Kapat

Sosyolog Eyüp Dursun Ergür'den "Türkiye ve Ortadoğu" analizi

Tarih: 21.05.2011

Sosyolog Eyüp Dursun Ergür'den "Türkiye Ve Ortadoğu" Analizi , SİVİL TOPLUM PENCERESİNDEN TÜRKİYE VE ORTADOĞU ÜLKELERİNE KISA BİR BAKIŞ


FriendFeed ile Paylaş
SİVİL TOPLUM PENCERESİNDEN TÜRKİYE VE ORTADOĞU ÜLKELERİNE KISA BİR BAKIŞ

Yazar: Sosyolog Eyüp Dursun Ergür
Kaynak: Tarih Bilincinde Buluşanlar Dergisi

Avrupa ve Kıta Amerikası’nda, NGO yani hükümet dışı organizasyonlar olarak adlandırılan yapılanmalar ülkemizde sivil toplum örgütleri kavramı ile tanımlanmış bulunmaktadır. Bu kavram, özellikle son yirmi beş yıl içerisinde nitelik ve nicelik olarak gelişen sivil toplum kuruluşları ile iyice yerleşmiş günlük dilimize de girmiştir. Bunda özellikle gelişen demokrasimiz ile birlikte 80’li yıllardan sonra uygulanan ekonomik ve sosyal alanda dışa açılma politikaları, değişen dünyaya uyum sağlama çabaları ve AB uyum yasalarının da katkısı bulunmaktadır
Gelişmiş demokrasilerin ana unsurlarından biri de sivil toplum kuruluşlarıdır. Sivil Toplum Kuruluşları’na baktığımızda karşımıza sendikalar, dernekler, vakıflar, odalar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar çıkmaktadır. Ülkemizde ise demokrasimiz askeri darbelerle birçok kez kesintiye uğramış, bu kesintilerden sivil toplum örgütleri de nasibini almış en son 1980 askeri darbesiyle derneklerin tamamı kapatılmıştır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, son otuz yılda ülkemizde çok önemli başarılara imza atılmıştır. Bugün ülkemizde Avrupa ve Amerika merkezli İçişleri Bakanlığı’ndan izin alınarak kurulmuş birçok sivil toplum örgütü bulunmaktadır. Bu sivil toplum örgütleri ülkemizle, merkezlerinin bulunduğu ülke arasında köprü görevi görmekte olup ülkeler arasında ticari, kültürel ve sosyal işbirliğinin gelişmesinde önemli katkılar sağlamaktadırlar. Artık ülkeler arasındaki diyalog sadece hükümetler aracılığıyla kurulmamakta; ticari, sosyal ve kültürel faaliyetlerde sivil toplum örgütleri de önemli işlev üstlenmektedirler. Bu açıklamalar ışığında ülkeler arası ilişkilerin gelişiminde, sivil toplum örgütlerinin katkılarını anlatmaya çalışacağız. Diğer taraftan bu katkıların yarattığı bumerang etkisiyle, gelişen ve değişen ülkeler arası ilişkilerin uluslar arası etkinlik gösteren sivil toplum örgütlenmelerinin oluşumuna yaptığı katkılar da yine bu yazımızın konusu olacaktır.
Bugün Ortadoğu denildiği zaman genel hatlarıyla; Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Irak, İran, İsrail, Katar, KKTC, Kuveyt, Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Türkiye, Umman, Ürdün ve Yemen akla gelmektedir. Ortadoğu ekonomik ve politik bir önem taşıması nedeniyle sadece bugün değil yüzyıllardan beri dünya coğrafyasının en dikkat çeken yerlerinden biri olmuş ve insanlığın kafasını ciddi anlamda meşgul etmiştir. İnsanlık tarihi Ortadoğu tarihiyle özdeştir demek neredeyse yanlış olmaz Sadece ekonomik ve politik önemi nedeniyle değil ama büyük dinlerin burada doğması nedeniyle insanlık için kutsallığı da ifade eden bu topraklar, ülkelerin dış politikalarının en çetrefilli, en hassas alanını oluşturmuştur. Ortadoğu’da hem coğrafi olarak yer alan hem de gönül bağları ile bağlı olan bir ülke olarak ülkemizin, bu çetrefilli politikalardan ayrı düşünülmesi ise imkansızdır. Özellikle doğu ile batı arasında coğrafi ve kültürel köprü kimliğiyle zaman zaman çok ciddi sorumluluklar üstlenmiştir. Bu sorumlulukların sivil toplum kuruluşlarına yansıması ise şu şekilde olmuştur:
Ülkemizde Ortadoğu ile ilgili kurulan en eski dernek, Türkiye İranlılar Hayır Derneği’dir. Bu dernek 25.12.1945 tarihinde kurulmuş olup Kadıköy-İstanbul’da faaliyette bulunmaktadır. En son kurulan Kuveyt İş Çevreleri Derneği’dir. Bu dernek ise, 06.12.2010 tarihinde İstanbul’da kurularak faaliyete başlamıştır.
Dernekler yasasının değişmesi ile birlikte Ortadoğu ile ilgili faaliyette bulunan dernek sayısında hızlı bir artış olduğu gözlenmekte olup kurulan bu derneklerin, Ortadoğu ülkeleri ile ilişkilerimizin gelişmesinde çok önemli rol oynadıkları zaman içerisinde görülecektir.
Ülkemizde faaliyette bulunan Ortadoğu ülkeleri ile ilgili derneklerin 25’si İstanbul, 10’u Ankara, 4’ü İzmir, 6’i de diğer illerde faaliyet göstermektedir. Dernek sayılarından da anlaşılacağı üzere İstanbul’un en büyük il olması, kültür ve ticarette merkez olması sebebiyle olsa gerek ki, Ortadoğu ülkeleri ile ilgili faaliyette bulunan dernekler bu ilimizde yoğunlaşmıştır.
Türkiye’de Ortadoğu ülkeleri ile ilgili faaliyette bulunan derneklerin sayısal dağılımı ise şöyledir; İran 11, Irak 14, Suriye 5, Mısır 2, Filistin 5, Kuveyt 1, KKTC 7 olmak üzere toplam 45 dernek mevcuttur. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Katar, Lübnan, Umman, Ürdün ve Yemen ülkeleri ile ilgili olarak henüz bir dernek kurulmuş değildir. İleriki tarihlerde bu ülkeler ile ilgili derneklerin kurulması bu ülkelerle ilişkilerimizin gelişmesine ivme kazandıracaktır.
Suriye ile ilgili faaliyette bulunan 5 dernekten 4’ü dernekler yasasının değişmesinden sonra kurulmuştur. Merkezi Ankara’da olan Suriye Dostluk Derneği 2009 yılında kurularak etkin bir biçimde çalışmaya başlamış ve 10-14 Nisan 2010 tarihinde “Türkiye-Suriye Dostluk Haftası” düzenlenmiş olup bu hafta kapsamında düzenlenen etkinliklere birçok siyasetçimiz, aydınımız ve vatandaşımız ilgi göstermiştir.
Yine Filistin ile ilgili faaliyette bulunan derneklerin hepsi dernekler yasasının değişmesinden sonra kurularak faaliyete geçmiştir.
Ülkemiz bugün itibariyle Ortadoğu ülkeleri ile çok iyi ilişkiler geliştirmektedir. Bu ilişkilerin gelişmesi 2002 yılında başlamış, 2005 yılında ise merkezi Cidde’de olan İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreterliği’ne bir Türk’ün seçilmesi ile ivme kazanmıştır. İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreteri Prof Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu Ortadoğu coğrafyasından sorumlu söylem ve eylemleri ile ülkemizin Ortadoğu coğrafyasından kültürel ve sosyal alanlarda çok uzak olmadığını göstermiştir. Hükümetin Ortadoğu’ya yönelik aktif politikası İslam Konferansı Teşkilatı’nın olumlu katkıları ile Ortadoğu coğrafyasında daha iyi anlaşılabilmemizi sağlamıştır.
Burada İslam Konferansı Teşkilatı’ndan bahsetmişken IRCICA (İslam Konferansı Teşkilatı Tarih, Sanat ve Kültürel Araştırma Merkezi) ‘nın kuruluşunu anlatmamızın faydalı olacağını düşündüğüm için biraz bu konuya yer ayıracağım. İslam Konferansı Teşkilatı’nın kültürel alt organı olan IRCICA, 1976 yılında Milliyetçi Cephe hükümeti tarafından kuruluşu teklif edilmiş olup, 3/7 ESC kararıyla konferans tarafından hükümetimizin başvurusu kabul edilmiştir.
IRCICA’nın kuruluş tüzüğü Senegal’in başkenti Dakar’dan 1978’de gerçekleşen İslam Konferansı Teşkilatı 9. Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda 1/9-C sayılı kararla kabul edilmiştir. IRCICA 1980 yılında Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu idaresinde İstanbul merkezli olarak aktif çalışmalara başlamıştır. Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun İKT genel sekreterliğine atanmasından sonra IRCICA direktörlüğüne Dr. Halit Eren getirilmiştir. Dr. Halit Eren Batı Trakyalı bir Türk vatandaşımız olup bugün birçok dernek ve vakfın kuruculuğuna önderlik etmiş ve halen de birden fazla dernek ve vakıfta yöneticilik yaparak fedakârca çalışmalarını yürütmektedir. Bu iki ismin Ortadoğu ve Balkanlar ile ilişkilerimizin gelişmesinde çok önemli katkıları bulunmakta olup … gelecek nesiller, kendilerini hayırla anacaklardır.
Bugün IRCICA, birçok İslam ülkesinde düzenlediği sosyal etkinliklerle, Ortadoğu merkezli birçok sivil toplum örgütünün bir araya gelmesini sağlamaktadır. Bu şekildeki bir araya gelişler, Ortadoğu ülkelerinin birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlamakta olup kültür ve medeniyetlerinin ortak yönlerini keşfetmelerine yardımcı olmaktadır.
Hükümetimizin de komşu ülkelerle ilişkilere önem vermesi ve destek sağlaması, bu konuda çalışacak insanları motive etmiştir.
2004 yılı sonunda dernekler yasası değişerek dernek kurmak kolaylaşmıştır. 2004 yılından önce Ortadoğu ülkeleri ile ilgili faaliyette bulunan dernek sayısı 17 iken dernekler yasasının değişmesinden sonra 28 tane daha kurularak toplam dernek sayısı 45’e yükselmiştir.
İslam Konferansı Teşkilatı’nın kurulması ile gelişmeye başlayan ilişkiler sivil örgütlenmeler ile hızlanmış ve bugün Türkiye, Ortadoğu’da kilit ülke haline gelmiştir.
Son dönemlerde kurulan dernek sayılarından da anlaşılacağı üzere, önümüzdeki dönemlerde Ortadoğu ülkeleri ile ticari, sanayi ve kültürel alanlarda ilişkilerimiz hızla artarak bölgeye bir canlılık getirecektir. Ayrıca yine İslam Konferansı Teşkilatı bünyesinde 2009 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Gençlik Forumu kurularak faaliyete geçirilmiştir. Bu teşkilatın, ileriki günlerde Ortadoğu ülkelerindeki gençler ile aramızda bir köprü kurulmasına vesile olacağını ümit ediyorum.
Ülkemiz, yine bir belediye başkanımızın başkan seçildiği UCLG/MEWA (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı) ‘ye üye olan Ortadoğu ülkelerinin batıya açılacağı bir köprü olacaktır. UCLG dünyadaki birçok yerel yönetimin üye olduğu bir sivil toplum örgütü olup merkezi Barcelona’dadır. Bu teşkilatın Meksika’da yapılan kongresinde genel başkanlığa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Kadir Topbaş seçilmiştir. Bu birliğe ülkemizden 25’e yakın yerel yönetim üye olup Ortadoğu ülkelerinden de birçok belediye bu birliğin üyesidir. Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreterliği’ne 2005 yılında seçilmesi ile başlayan süreç, Dr. Kadir Topbaş’ın UCLG ye başkan seçilmesi ile devam etmiştir. Gelecekte bir Türk’ün artık NATO Genel Sekreteri veya Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olması sürpriz olmayacaktır. Tüm bu gelişmelerin temelinde Dernekler yasasının değişmesinin yanısıra Ortadoğu’ya yönelik hükümetin uyguladığı dış politikaların önemi büyüktür.
Bu yazımızda, Türkiye’de faaliyette bulunan Ortadoğu ülkeleri ile ilgili sivil toplum kuruluşlarını anlattık. Ortadoğu ülkelerinde Türkiye ile ilgili kurulmuş olan sivil toplum örgütleri ise ayrı bir araştırma konusudur.
Ulaşım ve iletişim araçlarının gelişmesiyle ülkeler arasındaki mesafeler de azalmış olup öteden beri tartışılan Ortadoğu Birliği’nin kurulması artık hayal olmaktan çıkmıştır. Hatta medyamızda eksen kayması tartışmalarıyla da birlikte gündemi meşgul etmeye şimdiden başlamıştır bile. Bu bağlamda yazımı ünlü şair Can Yücel’in şu dizeleriyle noktalamak istiyorum;
“En uzak mesafe Ne Afrika’dır
Ne Çin,
Ne Hindistan, Ne seyyareler,
Ne yıldızlar gece ışıldayan
En uzak mesafe iki kafa arasındaki mesafedir, birbirini anlamayan”
Kaynakça:

1-İçişleri Bakanlığı (Dernekler Dairesi Başkanlığı) verileri
www.dernekler.gov.tr
2-İslam Konferansı Teşkilatı
Tarih, Sanat ve Kültürel Araştırma Merkezi sitesi
www.ircica.org

Etiketler:
Bu Haber Toplam 2969 Defa Okunmuştur.
Facebook hesabınızla yorum yapın, Onay Beklemeyin!
   
Henüz Bu Konu Hakkında Herhangibir Yorum Yapılmamış. Yorum Yapmak İstiyorsanız Tıklayınız!
Toplam Yorum Sayısı:

Künye

Siteye ait künye bu bölümde sergilenecektir.

Son Twitler

  • @kullaniciOto paylasim özellikli twitter sosyal box

    - 2 saat önce
  • @kullaniciOto paylasim özellikli twitter sosyal box

    - 3 saat önce

Sosyal Medya