısı 1 Memur (sözleşmeli) 6 Yardımcı Personel (sözleşmeli) 12 sınıf öğretmeni 2 Okul Öncesi 24 branş öğretmeni 904 öğrenci ile eğitim öğ retim çalışmasına devam etmektedir.

1 Fen Laboratuarı 1 Bilgisayar Teknoloji Sınıfı 1 arşiv 1 rehberlik odası 3 idaresi odası 1 memur odası 2 öğretmenler odası Okul Aile Birliği Odası Okul bahçesinde 9 M2'lik kantin bodrum katta 1 doğalgaz kombisi 1 hidrofor ve 1 adet Jeneratör bulunmaktadır. Her yıl okulumuzda 140-150 öğrenci 8. sınıftan mezun olur, bu öğrencilerden 50-60 arası öğrenci Anadolu,Fen,Askeri liselere kayıt yaptırmaktadır. İlimiz genelinde yapılan başarı değerlendirme sınavında her yıl ilçe genelinde 3. veya 4. durumdadır.Okulumuz öğrenci veli kültür ve ekonomik seviyesi olarak iyi bir yerdedir.


ATAKÖY MİMAR SİNAN İLKÖĞRETİM OKULU

Mimar Sinan İlköğretim Okulu 1991 yılında 11 derslik 1 müdür ve 350 öğ renciyle Mimar Sinan İlköğretim Okulu adıyla eğitim ve öğretime açılmıştır. Okula Ünlü Türk Mimarı Mimar Sinan’ın adı verilmiştir. Mimar Sinan İlköğretim Okulu halen bir binada 1 müdür, 2 müdür yardımcısı ile eğitim ve öğretime devam etmektedir. 17 Ağustos depreminde herhangi bir hasar görmemiştir. Toplam İlköğretim Okulu şube sayısı 21’dir. Buna ek olarak 2 anasını fı şubesi bulunmaktadır. Toplam Öğretmen sayısı 32’dir. Öğrenci say? ?sı 570’tir. Halen ikili eğitim yapmaktadır. Okulda bir bilgisayar, bir fen laboratuarı ve kütüphane mevcuttur.


MURAT KÖLÜK İLKÖ ĞRETİM OKULU

Murat Kölük İlköğretim Okulu 1998 yılı nda 6 derslik, 4 Anasınıfı, 1 Müdür , 1 Müdür yardımcısı ve 200 öğ rencisi ile eğitim ve öğretime açılmıştır. Okulumuz Kölük ailesi tarafından babaları Murat Kölük adına yaptırılıp Murat Kölük İlköğretim Okulu adı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağışlanmıştır. Murat Kölük İlköğ retim Okulu halen kendi binasında 1 müdür, 2 müdür yardımcısı ve 48 öğ retmen ile eğitim öğretime devam etmektedir. Okulumuz etütlü ve tam gün eğitim vermektedir. Okulumuzda; 1 adet tam donanımlı anfi, ses sitemi, sahne, aydınlatma bulunan 240 kişilik konferans salonu, 1 adet 20 bilgisayardan oluşan bilgisayar labaratuarı 1 adet fen labaratuarı, 369 adet muhtelif kitap bulunan kütüphane, bir yemekhane ve 500 kişilik tirübün mevcuttur.

Okulumuzda güvenlik birimleri etkin bir şekilde çalışmaktadır. 1 güvenlik görevlisi ve 24 saat kayıt halinde olan kamera sistemi mevcuttur. Okulumuzda öğrencilerimiz sosyal faaliyetlerde etkin görevler almaktadır. Okulumuz 2005 Çevre Eğitimi Projesinde Bakırköy İlçesinde 1. olmuştur. Ayrıca 2005 yılında Beyaz Bayrak alan ve çok temiz olarak değ erlendirilen 2 okuldan birisidir.


MUHİTTİN ÜSTÜNDAĞ İLKÖĞRETİM OKULU

İstanbul Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Baş kanlığı yapan ve İstanbul'a birçok hizmet veren Muhittin Üstündağ adı okulumuza isim olarak verildi. Okulumuz 1970-1971 Öğretim yılında Eğitim Öğretime başlamış olup, halen ikili eğitim yapmaktadır. 15 derslik ve 27 şubesi ayrıca iki anasınıfı şubesi bulunmaktadır. Bunun dışında bir kütüphane,1 fen bilimleri laboratuar bir iş teknik atölyesi ve çok amaçlı salonumuz mevcuttur. 2006- 2007 Öğretim yılında öğrenci sayısı 880’dir.1 müdür, 2 müdür yardımcısı ve 4 personel bulunmaktadır.


MUSTAFA NECATİ İLKÖĞRETİM OKULU

Mustafa Necati İlköğretim okulu 1963 yı lında 9 derslik 1 müdür ve 180 öğrenciyle Mustafa Necati İlkokulu adıyla eğitim ve öğretime açılmıştır. Okula cumhuriyetin ilk yıllarında Milli Eğitim bakanlığı yapan, Atatürk’ün yakın arkadaşı Mustafa Necati’nin adı verilmiştir. Mustafa Necati İlköğretim Okulu halen iki binada 1 müdür, 1 müdür başyardımcısı 2 müdür yardımcısı ile eğitim ve öğretime devam etmektedir. Yapılaşmanın gelişmesiyle bir bina ihtiyacı karş? ?layamaz hale gelmiş, 1974 yılında 12 derslikli ek bina yapılmıştır. 17 Ağ ustos depreminde herhangi bir hasar görmemiştir. Toplam ilköğretim okulu şube say? ?sı 34’tür.

Buna ek olarak 3 ana sınıfı şubesi 1 özel eğitim sınıfı bulunmaktadır. Toplam öğretmen sayısı 42. öğrenci sayı sı 1100'dür. Hala ikili eğitim yapmaktadır. Okulda 122 kişilik bir konferans salonu, bir bilgisayar ve bir de fen laboratuarı bulunmaktadır. Merkezi Sistemle yapılan sı navların bir çoğu okulumuzda da yapılmaktadır. Okulumuz, güvenlik yönünden en son teknolojiyi kullanmaktadır. Tüm salonlar, bahçe ve okula yakın yol, 24 saat kamera ile izlenmektedir.


OSMANİYE İLKÖĞRETİM OKULU

Okulumuz 1928 yılında Osmaniye'de şimdiki İbni Sina İlköğ retim Okulu'nu bulunduğu yerde, Osmaniye İlkokulu adıyla açılmıştır. 1960 Yılına kadar eğitim öğretime burada devam etmiştir. Aynı yıl şimdiki yerinde 2 prefabrik bina şeklinde öğretime başlamış, 1983 yılında 2 katlı 4 derslikli ilave bina yapılmıştır. Çevrenin gelişmesiyle yetersiz kalan binaya ilave olarak yapılan 16 derslikli bina 1987 yılı Ekim ayında hizmete girmiştir. Şimdi öğretim görülen binanın yapımı ise 2005 yazında başlanmış olup 2006-2007 öğ retim yılında hizmete girmiştir.

Şu an 19 derslik, 2 ana sınıfı, 3 bilgisayar laboratuarı, fen laboratuarı, resim ve müzik sınıfları ve konferans salonuyla ve 1450 öğrenciyle eğitim öğretime devam edilmektedir.


ŞEHİT PİLOT MUZAFFER ERDÖNMEZ İLKÖĞRETİM OKULU

Okulumuz 1967 yılında 10 derslik bir köy okulu olarak hizmete açılmış 1988’de ilköğretime dönüştürülmüştür. 2005 yılında eski binanın yerine yapılan yeni modern binası ile eğitimini sürdürmektedir. 3200 m2 arsa üzerinde 800 m2 alanı kaplayan binamız 5 katlı olup toplam 28 dersliklidir. 24 derslik, 2 BTS, 1 Bilgisayar laboratuarı ve 1 Fen laboratuarı ile çok amaçlı salona sahip okulumuzda tüm dersler bilgisayar ve projeksiyon desteği ile görsel olarak iş lenmektedir. Halen 1 müdürü, 2 müdür yardımcısı,40 öğretmen ve 8 yardımcı personel ile eğitim ve öğretimini başarı ile sürdürmektedir. Okulumuza ismini veren Muzaffer Erdönmez, ilk Hava Harp şehidimiz olup 1951’de Kore’de uçağı isabet alarak şehit düşmüştür.


ŞENLİKKÖY İLKÖĞRETİM OKULU

Okulumuz 1339 (1923) Türkiye’sinde lojmanın okul haline getirilmesiyle eğitime başlar. Florya deniz Köşkü’nün yapılması ile okulumuza olan ihtiyaç da artar. Yeniden yapılan okulumuz 1938 yılında Atatürk’ün ölümüne dakikalar kala açılmıştır. Okulumuz 1998 yılında inşa edilen ek bina ile birlikte iki bloktan oluşmaktadır. 1 müdür 2 müdür yardımcısı 18 sınıf, 15 branş öğ retmeni, 3 anasınıfı öğretmeni ile eğitime devam etmektedir. Öğrenci sayısı 906’dır.

Okulumuzda 1 Müdür Odası, 2 Müdür Yard? ?mcı Odası, 1 Memur Odası, 2 Öğretmenler Odası, 17 Derslik, 2 Anasınıfı, 1 Kütüphane, 1 Bilgi-Teknoloji Sınıfı, 1 Fen ve Teknoloji Laboratuarı, 1 Teknoloji Tasarım Atölyesi, 1 Müzik Sınıfı, 1 Rehberlik Odası, 1 Okul Aile Birliği Odası, 1 Toplantı Salonu, 1 Aktivite Salonu bulunmaktadır.
Okulumuz, 24 saat kayıt yapan güvenlik kameraları ve bir güvenlik görevlisi ile korunmaktadır.


PİLOT CENGİZ TOPEL İLKÖĞRETİM OKULU

Okulumuz 1946 metrekarelik alan üzerine Sakız Yalı Sokak ile Asmalı Sakız Sokak arasında 12 derslik olarak inşa edilerek 1964–1965 Eğitim-Öğretim yı lında faaliyete geçirilmiştir. Okulumuza aynı yıl, Kıbrıs’ta Rumların Erenköy saldırılarını durdurmak üzere 8 Ağustos 1964 tarihinde Tü rkiye’den gönderilen ve 11 Ağustos 1964’te şehit olan örnek insan, m? ?kemmel asker Yüzbaşı Cengiz Topel’in adı verilmiştir. Okulumuzda;12 dershane,1 Anasınıfı,1 Bilgisayar Laboratuar 1 Fen laboratuar,1 Kütüphane,1 Konferans Salonu,2 Teknoloji ve Tasarım Atölyesi bulunmakta, 39 Öğretmen ve 7 Yardımcı Personel görev yapmaktadır.

Okulumuz 1995 yılında müfredat laboratuar (MLO) olmuştur. Aynı yıl Fen ve Bilgisayar Laboratuarı yapı lmıştır.1994–1995 yılında fiziki yapısında değişiklik ve tadilat ger? ?ekleştirmiştir. Okulumuz 1995- 1996 yılı sonunda ilk defa 8. sınıfları mezun etmiştir. 2003–2004 eğitim öğretim yılında Bakırköy ilçesinde depreme karşı güçlendirme çalışmalarının başladığı birinci okul olup, öğ rencilerimiz 2004–2005 eğitim- öğretim yılının 2. döneminden bu yana, yapısı güçlendirilmiş ve daha güvenli bir ortamda eğitim-öğretimlerini sürdü rmektedirler.ZEYNEP BEDİA KILIÇLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU

Okulumuz Orta Öğretim Genel Müdürlüğü ’nün 15.8.1967 tarih ve 255-5008 sayılı kararı İle Şenlikköy Ortaokulu adı altında 1967-1968 öğretim yılında 1 müdür ve 123 öğrenci ile eğitime başlamıştır. 1983-1984 öğretim yılına kadar Şenlikköy İlkokulu bü nyesinde eğitim ve öğretime devam eden okulumuz, 21.9.1983 tarihli onay ile Valilikçe SAFA KILIÇLIOĞLU tarafından yaptırılan Zeynep Bedia Kılıçoğlu Okulu’na taşınmıştır. Okulumuz ismini Safa Kılıçlıoğ lu’nun eşi Gazeteci Zeynep Bedia Kılıçlıoğlu’ ndan almaktadır. 29.05.1984’te okulumuzun adı Şenlikköy Zeynep Bedia Kılıçlıoğlu Ortaokulu olarak değiştirilmiştir.

Okulumuz 1993-1994 eğitim öğretim yılında da M.E.M’in 07.07.1993 tarih ve 427048 sayılı faks emri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 19.07.1993 tarih ve 203-11311 sayılı yazısı ile Şenlikköy Zeynep Bedia Kılıçlıoğlu İlköğretim Okulu adını alarak halen 2 Müdür yardımcısı 19 Öğretmen kadrosu 8 derslik, 16 şube ve 652 öğrencisi ile ikili eğitime devam etmektedir. Okulumuzda 1 Bilgisayar Laboratuarı bulunmakta, ayrı ca girişi ve bahçesi güvenlik yönünden 24 saat kamera sistemi ile izlenmektedir.


Etiketler:
Bu Haber Toplam 85702 Defa Okunmuştur.
Facebook hesabınızla yorum yapın, Onay Beklemeyin!
   
Henüz Bu Konu Hakkında Herhangibir Yorum Yapılmamış. Yorum Yapmak İstiyorsanız Tıklayınız!
Toplam Yorum Sayısı:

Künye

Siteye ait künye bu bölümde sergilenecektir.

Son Twitler

  • @kullaniciOto paylasim özellikli twitter sosyal box

    - 2 saat önce
  • @kullaniciOto paylasim özellikli twitter sosyal box

    - 3 saat önce

Sosyal Medya