Kapat

ŞİŞLİ

Tarih: 22.05.2007

ŞİŞLİ, Şişli İlçesi'nde bulunan tüm sağlık kuruluşlarının iletişim ve adres bilgileri


FriendFeed ile Paylaş
1---TC. İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nıghtı ngale Hastanesi
Adres : M.Köy Mehmetçik Cd.Aydın Sk.No:1 Şişli

Tel : 0212 212 88 11
Fax : 0212 212 77 22
----------------------------------------------- ------------------------------------------------
2---Esentepe Sağlık Ocağı

Adres : Kardeşler Mahallesi Köprülü Sok. No:16 Şişli / İstanbul
--------------------------------- --------------------------------------------------------------
3---Şişli Sağlık Grup Başkanlığı

Adres : Bahçeciler Sok. No:2 Mecidiyeköy / Şişli

Tel : 0212 274 82 12
Fax : 0212 274 82 12
--------------------------------------------------------------------------------- ---------------
4---Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi

Adres : Vefabey Sok. No:5 80810 Gayrettepe

Tel : 0212 275 22 58
Fax : 0212 275 61 08
------------------------------------------------------------------------------------------------
5---ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

İletişim
Başhekim Doç. Dr. Ali İhsan DOKUCU

Santral : 0212 231 22 09

Faks : 0212 234 11 21

Adres : Etfal Sk.No:10 Şişli - İSTANBUL

Hastane Müdürü Yaşar KILIÇKAP

Başhemşire Ümmühan ŞAHİN

Bağlı Semt Poliklinikleri
Ayazağa Semt Polikliniği
Nişantaşı Hemodiyaliz Merkezi ve Semt Polikliniği
Nevzat Ayaz Semt Polikliniği

Hizmet Verilen Branş ları
Yatarak Tedavi Hizmeti Verilen Branşlar
Branşlar
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Cerrahisi
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Enfeksiyon Hastalı kları
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göz Hastalı kları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kulak Burun Boğaz
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik ve Rekonstrü ktif Cerrahi
Radyasyon Onkoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Üroloji
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Gastroenteroloji
Nefroloji
Yoğun Bakım

Poliklinik Hizmeti Verilen Branşlar
Branşlar
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Ağız ve Diş Sağlığı
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Enfeksiyon Hastalıkları
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Kalp Damar Cerrahisi
Göğüs Hastalı kları ve Tüberküloz
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Anestezi
Çocuk Cerrahisi
Kalp Damar Cerrahisi
Radyasyon Onkolojosi
Üroloji
Algoloji
Ç ocuk Endokrinoloji ve Metabolizma
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Çocuk Gastroenterolojisi ve Beslenme
Çocuk Hematolojisi
Çocuk Nefrolojisi
Ç ocuk Onkolojisi
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Gastroenteroloji
Hematoloji
Nefroloji
Tıbbi Genetik
Tıbbi Onkoloji
Meme Hastalıkları Polikliniği

Laboratuvar Hizmeti Verilen Branşlar
Branş lar
Bakteriyoloji
Biyokimya
Patoloji
Radyoloji
Kan Merkezi

Özelliği Olan Poliklinikler
Poliklinikler Günler
Glokom Haftada 2 Gün
Diyabet Haftada 5 Gün
Hipertansiyon Haftada 5 Gün
Meme Haftada 4 Gün
Yeni Doğum
Beslenme
Epilepsi Haftada 5 Gün
Retina Haftada 4 Gün
Uyku Bozukluğu Haftada 4 Gün
Multipl Skleroz (MS) Haftada 1 Gün
Aile Planlaması Haftada 1 Gün
Hemodializ

Yandal Uzman Hekim Sayıları
Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı : 1
Çocuk İmmünoloji Uzmanı : 1
Çocuk Onkoloji Uzmanı : 1
Çocuk Hematoloji Uzmanı : 1
Gastroenteroloji Uzmanı : 4
Endokrinoloji Uzmanı
Nefroloji Uzmanı : 1
Hematoloji Uzmanı : 1
Tıbbi Genetik Uzmanı : 2
Tıbbi Onkoloji Uzmanı : 1


Yatak Kapasitesi
Yatak Sayısı : 750


Yoğun Bakım Yatak Sayısı
Koroner Yoğ un Bakım : 9
Yenidoğan Yoğun Bakım : 16
Nöroşirurji Yoğun Bakım : 6
Nöroloji Yoğun Bakım : 4
Reanimasyon Yoğun Bakım : 8
Ç ocuk Cerrahi Yoğun Bakım : 9 (2 küvöz, 1 açık yoğun bakım bebekler için, 6 çocuk yatağı)


Özellikli Cihazlar
Özellikli Cihazlar
Bilgisayarlı Tomografi Var
Diyaliz Var
Doppler Ultrasonografi Var
Eforlu Elektrokardiyografi Yok
Ekokardiyografi Var
Elektromiyografi (EMG) Var
Elektroensefalografi (EEG) Var
Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi (ERCP) Var
Gastroskopi Var
Kemik Yoğunluğu Ölç ümü Var
Kolonoskopi Var
Mammografi Var
Manyetik Rezonans G? ?rüntüleme (MRI) Var
Solunum Fonksiyon Testi Var
Ürodinami Var


Ameliyathane
Masa Sayısı : 22
Düzenlenen Sağlık Kurulu Raporları
Gemi Adamı
Özürlü
Sürücü Belgesi
Yurt Dışı
Silah Ruhsatı
Durum Tespiti


Hastane İle İlgili İstatistiki Veriler
Ocak - Mart 2005 Ocak - Mart 2006
Toplam Poliklinik 260.712 265.589
Toplam Yatan Hasta Sayısı 8.411 7.046
Toplam Ameliyat Sayısı 4363 4.570
------------------------------------------------------------------------------------ -----------
6----OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİİletişim
Başhekim Uz. Dr. Hayri ÖZGÜZEL

Santral : 0212 221 77 77

Faks : 0212 221 78 00

Randevu Tel : 0212 320 22 40

Hastane Müdürü: Mehmet Ali ÇETİN

Başhemşire Zeliha ? ?İFÇİBağlı Semt Poliklinikler
Kağıthane Semt Polikliniği

Hizmet Verilen Branşlar
Yatarak Tedavi Hizmeti Verilen Branş lar
Branşlar
Acil Tıp
Anestezi ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Çocuk Hematolojisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göz Hastalıkları
İç Hastalı kları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Kadın Hastalı kları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kulak Burun Boğaz
Nü kleer Tıp
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Radyasyon Onkoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Üroloji
Yoğun Bakım


Poliklinik Hizmeti Verilen Branşlar
Branşlar
Acil Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
? ?ocuk Alerjisi
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Çocuk Gastroenterolojisi ve Beslenme
Çocuk Hematolojisi
Çocuk Onkolojisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Gastroenteroloji
Genel Cerrahi
Göz Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Hematoloji
İç Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalı kları ve Klinik Mikrobiyoloji
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz
Medikal Onkoloji
Nefroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Radyasyon Onkoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Üroloji
Yoğun Bakım
Meme Hastalıkları Polikliniği


Laboratuvar Hizmeti Verilen Branşlar
Branşlar
Bakteriyoloji
Biyokimya
İmmünoloji
Radyoloji
Nükleer Tıp


Özelliği Olan Poliklinikler
Poliklinikler Günler
Diabet Haftada 4 gün
Glokom Haftada 5 gün
Hepatoloji Haftada 1 gün


Yandallar Doktor Sayıları
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları :
Çocuk Alerjisi : 2
Çocuk Gastroenterolojisi ve Beslenme : 1
Çocuk İmmunolojisi : 2
Çocuk Hematolojisi : 2
Çocuk Kardiyolojisi : 2
Çocuk Onkolojisi : 2
Endokronoloji : 2
Gastroenteroloji : 2
Hematoloji : 2


Yatak Kapasitesi
Kadro : 1030
Fiili Yatak Sayısı : 1004


Yoğun Bakım Yatak Sayısı
Yeni doğan : 18
Reanimasyon : 7
Koroner : 8
Nörolojik : 33


Özellikli Cihazlar
Özellikli Cihazlar
Bilgisayarlı Tomografi Var
Diyaliz Yok
Doppler Ultrasonografi Var
Eforlu Elektrokardiyografi Var
Ekokardiyografi Var
Elektromiyografi (EMG) Var
Elektroensefalografi (EEG) Var
Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi (ERCP) Var
Gastroskopi Var
Kemik Yoğunluğu Ölçümü Yok
Kolonoskopi Var
Mammografi Var
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Yok
Solunum Fonksiyon Testi Yok
Ürodinami Yok


Ameliyathane
Masa Sayısı : 16


Düzenlenen Sağlık Kurulu Raporları


Özürlüler
Yenidoğan
Gemi Adamları
Sürücü Belgesi
İlaç Muafiyetleri
Silah Ruhsatı
Cihaz

Ocak-Mart 2005 Ocak-Mart 2006
Toplam Poliklinik 295.219
Toplam Yatan Hasta Sayısı 10.877
Toplam Ameliyat Sayısı 4.983
-------------------------------------------------------------------------------------------- ----
7---ŞİŞLİ DEVLET HASTANESİİletişim
Baş hekim Op. Dr Yavuz BAŞTUĞ

Santral : 0212 219 16 67

Faks : 0212 231 12 41

Randevu Tel : 0212 233 18 18

Adres : Oktay Cebeci Sk. No : 25 Bomantin 34360 Şişli - İSTANBUL

Hastane Müdürü Muhlis EREN

Başhemşire Hatice AKGÜNHizmet Verilen Branşlar
Yatarak Tedavi Hizmeti Verilen Branşlar
Branşlar
Deri ve Z? ?hrevi Hastalıkları
Genel Cerrahi
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Fizik Tedavi Rehabilitasyon
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kulak Burun Boğaz
Üroloji

Poliklinik Hizmeti Verilen Branşlar
Branşlar
Acil Tıp
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Ağız ve Diş Sağlığı
Biyokimya ve Klinik Biyokimya
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göz Hastalıkları
İç Hastalı kları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kulak Burun Boğaz
Nö roloji
Psikiyatri
Üroloji

Laboratuvar Hizmeti Verilen Branş lar
Branşlar
Bakteriyoloji
Biyokimya
Hematoloji
Radyoloji


Yatak Kapasitesi
Kadro : 74
Fiili Yatak Sayısı : 74


Özellikli Cihazlar
Özellikli Cihazlar
Bilgisayarlı Tomografi Yok
Diyaliz Yok
Doppler Ultrasonografi Yok
Eforlu Elektrokardiyografi Yok
Ekokardiyografi Yok
Elektromiyografi (EMG) Yok
Elektroensefalografi (EEG) Yok
Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi (ERCP) Yok
Gastroskopi Yok
Kemik Yoğunluğu Ölçümü Yok
Kolonoskopi Yok
Mammografi Yok
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Yok
Solunum Fonksiyon Testi Yok
Ürodinami Yok


Ameliyathane
Masa Sayısı : 2
Düzenlenen Sağlık Kurulu Raporları
İlaç Muafiyet Raporu
Sürücü Olur Raporu
İşe Giriş Raporu
Silah Ruhsatı Raporu
Evlilik Raporu


Hastane İle İlgili İstatistiki Veriler
Ocak-Mart 2005 Ocak-Mart 2006
Toplam Poliklinik 34.462
Toplam Yatan Hasta Sayısı 426
Toplam Ameliyat Sayısı 363
---- ------------------------------------------------------------------------------------------
8---ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
NİŞANTAŞI SEMT POLİKLİNİĞİ VE DİYALİZ MERKEZİİletişim
Başhekim Yard. Uzman Dr. Nurzan ERDEN

Santral : 0212 247 93 50/51/52

Faks : 0212 233 26 30

Müdür V. Cevher ÖZENGİN

Adres : Vali Konağı Cad. Sezaifelek Sok. No:2 Nişantası/İstanbul

Poliklinik Hizmeti Verilen Branş lar
Branşlar Günler
Ağız ve Diş Sağlığı Her Gün
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Salı-Perşembe-Cuma
Deri ve Zührevi Hastalıklar Salı-Perşembe-Cuma
Enfeksiyon Hastalıkları Her Gün
Nöroloji Her Gün


Özelliği Olan Birimler
Diyaliz Merkezi ( Cihaz Sayısı : 49 )
------------------------------------------------------------------------------------------------
9---Nişantaşı Sağlık Ocağı

Adres : Halaskargazi Mah Zafer Sok No:51/1 Şisli / İSTANBUL

Tel : 0212 233 89 47
------------------------------- -----------------------------------------------------------------
10---Perpa Sağlık Ocağı

Adres : Perpa İş Merkezi Kat: 14 Şişli/İSTANBUL

Tel : 0212 320 43 23
----------------------------------------------------------------------------------------------
11---75.Yıl Mecidiyeköy Sağlık Ocağı

Adres : Mecidiyeköy 2.Taşocağı Cad. Bahçeciler Sok. No:2 Şişli / İSTANBUL

Tel : 0212 274 82 12
------------- -----------------------------------------------------------------------------------
12---Ayazağa Sağlık Ocağ? ?

Adres : Yeşiltepe Mah. Ayazağa Şişli / İSTANBUL

Tel : 0212 289 61 85
-----------------------------------------------------------------------------------------------
13--- Hasan Zeynep Sağlık Ocağı

Adres : Feriköy Mah. Hasan Zeynep Camii Lojmanları Gediz Sok. Şişli/İSTANBUL

Tel : 0212 234 16 70
------------ -----------------------------------------------------------------------------------
14---Merkez Sağlık Ocağı

Adres : Cumhuriyet Mahallesi Bilgiç Sok.No:35/1-2 Şişli/İSTANBUL

Tel : 0212 247 39 24
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---
15---Ayazağa Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi

Adres : Yeşiltepe Mevkii Şişli/İstanbul

Tel : 0212 289 55 27
Fax : 0212 289 55 27
------------------------------------------------------------------------------------------------
16---Şişli Verem Savaş Dispanseri

Adres : Avukat Cd. Çobanoğlu Sk.No: 44 FERİKÖY Şişli

Tel : 0212 240 60 37
Fax : 0212 240 60 37Etiketler:
Bu Haber Toplam 11369 Defa Okunmuştur.
Facebook hesabınızla yorum yapın, Onay Beklemeyin!
   
Henüz Bu Konu Hakkında Herhangibir Yorum Yapılmamış. Yorum Yapmak İstiyorsanız Tıklayınız!
Toplam Yorum Sayısı:

Künye

Siteye ait künye bu bölümde sergilenecektir.

Son Twitler

  • @kullaniciOto paylasim özellikli twitter sosyal box

    - 2 saat önce
  • @kullaniciOto paylasim özellikli twitter sosyal box

    - 3 saat önce

Sosyal Medya