Kapat

Turizm ve Çevre İlişkisi

Tarih: 15.05.2007

Turizm Ve Çevre İlişkisi, Günümüzde turizm ve çevre kavramları dikkati çeker bir şekilde birlikte duyulur olmuş, basın- yayın ve iletişim araçlarının, dolayısıyla kamuoyunun vazgeçilmez konuları arasına girmiştir.


FriendFeed ile Paylaş
Günümüzde turizm ve çevre kavramları dikkati çeker bir ? ?ekilde birlikte duyulur olmuş, basın-yayın ve iletişim araçlarının, dolayısı yla kamuoyunun vazgeçilmez konuları arasına girmiştir.

Turizmin dünya ekonomisinin büyüyüp gelişmesine yaptığı gerçek-sağlam katkı; iç ve dış dünya turizmine katılan dünya nüfusunun artması; yaygınlaşan kent yaşantısının insanlarda oluşturduğu gerilimin ve yabancılaşmanın turizm yoluyla yenilmesi; kültür ve anlayış birliğinin, insanlık değerlerinin, barış ve sevgi içinde yaşama ilkelerinin soyut sözler olmaktan çıkması ve benzeri olgular, “Turizm” denen büyülü sözcüğün yarattığı sonuçlardan bir kısmıdır. Öyle ki, 21. yüzyılın siyaset bilimcisi, siyasetçisi, sosyologu kendi alanlarında yürütecekleri çalışmalarda turizm faktörünü değerlendirmelerine almazlık yapamayacaklardır. Belki nüfus sayımları vatandaşların evlerine değil, ülkelerine bile uzak olmalarına bakılmaksızın gerçekleştirilebilecek, milletvekilliği vb. görevlere seçmek ve seçilmek için belli bir kentte ya da ülkede bulunmak ya da oturmak aranmayabilecektir. Nasıl 20. yüzyılın ikinci yarısında teknolojik gelişmeler tüm dünyada akıl almaz hızda, büyüklükte ve derinlikte toplum yaşamının şeklini ve niteliğini değiştirmişse, 21. yüzyıl yerkü remizin daha da küçüldüğü, iletişim çağından sonra bir “Ulaşım Devrimi”nin, bambaşka bir turizm olayının yaşandığına tanık olacaktır. Son ayların yarattığı terör korkusu bile bu genel eğilimi ve gidişi uzun dönemde durduramayacaktır.

Turizmle çevrenin birbirleriyle ilgisi işte bu noktada yoğunlaşmakta ve önem kazanmaktadır. En yüksek dağların tepelerine çıkan, kutup noktalarını fetheden, okyanus altı zenginliklerini kullanmaya başlayan, girilmeyen mağaraları keşfeden, balta girmemiş ormanlarda ayak basılmadık yer bırakmayan insanoğlu, içinde ve üstünde yaşadığı dünyanın sınırlarını da zorlamaya başlamıştır. Atmosferi, havası, suyu, doğal zenginlikleri ve kaynakları kirlenmeye ve doğal denge aleyhine azalmaya başlayan dünyadan imdat sinyalleri gelmeye, dahası kimi konularda sirenler çalmaya başlamıştır.

Bu oluksuzluklara karşın, tüm dünyada ç evrenin korunması ve değerinin anlaşılması, geniş kitlelerin bilinçlendirilmesi bakımından kayda değer gelişmeler gözlenmektedir. Öyle ki, çevreyi koruma etkinlikleri, artık ulusal sınırları aşmış, uluslararası etkin resmi ve gönü llü kuruluşların kesintisiz çalışmalarıyla kamuoyundan gitgide daha büyük destekler bulmaya başlamıştır. Delinen ozon tabakasından gergedan veya panda kıyımına, balta girmemiş ormanların yokedilmesinden zehirli radyoaktif atıklar? ?n rastgele depolanmasına kadar birçok çevre sorunu, sıradan bir yurttaşın bile bilgi ve düşünce sahibi olduğu konular arasına girmiştir.

Çevresiz Turizm, Turizmsiz Çevre Olur Mu?

Ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilere damgasını iyice vurmaya başladığını hissettiğimiz turizmin ana altyapısı çevredir. Doğal olsun, arkeolojik olsun tüm zenginlikler ve güzellikler, insanoğluna ç evrenin kucağında sunulmaktadır. Çevreyle barışık ve uyumlu olmayan bir turizm anlayışı, başarısızlığa baştan mahkum demektir. Artık insanlar “Gürültü Kirlenmesi”nden, dahası “Görüntü Kirlenmesi”nden, estetik yoksunluğundan bile yakınmaya başlamışlardır. Alanya vb. turistik kentlerimizde sezon ortasında gürültü, toz, duman gibi kirleticiler “Görüldüğü Yerde Yokedilmelidir” duyarlılığıyla nasıl da tepkiyle karşılanıyorlar!..Bu tepki sevindiricidir. Yöneticilerin böylesi konularda ö nlem alması da öyle.

Turizm nasıl çevreye muhtaçsa, onsuz olamı yorsa, çevre de turizmle birarada, elele, içiçe, birbirine destek olur biçimde varolabilir. Turizmin mantığı içinde doğal olarak çevrenin belirgin ve temel tüm zenginliklerinin, potansiyelinin korunması, sürdürülmesi ve değerlendirilmesi vardır. Yetişmiş bir çam koruluğu bir turistik tesisin, diyelim ki bir tatil köyünün engeli değil, tam tersine zenginliğidir, incisidir. Ama bu düzen, turizm-çevre ilişkisinin plansız, rastgele, keyfi ve kişisel uygulamalara açık olduğu bir yerde tutarlı bir biçimde kurulamaz. Kilometreler boyu eşsiz koylar, plajlar, yeterli yapılaşma planı ve düzeni olmadığı için kısırlaştırılabilir ya da binlerce turistin yararlandığı deniz suyu, yanlış altyapı politikaları ve yatırım eksiklikleri nedeniyle kanalizasyon ağının bir parçası durumuna gelebilir.

Özetle, çevresiz turizm, turizmsiz çevre olmaz. Ama bu önerme ancak, eğer bilinçli ve birbirini koruyup gözeten bir çevre ve turizm anlayışı ve uygulaması varsa geçerlidir.Etiketler:
Bu Haber Toplam 2115 Defa Okunmuştur.
Facebook hesabınızla yorum yapın, Onay Beklemeyin!
   
Henüz Bu Konu Hakkında Herhangibir Yorum Yapılmamış. Yorum Yapmak İstiyorsanız Tıklayınız!
Toplam Yorum Sayısı:

Künye

Siteye ait künye bu bölümde sergilenecektir.

Son Twitler

  • @kullaniciOto paylasim özellikli twitter sosyal box

    - 2 saat önce
  • @kullaniciOto paylasim özellikli twitter sosyal box

    - 3 saat önce

Sosyal Medya