Kapat

Gazi Üniversitesi

Tarih: 08.06.2008

Gazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ANKARA


FriendFeed ile Paylaş
TARİHÇE
Gazi Üniversitesi, tarihi Cumhuriyet dönemine kadar uzanan bir kaç üniversiteden birisidir. Cumhuriyetin ilanından hemen sonra Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının girişimiyle bir enstitü kurulması kararlaştırılır. Bu karar 1926 yılında "Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" nün açılmasıyla sonuçlanır.

Enstitünün adı 1929 yılında "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" olarak değiştirilir ve bu isimle uzun yıllar hizmet verir. 1976 yılında ise Gazi Eğitim Enstitüsü ismini alır.

1982 yılında 2809 sayılı kanunla bu kurum Gazi Üniversitesi'ne dönüştürülür. Aslında bu, Cumhuriyetle baş layan geleneğin yeni isimle devamıdır.

Geleneğin oluşmasında Gazi Eğitim kadar kuruluşu 1935'e kadar giden Ankara Yüksek Teknik Öğretmen ve Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulları ile Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi büyük rol oynar.

Üniversite çatısı altına girdiğinde Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi zaten bir üniversite konumundaydı.

Akademi' ye bağlı olarak bugünkü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin bütün bölümleri, Tıp Fakültesi, daha sonra da fakülte olacak olan Diş Hekimliği ve Eczacılık Yüksek Okulları ile ismi daha sonra İletişim Fakültesi olan Gazetecilik ve Halkla iliş kiler yüksek okulu eğitim ve öğretimini sürdürmekteydi.

Yine Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi de Gazi Üniversitesi çatısı altında yerini alır.

Kuruluşunda 9 fakülte, 12 yüksek okul ve 4 enstitüyü bü nyesinde barındıran üniversitede bu sayı daha sonra hızla artar. Bugün kendisine bağlı olarak eğitim-öğretimini sürdüren 14 fakültesi, 5 yüksek okulu, 9 meslek yüksek okulu, 35 araştırma merkezi ve 5 enstitüsü ile Gazi Üniversitesi, adını aldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yanaşır bir yüksek öğretim kurumu olma iddiasını devam ettirmektedir.

Üniversiteye bağlı olarak Eğ itim, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik ve Mimarlık, İktisadi ve idari Bilimler, İletişim, Fen Edebiyat, Hukuk, Güzel Sanatlar alanlarında eğitim verilmektedir.

Eğitim fakülteleri yönünden ülkemizin lideri olan Gazi Üniversitesi, bünyesinde, Endüstriyel Sanatlar, Gazi Eğitim, Mesleki Eğitim, Teknik Eğ itim, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültelerini barındırır.

Yurdun dört bir yanından üniversiteyi kazanarak gelen öğrenciler yanında Türk Cumhuriyetleri, akraba ve topluluklarından gelen 1500'den fazla öğrencisi ile Gazi yurt dışından en çok öğrenci kabul eden üniversitedir. Açılan yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden 5 binden fazla öğrencisi ile sadece kendisininkini değil, diğ er üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyacını da karşılamaktadı r.

Gazi Üniversitesi farklı kampuslarda eğitim-öğretimini sürdürmektedir. Ankara'da Beşevler, Emek ve Maltepe olmak üzere üç ayrı kampusa sahip olan Gazi, eğitim ve öğretime verdiği önemi gözler önüne serer.

50 bini aş an öğrenci sayısı ve 3000'ü geçen öğretim elemanı sayısı ile Gazi Üniversitesi öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısında dünya, ortalamasını yakalayabilmiştir.

Eğitimden, iletişime, güzel sanatlardan mühendisliğe, spordan ormancılığa, tıptan eczacılığa, diş hekimliğinden fen edebiyata, iktisattan ilahiyata kadar bir çok fakültesiyle Gazi, Türkiye'nin en büy? ?k üniversitelerinden birisidir. 1982 yılında (Ankara] kurulan Gazi Üniversitesinde 9 Fakülte, 12 Yüksekokul, 4 Enstitü ile toplam 25 yüksek öğretim birimi bulunmakta idi. Su anda ise toplam 14 Fakülte, 5 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksek Okulu ve 5 Enstitü ile toplam 33 yüksek öğretim birimi eğitim vermektedir.Bunun yani sıra bünyesinde 35 Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Gazi Üniversitesi geniş Akademik Personel Kadrosu, öğrencileri ve fiziksel kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük Üniversitelerinden biridir.
İletişim
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
06500 Teknikokullar ANKARA
Tel:0(312) 212 68 40 - 202 22 22
Fax: 0(312) 221 32 02
http://www.gazi.edu.tr
İdari Birimler
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 0(312) 202 22 00
İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı 0(312) 202 22 00
Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 0(312) 202 29 00
? ?ğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 0(312) 202 28 01
Personel Dairesi Baş kanlığı 0(312) 202 24 00
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 0(312) 202 27 01
Yapı İşleri Teknik Dairesi Başkanlığı 0(312) 202 25 00
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İç Denetim Birim Başkanlığ ı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 0(312) 202 26 00
Hukuk Mü şavirliği 0(312) 202 26 50
Koordinasyon Ofisi 0(312) 202 20 87
Dış İliş kiler Ofisi 0(312) 202 20 83
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 0(312) 202 23 50
Fakülteler
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
DEKAN
Prof.Dr.Gö khan ALPASLAN 213 68 05 / 229
212 08 90 / 229-281
alpaslan@gazi.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI
Prof.Dr.Belgin BAL 213 83 44 / 286
btuzer@gazi.edu.tr

FAKÜLTE SEKRETERİ
H.Erdal MEMİLİOĞLU (Vekalet) 223 75 85 /214-298
erdal.memilioglu@gazi.edu.tr

ECZACILIK FAKÜLTESİ
DEKAN
Prof.Dr.Turhan BAYKAL 202 31 83
tbaykal@gazi.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI
Doç.Dr.Mustafa ARK 202 31 25
mark@gazi.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI
Doç.Dr.Erden BANOĞLU 202 32 36
banoglu@gazi.edu.tr

FAKÜLTE SEKRETERİ
Mevlüt AKTAŞ 202 30 30
mevlut.aktas@gazi.edu.tr

ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ
DEKAN
Prof.Dr.Tevfik Murat ÖZDEN 212 77 54
mozden@gazi.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI
Yrd.Doç.Dr.Yasemin KESKİN BENLİ 202 67 67 / 312
ykeskin@gazi.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI
Yrd.Doç.Dr.Semra AKAR ŞAHİNGÖZ 212 67 67 / 217
semras@gazi.edu.tr

FAKÜLTE SEKRETERİ
Hüseyin ÖZTÜRK 212 35 97
ozturkh@gazi.edu.tr

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
DEKAN
Prof.Dr.İbrahim Ethem ANAR 202 10 01
ethemanar@gazi.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI
Prof.Dr.Ahmet GÜNEŞ 202 10 02
agunes@gazi.edu.tr
DEKAN YARDIMCISI
Prof.Dr.G? ?neş TANIR 202 10 03
gunes@gazi.edu.tr

FAKÜLTE SEKRETERİ (V)
Ali YÜCEDAĞ 202 10 05
ali.yucedag@gazi.edu.tr

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
DEKAN
Prof.Dr.Basri ATASOY 202 80 08
batasoy@gazi.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI
Prof.Dr.Tahsin AKTAŞ 202 84 96
tahsinak@gazi.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI
Do? ?.Dr.Enver TUFAN 202 24 65
etufan@gazi.edu.tr

FAKÜLTE SEKRETERİ
Mine İŞLER 202 80 04
mine.isler@gazi.edu.tr

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
DEKAN
Prof.Dr.Tansel TÜRKDOĞAN 425 76 75
tansel@gazi.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI
Yrd.Doç.Dr.Şansal ERDİNÇ 425 76 75
sansal@gazi.edu.tr

FAKÜLTE SEKRETERİ
Müslüm GÖKÇEK 425 76 75
muslum.gokcek@gazi.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESİ
DEKAN
Prof.Dr.Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU 212 67 56 / 126
hmolla@gazi.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI
Doc.Dr.Cemal OĞUZ 212 67 56 / 151
ocemal@gazi.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI
Yrd.Doç.Dr. Mehmet İSTEMİ 212 67 56 / 147
istemi@gazi.edu.tr

FAKÜLTE SEKRETERİ
Naci SPOR 212 16 40
y.spor@gazi.edu.tr

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
DEKAN
Prof.Dr. Kadir ARICI 223 26 40 / 1002
arici@gazi.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI
Do? ?.Dr.Türel YILMAZ 222 57 55 / 1006
turely@gazi.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI
Yrd.Doç.Dr.İsmail ENGİN 222 57 55 / 1006
engin@gazi.edu.tr

FAKÜLTE SEKRETERİ
Hüseyin ALTINDAŞ 213 03 25 / 1020
huseyin.altindas@gazi.edu.tr

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
DEKAN
Prof.Dr.M.Korkmaz ALEMDAR 223 32 54 / 113-172
alemdar@gazi.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI
Yrd.Doç.Dr.Tuğba ARSAK HASDEMİR 212 77 43 / 172
ahtuba@gazi.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI
Doç.Dr.Bilal ARIK 212 77 43 / 172
bilalarik@gazi.edu.tr
FAKÜLTE SEKRETERİ
Mehmet TAMGÜNEY 223 75 79 / 120
mehmet.tamguney@gazi.edu.tr

MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
DEKAN
Prof. Sevil KİŞOĞLU 212 41 08 / 110
skisoglu@gazi.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI
Yrd.Doç.Dr.Neşe GÜNEŞ 212 41 13 / 156
ngunes@gazi.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI
Yrd.Doç.Dr.Özlem ERSOY 212 41 13 / 156
ozlemer@gazi.edu.tr

FAKÜLTE SEKRETERİ
Sami ŞENER 212 02 41 / 114
s.sener@gazi.edu.tr

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
DEKAN
Prof.Dr.İbrahim GÜRER 229 24 50 /1003-1013
gurer@gazi.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI
Doç.Dr.Mustafa YURDAKUL 229 46 36 / 1008- 1009
yurdakul@gazi.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI
Doç.Dr.Zeynep ULUDAĞ 229 46 37 / 1006-1007
uzeynep@gazi.edu.tr

FAKÜLTE SEKRETERİ
Cumhur ŞEKERCİ 229 31 36 / 1011-1012
csekerci@gazi.edu.tr

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
DEKAN
Prof.Dr.Abdullah SÖ NMEZ 202 88 35
asonmez@gazi.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI
Prof.Dr.Selim ÇETİNKAYA 202 85 20
selimc@gazi.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI
Prof.Dr.Mehmet ERDOĞAN 202 85 20
mehmeter@gazi.edu.tr

FAKÜLTE SEKRETERİ
Seval BAL 202 34 56
seval.bal@gazi.edu.tr

TIP FAKÜLTESİ
DEKAN
Prof.Dr.Ayşe DURSUN 223 74 68 / 6900
adursun@gazi.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI
Prof.Dr.Ercüment TEKİN 223 04 46 / 6989
ertekin@gazi.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI
Doç.Dr.T.Sinan SÖZEN 223 04 46 / 6989
ssozen@gazi.edu.tr

FAKÜLTE SEKRETERİ
Satılmış DEMİRCİ 223 74 66 / 6970
demirci@gazi.edu.tr

TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ
DEKAN
Prof.Dr.Sanem ALKİBAY 485 14 60
salkibay@gazi.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI
Doç.Dr.Sezer KORKMAZ 485 14 61
sezerk@gazi.edu.tr

DEKAN YARDIMCISI
Yrd.Doç.Dr.Ali YAYLI 485 14 61
yayli@gazi.edu.tr

FAKÜLTE SEKRETERİ
Ertugrul YAZGAN 485 14 62
eyazgan@gazi.edu.tr

ÇANKIRI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
DEKAN
Prof.Suna ÇEVİK
sucevik@gazi.edu.tr

ÇANKIRI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
DEKAN
Prof.Dr.Recai ÇINAR
rcinar@gazi.edu.tr

FAKÜLTE SEKRETERİ
Yahya TEKE
yahya.teke@gazi.edu.tr
Yüksekokullar
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
MÜDÜR
Prof.Dr.Erdal ZORBA 202 35 16
erdalzorba@gazi.edu.tr
MÜDÜR YARDIMCISI
Yrd.Doç.Dr.Serdar ELER 202 35 14 - 202 35 93
seler@gazi.edu.tr
MÜDÜR YARDIMCISI
Yrd.Doç.Dr.İbrahim Fatih YENEL 215 24 95 - 214
fyenel@gazi.edu.tr
Y.OKUL SEKRETERİ
Abdurrahman KAYGUSUZ 202 35 03
abdurrahman.kaygusuz@gazi.edu.tr
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
MÜDÜR
Prof.Dr. Nalan ÖZHAN ELBAŞ 202 33 60
nelbas@gazi.edu.tr
MÜDÜR YARDIMCISI
Doç.Dr.Ayişe KARADAĞ 202 33 60
ayise@gazi.edu.tr
MÜDÜR YARDIMCISI
Yard.Doç.Dr.Hülya BULUT 202 33 60
bhulya@gazi.edu.tr
Y.OKUL SEKRETERİ
İlhan SUNAR
202 33 63
ilhan.sunar@gazi.edu.tr

ANKARA DR. REFİK SAYDAM S.Y.O.
MÜDÜR
Prof.Dr. Füsun ACARTÜRK acarturk@gazi.edu.tr
Y.OKUL SEKRETERİ
Öğr.Gör. Hacı DOĞAN hadogan@gazi.edu.tr
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
MÜDÜR
Meslek Yüksekokulları
BEYPAZARI TEKNİK BİLİMLER YÜKSEKOKULU
MÜDÜR
Yrd.Do? ?.Zeynep GÖKÇESU İNCEOĞLU 762 79 71
gokcesu@gazi.edu.tr
Y.OKUL MÜDÜR YARDIMCISI
Yrd.Doç.Songül KURU 762 79 71
skuru@gazi.edu.tr
Y.OKUL SEKRETERİ
Sevgi KILAVUZ 762 79 71
sevgi.kilavuz@gazi.edu.tr
HACIBEKTAŞ VELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
MÜDÜR
Öğr.Gö r.Ersan KABALCI 0-384-441 34 32
ekabalci@gazi.edu.tr
Y.OKUL MÜDÜR YARDIMCISI
Öğr.Gör. Oktay AKTÜRK 0-384-441 34 32
akturko@gazi.edu.tr
Y.OKUL MÜDÜR YARDIMCISI
Öğr.Gör. Nejat OYMAK 0-384-441 34 32
oymak@gazi.edu.tr
Y.OKUL SEKRETERİ
Selçuk ÖZDAŞ 0-384-441 34 32
selcuk.ozdas@gazi.edu.tr
POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
MÜDÜR
Doç. Dr. Nadir GÜLEKON inadir@gazi.edu.tr
Y.OKUL SEKRETERİ
Arif ÖZDEMİR arif.ozdemir@gazi.edu.tr
MALİYE MESLEK YÜKSEKOKULU
MÜDÜR
Yrd.Doç.Dr.Yaşar METHİBAY 212 68 53 / 1006-1152
methibay@gazi.edu.tr
Y.OKUL SEKRETERİ
İsmail ASLAN 212 68 53 / 1406-1152
ismail.arslan@gazi.edu.tr
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
MÜDÜR
Prof.Dr.Rabet GÖZİL 484 11 25 / 119
rabetg@gazi.edu.tr
Y.OKUL MÜDÜR YARDIMCISI
Yrd.Do? ?.Dr.Cengiz GÜLSAYIN 484 11 25 / 119
gulsayin@gazi.edu.tr
Y.OKUL MÜDÜR YARDIMCISI
Öğr.Gör.Hacı DOĞAN 484 11 25 / 119
hadogan@gazi.edu.tr
Y.OKUL SEKRETERİ
Sevgi CANATAN 484 11 25 / 121
sevgi.canatan@gazi.edu.tr
TAPU KADASTRO MESLEK YÜKSEKOKULU
MÜDÜR
Öğr.Gör.C.Suay KARAMAN 491 38 56
suaykaraman@gazi.edu.tr
Y.OKUL MÜDÜR YARDIMCISI
Öğr.Gö r.Dr.Mehtap YILMAZ 491 38 56
mehtapy@gazi.edu.tr
Y.OKUL SEKRETERİ
Fadim BİLGEN ERDOĞAN
fadime.erdogan@gazi.edu.tr
ATATÜRK MESLEK YÜKSEKOKULU
MÜDÜR
Prof.Dr. Ulvi ŞEKER 0 312 202 28 80
useker@gazi.edu.tr
Y.OKUL MÜDÜR YARDIMCISI
Yrd.Doç.Dr. İhsan KORKUT 0 312 202 28 80
ikorkut@gazi.edu.tr
Y.OKUL SEKRETERİ
Yurt KOÇ 0 312 202 28 80
yurtkoc@gazi.edu.tr
ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU
MÜDÜR
Yrd.Doc.Dr. Gülşen ERENLER ÇAKAR 0 312 223 84 57
gulsen@gazi.edu.tr
Y.OKUL MÜDÜR YARDIMCISI
Yrd.Doç.Dr. İlhan OKTAR 0 312 223 84 57
oktar@gazi.edu.tr
Y.OKUL MÜDÜR YARDIMCISI
Öğr.Gör.Dr.Fatma BAYRAKTAR 0 312 223 84 57
fbayrak@gazi.edu.tr
Y.OKUL SEKRETERİ
Mehtap YANİCİ 0 312 223 84 57
mehtap.yanici@gazi.edu.tr
GAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU
MÜDÜR
Yrd.Doç.Dr. Cevdet Yiğit ÖZBEK 0 312 212 96 90
ozbek@gazi.edu.tr
Y.OKUL MÜDÜR YARDIMCISI
Yrd.Doç.Semra Ç EVİK 0 312 212 96 90
scevik@gazi.edu.tr
Y.OKUL MÜDÜR YARDIMCISI
Öğr.Gör.Dr. Aydın ŞIK 0 312 212 96 90
aydins@gazi.edu.tr
Y.OKUL SEKRETERİ
Hüseyin AYDIN 0 312 212 96 90
huseyin.aydin@gazi.edu.tr
KEÇİÖREN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
MÜDÜR
Prof.Dr. Rabet GÖZİL 0 312 484 11 25
lrabetg@gazi.edu.tr
Y.OKUL SEKRETERİ
M.Salih KARA 0 312 484 11 25
salih.kara@gazi.edu.tr
Enstitüler
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MÜDÜR
Prof.Dr.Nermin ERTAN 231 74 00 / 1017-1018
nertan@gazi.edu.tr
MÜDÜR YARDIMCISI
Doç.Dr.Çiğdem GÜLDÜR 231 74 00 / 1017-1018
cguldur@gazi.edu.tr
MÜDÜR YARDIMCISI
Do? ?.Dr.Kemal YILDIRIM 231 74 00 / 1017-1018
kemaly@gazi.edu.tr
ENSTİTÜ SEKRETERİ
Osman SARIKAYA 231 74 00 / 1017-1018
osmans@gazi.edu.tr
KAZALARI ARAŞTIRMA VE ÖNLEME ENSTİTÜSÜ
MÜDÜR
Prof.Dr.Semra ORAL ERBAŞ 223 75 72 - 213 76 31
serbas@gazi.edu.tr
MÜDÜR YARDIMCISI
Yrd.Doç.Dr.Sevinç KUTLUTÜRKAN 223 75 72 - 213 76 31
skutlu@gazi.edu.tr
ENSTİTÜ SEKRETERİ
İsmail GEDİKSİZ 223 45 33 - 202 28 41
ismail.gediksiz@gazi.edu.tr
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MÜDÜR
Prof.Dr.Semra KUŞTİMUR 202 33 91 - 213 08 39
kustimur@gazi.edu.tr
MÜDÜR YARDIMCISI
Prof.Dr.Bensu KARAHALİL 202 69 86 - 202 46 10
bensu@gazi.edu.tr
MÜDÜR YARDIMCISI
Prof.Dr.Tuba TORTOP ÜÇEM 202 69 86 - 202 46 10
tucem@gazi.edu.tr
ENSTİTÜ SEKRETERİ
Nuran ACAR 212 49 85 - 202 33 91
nuran.acar@gazi.edu.tr
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
MÜDÜR
Prof.Dr.Şiir YILMAZ 231 82 85
siir@gazi.edu.tr
MÜDÜR YARDIMCISI
Prof.Dr.Hüseyin TOKAY 231 81 85
shtokay@gazi.edu.tr
MÜDÜR YARDIMCISI
Prof.Dr.İlhami DURMUŞ 231 35 91
ilhami@gazi.edu.tr
ENSTİTÜ SEKRETERİ
Naci SARIARSLAN 231 81 85
naci@gazi.edu.tr
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MÜDÜR
Prof.Yılmaz ŞENDURUR 213 92 14 / 3781
sendurur@gazi.edu.tr
MÜDÜR YARDIMCISI
Prof.Dr.Cemalettin ŞAHİN 212 12 44 - 230 09 61
cemsahin@gazi.edu.tr
MÜDÜR YARDIMCISI
Yrd.Doç.Dr.Sabri ÇELİK 229 80 04 - 229 25 78
sabricelik@gazi.edu.tr
ENSTİTÜ SEKRETERİ
Uzman Salim ARSLAN 229 07 34
salim.arslan@gazi.edu.tr
BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ
MÜDÜR
Prof.Dr.Halim SONCUL 212 89 89
hsoncul@gazi.edu.tr
MÜDÜR YARDIMCISI
Doç.Dr.M.Ali AKÇAYOL 212 89 89
akcayol@gazi.edu.tr
MÜDÜR YARDIMCISI
Doç.Dr.Mehmet Ali ERGÜN 212 89 89
aliergun@gazi.edu.tr
ENSTİTÜ SEKRETERİ
Miraç SUMELİ
212 89 89
mirac@gazi.edu.tr
Araştırma Uygulama Merkezleri

Arkeolojik Çevre Değerleri Araştırma Merkezi (ARÇED)
Müdür : Doç.Dr. Süleyman Yücel SENYURT
Adres : G.Ü.Merkez Kampus, Eski Misafirhane Binası Teknikokullar-06500/ ANKARA
Telefon : 0 (312) 202 2891 - 212 4761

Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)
Müdür : Prof. Dr. Hale SIVGIN
Adres : G.Ü. Araştırma Merkezleri Binası 6 Nolu Daire Teknikokullar / ANKARA
Telefon :0 (312) 202 2898 - 202 2896 - 202 2895 Faks: 0 (312) 202 2897

Avrupa Birligi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ABAUM)
Müdür : Doç.Dr. Çinar ÖZEN
Adres : G. ü. Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Besevler / ANKARA
Telefon : 0 (312) 212 6853 / 1081

Bilim ve Teknoloji Stratejileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi (GAZI-BITEM)
Müdür : Prof.Dr. Ibrahim GüRER
Adres : G.Ü. Araş tırma Merkezleri Binasi 1 Kat. Teknikokullar / ANKARA
Telefon :0 (312) 202 2001

Biyomedikal Kalibrasyon ve Araştırma Merkezi (BIOKAM)
Müdür : Doç.Dr. Irfan KARAGÖZ
Adres : G. ü. Tip Fakültesi Besevler / ANKARA
Telefon :0 (312) 202 6622 - 6616 - 6805

Çocuk Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür : Prof.Dr.Ufuk BEYAZOVA
Adres : G. ü. Tip Fakültesi Besevler / ANKARA
Telefon :0 (312) 202 5891 - 6009 - 6028

Çocuk Gelişimi Araştırma Uygulama ve Eğitim Merkezi
Müdür : Yrd.Doç.Dr. Neslihan AVCI
Adres : G. ü. Mesleki Eğitim Fakültesi Beşevler / ANKARA
Telefon :0 (312) 212 6460 / 178

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEPAR)
Müdür : Prof.Dr. Süleyman PAMPAL
Adres : Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Milas Sok. Teknikokullar- 06500/ ANKARA
Telefon :0 (312) 202 2164 Faks: 0 (312) 202 2163

Enerji Çevre Sistemleri ve Endüstriyel Rehabilitasyon Araştırma Merkezi (GEÇER)
M? ?dür : Prof.Dr. Ali DURMAZ
Adres : G.Ü. Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Makine Mühendisligi Bölümü Maltepe / ANKARA
Telefon :0 (312) 231 1940 – 231 7400 / 2445-2446

Farmakovijilans ve Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür : Prof.Dr. Hakan ZENGIL
Adres : G.Ü. Tip Fakültesi Besevler / ANKARA
Telefon: 0 (312) 202 6933

Gazi Bankacilik ve Sigortacilik Araş tırma Merkezi (GBSAM)
Müdür : Yrd.Doç.Dr.Ibrahim TOKATLIOĞLU
Adres : G.Ü. Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Besevler / ANKARA
Telefon :0 (312) 212 6853 / 1133 - 1135

Gazi Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM)
Müdür : Doç.Dr. M.Nejat COŞKUN
Adres : G.Ü. Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Besevler / ANKARA
Telefon :0 (312) 212 6853

Geri Kalmış Bölgelerde Yatır? ?m ve İstihdamı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür : Do? ?.Dr.Gülen Elmas ARSLAN
Adres :
Telefon :

Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÖÇAR)
Müdür : Prof.Dr. M.Çağatay Ö ZDEMIR
Adres : G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Beşevler Ankara
Telefon :0 (312) 202 3682 / 202 8234

Görme ve Ö grenme Yetersizligi Olan Çocuklari Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÖYÇEM)
Müdür : Prof.Dr. Aysegül ATAMAN
Adres : G.Ü. Gazi Egitim Fakültesi Gö rme Engelliler Egitimi A.B.D 06500 Besevler / Ankara
Telefon :0 (312) 212 1817 / 106

Hasan Ali Yücel Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür : Prof..Dr. Nazife GüNGÖR
Adres : G.Ü. Rektörlügü Teknikokullar / ANKARA
Telefon: 0 (312) 202 2079

İleri Malzeme ve Boya Araştırma Merkezi (GIMBAM)
Müdür : Prof.Dr. Müjgan ÇULFAZ
Adres : G.Ü. Mü hendislik ve Mimarlik Fakültesi, Kimya Mühendisligi Bölümü , 06570, Maltepe / ANKARA
Telefon :0 (312) 231 7400 / 2503

Iletisim Araştırmalari ve Uygulama Merkezi
Müdür : Doç.Dr. Mehmet YÜKSEL
Adres : Iletisim Fak? ?ltesi Gazetecilik Bölümü Emek / ANKARA
Telefon: 0 (312) 212 6495 / 243

Immünoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür : Prof.Dr. Turgut IMIR
Adres : G.Ü. Tip Fakültesi Besevler / ANKARA
Telefon :0 (312) 202 6917 - 2129020

Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür : Doç.Dr.Nesrin ÇOBANOĞLU
Adres : G.Ü. Tıp Fakültesi Besevler / ANKARA
Telefon :0 (312) 202 4730 - 25

Karadeniz ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezi (KARTüRK)
Mü dür : Prof.Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU
Adres : G.Ü. Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Besevler / ANKARA
Telefon :0 (312) 212 1271 / 1311

Kooperatifçilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOOP-MER)
Müdür: Yrd.Doç.Dr.Hakan KOÇ
Adres : G.Ü. KOOP-MER Müdürlüğü
MEB Şura Salonu Karşı sı
06500 Beşevler/ANKARA
Telefon: 0 (312) 212 6767 / 606
Telefon: 0 (312) 212 6770
Fax: 0 (312) 212 7763

Laboratuvar Hayvanları Yetistirme ve Deneysel Araştırmalar Merkezi (GüDAM)
Müdür : Prof.Dr. Engin Ç ALGÜNER
Adres : G.Ü. Tip Fakültesi Besevler / ANKARA
Telefon: 0 (312) 202 4701 – 02 – 03

Maliye-Vergi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür : Prof.Dr. Şükrü KIZILOT
Adres : G.Ü. Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Besevler / ANKARA
Telefon: 0 (312) 212 6853

Muhasebe Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür : Prof.Dr. Remzi ÖRTEN
Adres :
Telefon:

Noniyonizan Radyasyondan Korunma, Araştırma ve Uygulama Merkezi (GNRK)
Müdür : Prof. Dr. Nesrin SEYHAN
Adres : G.Ü. Tip Fakültesi Dekanlik Binasi 5. Kat Besevler / ANKARA
Telefon :0 (312) 202 4679 - 202 6941 – 202 4602 Sekr 0 (312) 202 4601

Nöropsikiyatri Egitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür : Prof.Dr. Selçuk CANDANSAYAR
Adres : G. ü. Tip Fakültesi Besevler / ANKARA
Telefon :0 (312) 202 5419 - 06

Sağlik Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane)
Müdür : Prof.Dr. Mustafa ŞARE
Adres : G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Besevler / ANKARA
Telefon: 0 (312) 202 5090 - 6651

Sürekli Egitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZISEM)
Müdür : Doç.Dr. Affan Hakan ÇERMİKLİ
Adres : G.Ü. Rektörlügü Teknikokullar / ANKARA
Telefon: 0 (312) 202 2147 / 2148

Transplantasyon Merkezi
Müdür : Doç.Dr.Aydin DALGIÇ
Adres : G.Ü. Tip Fakültesi Besevler / ANKARA
Telefon :0 (312) 202 5225 - 5712 - 5277

Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür : Prof.Dr. Hülya ÇENGEL
Adres : G.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyati Bölümü Teknikokullar / ANKARA
Telefon:0 (312) 212 6030 / 2971 - 212 15 02

Türk Halk Bilimi Araştı rma ve Uygulama Merkezi (THBMER)
Müdür : Prof.Dr. Mehmet Öcal OĞUZ
Adres : G.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Teknikokullar / ANKARA
Telefon:0 (312) 212 6030 / 2899

Türk Kültürü ve Hacı Bektas-i Veli Araştırma Merkezi
Müdür : Prof.Dr. Filiz KILIÇ
Adres : Eski Lojmanlar Binasi Kat no: 11 Teknikokullar / ANKARA
Telefon: 0 (312) 222 7016 - 212 64 70/2646

Tü rk Müzik Eğitimi Araştırma ve Gelistirme Merkezi
Müdür : Yrd.Doç.Dr. Salih AYDOĞAN
Adres : G.Ü. Gazi Egitim Fakültesi Teknikokullar / ANKARA
Telefon: 0 (312) 212 6470 / 2536

Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEMENAR)
Müdür : Prof.Dr. Bekir Zühtü UYSAL
Adres : G.Ü. Mü hendislik-Mimarlik Fakültesi Kimya Mühendisligi Bölümü Eti Mah. Yükselis Sok.No 5 Maltepe / ANKARA
Telefon: 0 (312) 231 7400 - 2501

Türkçe Ögrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)
Müdür : Prof.Dr.Isa Ö zkan
Adres : Eti Mahallesi Ali Suavi Sokak No: 15 Maltepe / ANKARA
Telefon: 0 (312) 229 3199- 229 96 89

Türk El Sanatlari Araştırma ve Uygulama Merkezi (TESAM)
Müdür : Yrd.Doç.Dr.Feriha AKPINARLI
Adres : G.Ü. Mesleki Egitim Fakültesi Teknikokullar / ANKARA
Telefon: 0 (312) 212 6460/102 212 6030 / 153

Yabancı Diller Öğretimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi (YADEM)
Müdür : Prof.Dr. Abdulvahit ÇAKIR
Adres : G.Ü.Gölbaşı Yerleşkesi Gölbaşı/ ANKARA
Telefon: 0 (312) 484 2350 - 484 0054
Faks: 0 (312) 484 9735
Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür : Doç.Dr.Lale BALAS
Adres :
Telefon:

Moleküler Biyoloji Araştı rma ve Uygulama Merkezi
Müdür : Prof.Dr.Leyla AÇIK
Adres :
Telefon:

Diğer Merkezler
Gazi Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER)
Müdür : Meftun KÖKSAL
Adres : G.Ü. Rektörlük Kampusu Teknikokullar / ANKARA
Telefon: 0 (312) 202 2260
E-mail : gazi.tekmer@kosgeb.gov.tr

Rektörlüğe Bağlı Bölü mler
Enformatik Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof.Dr.Bilal GÜNEŞ bgunes@gazi.edu.tr

Yabancı Diller Bölümü
Bölüm Baş kanı: Doç.Dr.Abdülvahit ÇAKIR vahit@gazi.edu.tr

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof.Dr.Mehmet ŞAHİNGÖZ mgoz@gazi.edu.tr

Türk Dili Bölümü
Bölüm Başkanı: Yrd.Doç.Dr.Ali YAKICI yakici@gazi.edu.tr

Güzel Sanatlar Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof.Dr.Hakkı ACUN hacun@gazi.edu.tr

Ula? ?ım-Yerleşke
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
06500 Teknikokullar ANKARA
Tel:0(312) 212 68 40
(0312) 202 22 22
Fax: 0(312) 221 32 02

Öğrencilerimizin yükseköğretim kurumlarına ulaşımları şehrin değişik merkezlerinden geçen Belediye Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Dolmuş, METRO bağlantılı ANKARAY ile gerçekleşmekte, öğrencilerimiz Dolmuşların dışında diğer ulaşım araçlarından indirimli olarak faydalanabilmektedirler.

ANKARAY İSTASYONLARI

-Dikimevi
-Kurtuluş
- Kolej
-Kızılay(*)
-Demirtepe
-Maltepe
-Tandoğan
-Be? ?evler
-Bahçelievler
-Emek
-AŞTİMETRO İSTASYONLARI

-Batıkent
-Ostim
-Macunköy
- Hastane
-Demetevler
-Yenimahalle
-İvedik
-Akköprü
-Kült? ?r Merkezi
-Ulus
-Sıhhiye
-Kızılay(*)
(*) Ücretsiz Aktarma


Etiketler:
Bu Haber Toplam 9550 Defa Okunmuştur.
Facebook hesabınızla yorum yapın, Onay Beklemeyin!
   
Henüz Bu Konu Hakkında Herhangibir Yorum Yapılmamış. Yorum Yapmak İstiyorsanız Tıklayınız!
Toplam Yorum Sayısı:

Künye

Siteye ait künye bu bölümde sergilenecektir.

Son Twitler

  • @kullaniciOto paylasim özellikli twitter sosyal box

    - 2 saat önce
  • @kullaniciOto paylasim özellikli twitter sosyal box

    - 3 saat önce

Sosyal Medya