Kapat

Süleyman Demirel Üniversitesi

Tarih: 12.06.2008

Süleyman Demirel Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ISPARTA


FriendFeed ile Paylaş

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
http://w3.sdu.edu.tr
KİMLİK KARTI:
Kuruluşu: 3. 7. 1992
Rektör: Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı
İletişim bilgileri: Süleyman Demirel Üniversitesi ? ?ünür Kampüsü Isparta
Tel: 0 246 237 08 50
Faks: 0 246 237 08 59
Öğrenim dili: Türkçe
Türü: Devlet

AKADEMİK PROFİL:
Fakülte sayısı: 12
Enstitü: 4
YO: 2
MYO: 12
Öğrenci sayısı: 25.000
Akademik personel: 1100

Rektörü : Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı: "Genç, dinamik, çağdaş, sürekli gelişme ve yenileşmeye hazır, eğitimin yanında uygulamayı esas alan bir üniversitede bulunmak istiyorsanız, "ben" egonuzu yıkıp biz olmaya, bizimle birlikte takım oyunu oynamaya hazırsanız sizleri üniversitemize bekliyoruz."

Tarihçe: Isparta'nın yükseköğretim hayatı Isparta Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'yle başladı. 1982 yılında fakülteye dönüşerek Akdeniz Üniversitesi'ne bağlandı. 1992 yılında ise Süleyman Demirel Üniversitesi kuruldu.
Anadolu'nun batı yakasında Toroslar'ı yararak kuzeyi güneye bağlayan kavşak noktasındaki Isparta, yıllarca gülleri ve halılarıyla ünlü bir kent oldu. 1992 yılında ise her ile üniversite furyasıyla Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'ne kavuştu.
Üniversitenin bulunduğu bölge çok sayıda akarsuyu, kanyonları, ormanları, milli parkları ile zengin bir çevreye sahip bulunuyor. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin 10 bin dekara ulaşan kampüs alanında kütüphane, eğitim ve labaratuvar bloklarından oluşan mekanları bulunuyor. Bu arada çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sağlanan bina ve tesislerle kişi başına düşen ö rtülü alan oranı Türkiye ortalamasının üzerine çıkmayı başarmı? ?.
Üniversitenin merkez kütüphanesinde 30 bini aşkın kitap bulunuyor. Kitap kayıtları, arama ve idare işlemlerinin bilgisayarlarla yapıldığı katüphanede kitap güvenliği de otomasyona bağlanıyor.
Türkçe eğitim öğretim yapan Süleyman Demirel Üniversitesi'nde, üniversite öğrencileri ve personeline, üniversite dışından isteyenlere yabancı dil kursları vermek amacıyla Yabancı Diller Ö ğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunuyor.
Üniversitenin 1998 yılında başlattığı bir çalışma ile öğrencilerin ilgi alanları ve yeteneklerine göre, ? ?niversitenin çeşitli birimlerinde part- time çalışma imkanları bulunuyor. Part- time çalışma yöntemiyle öğrenciler bir yandan iş hayatının gereklerini ve sorumluluklarını edinirken, bir yandan da bir çok burs ve krediden daha yüksek geliri kendi emekleriyle elde ediyorlar.
Üniversitede bilgi işlem merkezinde yer alan sunucular ve iş istasyonlarının yanısıra her fakültede multimedya destekli kişisel bilgisayarların yer aldığı öğrenci labaratuvarları bulunuyor. Bilgi işlem merkezinde tüm akademik ve idari birimler için eğitim, web, mail hizmetleri veriliyor.

SOSYAL ETKİNLİKLER: Kış ve yaz aylarında kar eksik olmayan, mağ ara ve kanyonlarla dolu Toros dağlarının eteklerinde kök salan üniversite, eğitim ? ?ğretim faaliyetlerinin yanısıra kayak, dağcılık, mağaracılık, rafting gibi g? ?nümüzün popüler spor etkinlikleriyle öğrencilerine boş vakitlerini değerlendirme imkanı veriyor.
Üniversitede her yıl Mayıs ayında öğrencilerin kültürel ve sanatsal çalışmalarını ortaya koyduğu, konser, sergi, spor, tiyaktro açık hava konserleri gibi geniş bir yelpazede Bahar Şenlikleri etkinlikleri yapılıyor. Üniversitede, havacılık, halk oyunları, tiyatro, çevre, radyo, dağcılık ve mağaracılık kulüpleri bulunuyor. Üniversite spor kulübünün ise 15 branşta faaliyeti ve toplam 350 sporcusu bulunuyor.

BARINMA: Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlar bulunuyor. Şu anda 2226 yatak kapasiteli kız yurdunda 1102 öğrenci, 1560 yatak kapasiteli erkek yurdunda 834 öğrenci bulunuyor. Burdur'da 1664, Eğirdir'de 144, Yalva? ?'ta 356, Atabey'de 160 kapasiteli devlet yurdu bulunuyor. Bunların dışında özel sektörün devreye girmesiyle çok sayıda öğrenci pansiyonu ve özel öğrenci yurtları da işletmeye açıldı.

BURS: Süleyman Demirel öğrenci sosyal hizmetler bütçesinin büyük bir kısmını muhtaç fakat başarılı ö ğrencilere karşılıksız burs, kırtasiye ve yemek yardımı için kullanıyor. Her öğretim yılı başında bu hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler ilgili fakü lte ve yüksekokul müdürlüklerine başvuru yapıyor. Başvurular araştırı larak üniversite yönetim kurulu kararı ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin yararlanmaları sağlanıyor.

BESLENME: Isparta ve Burdur il merkezlerinde bulunan birimlerle, merkez kampüsündeki birimlerin öğle yemeği Sağlık ve Spor Dairesine bağlı merkez mutfağından karşılanıyor. Yalvaç, Keçiborlu ve Eğridir'de bulunan birimler kendi mutfaklarını oluşturdular.

Süleyman Demirel Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 32260 Ç? ?nür Isparta / Türkiye
Tel:0 (246) 2113570 - 71 Fax: 0 (246) 2370862
kutuphane@sdu.edu.tr

Isparta'da yıllar önce başlayan ü niversiteleşme çabalarının meyvası 1992 yılında kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi'dir. Türkiye'nin çeşitli illerinde 22 yeni üniversitenin kuruluşunu dü zenleyen 3837 sayılı yasa 11 Temmuz 1992 'de yürürlüğe girer ve Isparta kendi üniversitesine kavuşur.

Başlangıçta “Isparta Üniversitesi” veya bu bölge adından esinlenerek düşünülen “Gö ller Üniversitesi” isimlerinden birisiyle adlandırılacağı beklenen üniversitenin ismi Süleyman Demirel’in yakın çalışma arkadaşlarının son anda yaptığı teklifin kabul görmesiyle “Süleyman Demirel Üniversitesi” olarak belirlenir.Üniversite kurucu rektörlüğüne Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ atanır.

Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ dönemi

Süleyman Demirel Üniversitesi, kuruluş kanununda yer alan 12 fakülte, 4 enstitü ve 4 yüksekokuluyla yeni kurulan ü niversiteler arasında en büyük kapasiteye sahip bir kurum olarak doğar. Bu dü zenlemeyle ilk etapta Isparta Mühendislik Fakültesi “Mühendislik Mimarlık Fakültesi” adıyla, Eğirdir Su Ürünleri Yüksekokulu “Eğirdir Su Ürü nleri Fakültesi” adıyla, Burdur Eğitim Yüksekokulu “Burdur Eğitim Fakültesi” adıyla, Isparta ve Burdur’ daki Meslek Yüksekokulları ise kendi adlarıyla Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlanırlar. Ayrıca doğ rudan Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı olan Yalvaç Meslek Yüksekokulu da aynı yılın sonlarında SDÜ’ye bağlanır.

Bu dönemde baş ta valilik olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla yoğun bir iş birliği yapılır. Herkes yeni kurulmuş olmanın romantizmi ve heyecanı içerisindedir. Mesai kavramının gözetilmediği bu hızlı çalışmada ilk etapta doğu kampusündeki kamulaştırmalar tamamlanır. Birkaç yapıyı saymazsak badem ağaçları ve geven otlarından başka bir şeyin bulunmadığı Çünür Kampüsü’nde yeni inşaatlar başlar. Oditoryum, Kütüphane ve Mediko Sosyal binası, ardından projelendirilmesi önceden yapılmış yatırımlar birer birer ihale edilir. Kampus adeta bir şantiyeye dönüşür.

Hızlılık sadece yapılaşmada değildir. Birbiri ardına açılış kararları alınan akademik birimlerin sayısı kısa sürede 20’ye ulaşır. 1993’de Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat ve Tıp Fakülteleri, Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri ile Sağlık Yüksekokulu açılır. Devlet Hastanesi'nin eski yapı taş binasında Araştırma ve Uygulama hastanesi kurulur ve sağlık hizmeti sunmaya başlar.

1994 yılında Güzel Sanatlar, Teknik Eğitim ve Ziraat Fakülteleri ile Sütçüler, Keçiborlu ve Senirkent ilçelerinde yeni Meslek Yü ksekokulları, 1995’de ise Diş Hekimliği ve Orman Fakülteleri ile Uluborlu, Eğ irdir, Şarkikaraağaç ve Bucak’ta Meslek Yüksekokulları açılı r.

1994 yılında Güzel Sanatlar, Teknik Eğitim ve Ziraat Fakülteleri ile Sütçüler, Keçiborlu ve Senirkent ilçelerinde yeni Meslek Yüksekokulları, 1995’de ise Diş Hekimliği ve Orman Fakülteleri ile Uluborlu, Eğirdir, Şarkikaraağaç ve Bucak’ta Meslek Yüksekokulları açılır.

Ç eşitli bilim alanlarında araştırma ve uygulama çalışmalarına zemin oluş turmak üzere Radyo Televizyon, Yabancı Diller, Stratejik Araştırmalar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Müzik Kültürü, Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile Deneme Çiftliği de bu dönemde faaliyete geçen akademik birimler arası ndadır.

Prof. Dr. Hasan Gürbüz iki yıllık kurucu rektörlük dö neminin sonunda 4 yıl süreyle rektörlüğe ikinci kez atanır. Ancak 1 Mart 1996’da geçirdiği elim bir trafik kazasında hayatını kaybeder ve aramı zdan ayrılır. Üniversite ve şehir ilk büyük acısını yaşar.Boşalan SDÜ Rektörlüğü’ne Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı atanır.

Prof. Dr. M. Lütfü ÇAKMAKÇI dönemi

Bu dönemde çabalar, inşaatların tamamlanmasına ve yeni projelerin başlatılmasına yönelik olacaktır. İki yeni eğitim binası ile birlikte her türlü bilimsel ve sosyal etkinliğe ev sahipliği yapabilen Oditoryum ve Mediko-Sosyal Merkezi bitirilerek hizmete açılır. Tamamlanan merkezi kütüphaneye bir vefa ö rneği olarak Prof. Dr. Hasan Gürbüz’ün adı verilir.
Öğrencilerin önemli bir ihtiyacına cevap vermek üzere çok sayıda spor alanı ve tesisi ile Eğirdir ilç esindeki Mavi Göl Uygulama Oteli kısa sürede çağdaş bir konaklama tesisi haline getirilerek hizmete sokulur. Bugün Konukevi olarak adlandırılan bu tesisler halkasına takip eden yıllarda Isparta Konukevi de eklenir.

Temel bilimlerde spesifik araş tırma ve deneylerin yapılabildiği Merkezi Araştırma laboratuarı, bugün Enstitü haline dönüşen Pomza Araştrıma ve Uygulama Merkezi, CAD-CAM, Seramik, Bilgisayar Bilimleri, Jeotermal Enerji Kaynakları, Ynilenebilir Enerji Kaynakları bu dö nemde SDÜ’nün bilimsel atmosferini gerçekten zenginleştiren birimler olarak ö ne çıkarlar. Ziraat Fakültesi’yle ilgili Danabank, Ünsüt ve Çiftçi Eğitim Merkezi projeleri ve Ar-Ge projesi olarak TEKMER hayata geçirilir. Merkezi derslikler ile bir ? ?ok fakültenin doğu kampusündeki bina inşaatları hız kazanır.

Bu dönemin diğer önemli bir hamlesi ise Araştırma ve Uygulama Hastanesidir. Bugün dahi ülkemizin en modern sağlık kuruluşlarından biri kabul edilen hastane Üniversitemize ilgisini hiç esirgemeyen 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel’in verdiği destek ve sağladığı itibar sayesinde 14 ay gibi kısa bir sürede yapılır.

Bu arada hastanenin yarattığı heyecan hayı rseverlerin üniversiteye bir şeyler kazandırmak amacıyla kolları sıvamalarına da vesile olur. Önce Sabancı Öğrenci Yurdu, ardından Şevket Demirel’in katkılarıyla yapılan ve araştırma uygulama hastanesinin çok önemli bir ünitesi olan Kalp Merkezi hizmet vermeye başlar. Kalp Merkezi’nden sonra Ispartalı yardımsever Zehra Ulusoy’un katkılarıyla Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi kurulur ve hizmete açılır. Selahattin Karasoy ise Uluborlu ilçesindeki Meslek Yü ksekokulu’na yeni binalar kazandırır. Benzer çalışmalar Bucak ilçesinde de yoğun şekilde yaşanır.

Büyüyen ve gelişen SDÜ 2000’li yıllara girerken kabına sığamadığının da farkındadır. SDÜ’n? ?n öncülüğünde ADIM (daha sonra ADIMA) Projesi hayata geçirilir ve Aydın Adnan Menderes, Denizli Pamukkale, Muğla ve daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitelerinin katılımıyla bir konsorsiyum oluşur. Birlikten güç yaratmak gibi önemli bir amaçla atılan bu adım başka üniversitelere de model olacaktır.

Bu arada Üniversitenin yurtdışı ilişkileri de hızlanır ve bir çok yabancı üniversite ile karşılıklı işbirliği ve değişim protokolleri imzalanır. İçlerinde devlet baş kanlarının da yer aldığı yurt içi ve yurt dışından bir çok isme ü niversitenin fahri doktora payeleri verilir.
Prof. Dr. M.Lütfü ÇAKMAKÇI 'nın iki d? ?nem devam eden rektörlük süresi sona erdikten sonra, SDÜ Rektörlüğü ’ne 2005 yılında uzun yıllar bu üniversitede Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin Başhekimliğini de yapan Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar atanır.

Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR dö nemi

Bu dönemde üniversitenin nicel anlamdaki büyümesinin aynı zamanda nitelikli hale getirilmesi hedeflenir. Bazı fakültelerde yeni bölümler bu anlay? ?şla açılır. Üniversitenin adeta çekirdeğini oluşturan Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin atak yapması için çabalar burada yoğunlaşır. Şehir – Bölge Planlama, Bilgisayar ve Endüstri Mühendislikleri gibi günümüzün ilgi gören bölümleri açılır. Fen – Edebiyat Fakültesi’nde yörenin tarihsel zenginliği ile örtüşen Arkeoloji Bölümü ile Coğrafya ve Felsefe Bölümleri aç? ?lır. Bu arada Meslek Yüksekokullarında eski ve yeni programlar bir revizyona tabi tutulur. Isparta’nın ve bir çok ilçesinin bölgesel kalkınma ve modernleşme projelerine destek olmak amacıyla el sanatlarından şarapçılığa, yapı denetiminden takı tasarımına kadar geniş bir yelpazede yeni programlar hayata ge? ?er. Sağlık Yüksekokulu Fizik Tedavi ve Spor Bilimleri gibi ilgi gören bölümlerle yeniden yapılandırılır. Ayrıca sağlık alanında ara eleman ihtiyacını karşılayacak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eğitim hizmeti vermeye baş lar. İlçelerde Meslek Yüksekokullarına yeni binalar kazandırmak için yerel yö netimlerin ve halkın destek vermesi yönünde kampanyalar başlatılır. Çok sayı da ilçede bu işbirliği çabalarının ilk meyveleri alınır ve örnek sayılabilecek destekler sağlanır.

Henüz az sayıda üniversitenin başarabildiği ve ? ?niversiteleri bölgenin ve sanayinin lokomotifi haline getirebilecek çağdaş projelerden biri olarak daha önce temelleri atılan Göller Bölgesi Teknokenti kurulur ve burada Isparta sanayicileriyle üniversitelilerin beklenen buluşması sağlanır.

Üniversitelerin genç beyinler üzerindeki etkisinde eğitim kadar önem taşıyan baş ka bir unsur da hiç şüphesiz kampus ortamlarında yaratılan akademik atmosferdir. SDÜ bu yönde de önemli adımlar atar. Batı ve doğu kampuslerinde şekillenmeye başlayan peyzaj çalışmalarıyla, ulaşım ve çevresel aydınlatmalarla ış ıl ışıl bir kampus yaratılır.

Enka’nın katkılarıyla Batı kampusündeki bütün binalar çağdaş yapı elemanlarıyla yeniden giydirilir ve bu kampus daha nezih bir fotoğrafa kavuşur. Bu arada Doğu kampusünde merkezi derslikler binası, merkez kütüphanesi ve sadece bölgenin değil ülkemizin en bü yük ve nitelikli kapalı spor komplekslerinden biri sayılan tesisler hızla tamamlanır. Kabına sığmayan hastaneye rahatlık sağlamak amacıyla başlatılan radyoterapi ünitesi bitirilir. Kampusün “Taşkafe”si olarak tanınan nostaljik yapı “Kültürevi” haline getirilerek gelecekteki SDÜ Müzesinin nüvesi atılır.Ayrıca şehir merkezinde bulunan ve Cumhuriyetimizin kuruluş yı llarına tanıklık etmiş olan Demiralay Konağı yeni bir misyon daha yüklenerek üniversitenin Sanat Evi olur.

SDÜ’nün fahri doktora payelerine toplumsal katkı ödülleri de eklenerek iş ve sanat dünyasında başarı öykü leri yaratan çok sayıda sima üniversitenin ağır misafirleri olur ve SDÜ adını d? ?nyanın dört bir tarafına taşırlar.

2006 yılında Tü rkiye’nin gündeminde yeni üniversitelerin açılması vardır. 2 tane ilin geniş coğrafyasına yayılmış olan ve çok sayıda akademik birimi bulunan SDÜ artık oğul vermek durumundadır. Yeni üniversiteler paketinde Burdur’da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kurulur ve anaç kuruluş konumundaki SDÜ’den devralınan yapısal ve kültürel miras sayesinde bu üniversite yetişkin bir kurum olarak doğar.

Akademik büyümenin yanında SDÜ sosyal ve bilimsel aç ıdan da sevindirici hamleler yapar. Modern yönetim anlayışının en önemli uygulamalarından biri sayılan Stratejik Planını yapar ve bunu kurumsallaştıran ilk üniversitelerden biri olur. Avrupa Birliği uyum sürecini yaşayan Türkiye’nin hedeflerine paralel bir şekilde Avrupa Üniversiteler Birliği’ne dahil olarak diplomalarında onun etiketini taşıyabilme hakkını elde eder.

Tübitak gibi önemli bir kurumun Kariyer Projeleri sıralamasında tüm üniversitelerin içerisinde ilk üçe girer. Sokrates, Erasmus gibi programlar çerçevesinde çok sayıda öğrenci ve öğretim elemanı değişim projelerini hayata geçirir, başta hastane olmak üzere bir çok akademik biriminin gönderlerine kalite bayrağını çeker. Artık ü niversitenin gözleri ufuk çizgisinde yani geleceğe çevrilmiştir.

Kendini geleceğe hazırlayan yarınlarını bugünlerden inşa etmeye çalışan Sü leyman Demirel Üniversitesi Cumhuriyetin açtığı aydınlık ve ışıklı ç izgide emin adımlarla ilerlemektedir.
Etiketler:
Bu Haber Toplam 4970 Defa Okunmuştur.
Facebook hesabınızla yorum yapın, Onay Beklemeyin!
   
Henüz Bu Konu Hakkında Herhangibir Yorum Yapılmamış. Yorum Yapmak İstiyorsanız Tıklayınız!
Toplam Yorum Sayısı:

Künye

Siteye ait künye bu bölümde sergilenecektir.

Son Twitler

  • @kullaniciOto paylasim özellikli twitter sosyal box

    - 2 saat önce
  • @kullaniciOto paylasim özellikli twitter sosyal box

    - 3 saat önce

Sosyal Medya