Kapat

Bağcılar, Hızır Reis İmam Hatip Ortaokulu

Tarih: 11.06.2013

Bağcılar, Hızır Reis İmam Hatip Ortaokulu, Bağcılar, Hızır Reis İmam Hatip Ortaokulu, adres, iletişim, haritHayreddin Karaman Kız İmam Hatip Lisesia


FriendFeed ile Paylaş
HIZIR REİS İMAM HATİP ORTAOKULU
Telefon : 02125507913
Faks : 02125504673
E-Posta göndermek için tıklayınız
Adres : Barbaros M. 6/1 S. N42 Bağcılar/İSTANBUL

Okulumuz Hakkında


Okul Kodu :
Okul Adı : HIZIR REİS İMAM HATİP ORTAOKULU
Telefon : 02125507913 Faks02125504673
WEB Adresi : http://hizirreisimamhatip.meb.k12.tr
Adres : Barbaros M. 6/1 S. N42 Bağcılar/İSTANBUL
VİZYON
Çalışanların ve öğrencilerin huzur ve güvenini temin ederek, çatısı altında bulunduğu mekânda mutlu olmasını sağlamak, Türk Milli Eğitimi’nin temel amaçlarını gerçekleştirmek, öğrencilerin kendilerinde var olan yeteneklerini keşfederek geliştirmek ve topluma yeni değerler kazandırmak, bilişim teknolojisini kullanabilen, çağdaş düşünen; milli, manevi, insani, evrensel etik değerlere sahip tam donanımlı iyi insan, iyi vatandaş yetiştirmek.
MİSYON
Okulumuz köklü geçmişi ile geleceğe güvenle bakmaya çalışan; çalışanlarının, öğrencilerinin çatısı altında olmaktan mutlu olacağı, burada olmaktan gurur duyacağı, konumu itibariyle çevresinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere önem vererek elde edeceği başarılarla cazibe merkezi ve kaliteli bir eğitim ve kültür merkezi haline gelmek.

Teşkilat Şeması

Cavit COŞKUN
Ekrem GÜLER
Sadullah YAĞCI
Yunus Emre ÖZSARAY
Faruk ÜNAL
Şekure DEMİRELLER
Sibel ÇAKIR
Fatih ŞAHİN
Zülal CEYHAN
İnci TÜRKÜSEV
M.Sıddık ÖZKARTAL

OKULUMUZ
Yerleşimi çok eski dönemlere uzanan Bağcılar ilçesi Barbaros Mahallesi’nde bulunan ve adını, büyük Türk denizcisi Barbaros Hayreddin Paşa’dan (Hızır Reis) alan okulumuz, Bağcılar İlçesi Barbaros Mahallesi 6/1 sokakta, 2717,67 metrekare yüzölçümlü, Maliye hazinesi adına kayıtlı arazi üzerine konuşlandırılmış olup,1979-1980 yılında Eğitim Öğretime Başladı. 1983-1984 Eğitim Öğretim yılında ise Hızır Reis İlkokulu adını aldı. . 1983-1988 yılları arasında okulun dört sınıfı Barbaros Ortaokulu olarak kullanıldı. 1993-1994 yılında Hızır Reis İlköğretim okulu adını almıştır.2012 – 2013 yılında okulumuz İmam Hatip Orta Okulu olarak hizmet vermeye başlamıştır.

HIZIR REİS
Hayreddin Paşa (d. 1473 – ö. 4 Temmuz 1546) Osmanlı tarihinin ünlü denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı’nın ilk kaptan paşası. Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini pekiştirmiş ve bir türk gölüne çevirdi. Osmanlı’nın Derya İşlerine ve Tersane-i Amireye nizam verdi.Osmanlı’da kaptan paşalar hil’ati onun Beşiktaşta metfun bulunduğu makamında giyinir dua edilir ve fakir fukaraya yemeke verilirdi. Hayreddin Paşa’nın asıl adı Hızır’dı (Hızır Reis). Ona Hayreddin adını, “dinin hayırlısı” anlamına gelmekte olup Osmanlı Devletine yaptığı hizmetinden dolayı Padişah Kanuni Sultan Süleyman verdi. Avrupalılar yenilmez,dahi korsan ve denizci olan ağabeyi Oruç Reis’e kızıla çalan sakalı yüzünden Barbarossa adını vermişler, Oruç Reis’in şehit olmasının ardından küçük kardeş Hızır’a da bu isim akvedilmiştir. Kökeni Hayreddin Paşa, etnik köken olarak Selanik Vardar Yenice’sindeki Kayı Türklerinden olup Midilli Fatihlerinden de olan sipahi Vardari Yakup Ağa’nın dört oğlundan biri olarak 1473′li yıllarda Midilli adasında doğdu.
Denizciliği Oruç Reis, genç yaşta kardeşi İlyas ile birlikte deniz ticareti yaparken, Ege Denizi’nde Rodos Şövalyelerine tutsak düştü. Serbest kaldıktan sonra, yaşadığı olayın etkisiyle tüccar yerine korsan olmaya karar verdi. Bir süre sonra kardeşi Hızır Reis’te ticareti bırakıp ona katıldı. Akdeniz kıyılarına akınlar düzenleyip ve ganimetler elde ettiler. Cebre Adası’nı üs olarak kullanan Hızır Reis ve ağası(ağabeyi) Oruç Reis’in ünü bütün Akdeniz’e yayıldı. İki kardeş Tunus Sultanı Muhammed ile anlaşarak Tunus’taki Halkü’l-Vaâd (La Gaulette) liman kalesini kullanmaya başladı. Hızır ve Oruç, ele geçirdiği ganimetin beşte birini Tunus sultanına veriyor, kalan malları Tunus pazarında satıyorlardı.
Hayreddin Paşa’nın İstanbul’un Beşiktaş semtindeki heykeli
Yavuz Sultan Selim ve Barbaros Hızır ve Oruç 1512′de ele geçirdikleri yüklü bir gemiyi armağan olarak Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’e gönderdiler. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim de onlara verdiği desteğin bir ifadesi olarak armağanlar yolladı. Oruç Reis ve Hızır Reisi’in, ağaları (ağabeyleri) İshak’ın da kendilerine katılmasından sonra korsanlıkla yetinmeyip Kuzey Afrika’da toprak edinmeye başladılar. 1516-1517′de İspanyollara karşı savaştılar ve Tenes, Tlemsen ve Oran kentlerini ele geçirerek Cezayir’i denetimlerine aldılar. Oruç Reis Cezayir hükümdarı ilan edildi. İspanyollar ertesi yıl Cezayir’i geri almak için Araplarla birleşerek saldırıya geçtiler. Bu savaşta Hızır Reisin ağaları (abileri) olan İshak Reis ve Oruç Reis şehit edildiler. Hızır Reis, Yavuz Sultan Selim adına para bastırıp hutbe okutarak ona bağlılığını bildirdi. Yavuz Sultan Selim’de Hızır Reis’i Cezayir beylerbeyliğine atayarak koruması altına aldı. Bunun üzerine önce Tunus ve Tlemsen Beyleri birleşerek Cezayir’e yürüdüler. Cezayir şehri dışındaki toprakları alıp, Cezayir içindeki halkı ayaklandırdılar. Ayaklanmayı bastıran Hızır Reis beyleri durdurdu. 1519′da Cezayir’e gelen İspanyol donanmasını mağlup etti. Ama Cezayir halkının durumu ve Tunus Beyi ile yapılan savaşın iyi netice vermemesi üzerine gemileri ve kendine bağlı Reislerle Cezayir’i bırakıp Şerşel Adaları’na çekildi.
Barbaros’un Kaptan-ı Derya “Hayreddin” olması Hızır Reis 1520-1525 arasında Avrupa’nın Akdeniz kıyılarını vurarak büyük ganimetler elde etti. 1530’da Cezayir’i yeniden ele geçirdi. Ertesi yıl Şerşel’e baskın düzenleyen Cenevizli Amiral Andrea Doria’yı yenilgiye uğrattı. Kanuni Sultan Süleyman’ın Alman seferi sırasında Andrea Doria’nın Mora kıyılarına saldırması Osmanlıları güç duruma düşürdü. Bunun üzerine Kanuni, Hızır Reis’i İstanbul’a çağırdı ve 1533’te “Hayreddin” adını verdiği Hızır Reis’i Osmanlı donanmasının başına (kaptan-ı derya) atadı. Hayreddin Paşa 1534′te Akdeniz’e açıldı ve İtalya kıyılarına seferler düzenleyip Tunus’u ele geçirdi. Ancak Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanması karşısında Tunus’u bırakmak zorunda kaldı ve ertesi yıl İstanbul’a döndü. 1536′da daha güçlü bir donanmayla yeniden Akdeniz’e açılan Barbaros, İtalya kıyılarını vurdu ve Ege Denizi’ndeki Venedik adalarını Osmanlı topraklarına kattı.
Preveze Deniz Savaşı Ana madde: Preveze Deniz Savaşı Osmanlıların Akdeniz’deki denetiminin artması üzerine, Papalık, Venedik, Ceneviz, Malta, İspanya ve Portekiz gemilerinden oluşan bir “Haçlı donanması” kuruldu ve başına Andrea Doria getirildi. Osmanlı donanması ile Haçlı donanması 1538’de Preveze Körfezi önlerinde karşılaştı. Haçlıların 600′den fazla gemisi vardı. Bunun 308′i harp teknesi olup, 120′si en büyük oturak gemileriydi. Haçlılar donanmaya on binlerce forsadan başka 60 bin asker bindirmişlerdi. Hayrettin Paşa komutasında ise 122 kadırga ve forsalar dışında 20 bin askeri vardı. Toplamı 80 bin kişiyi bulan bir deniz savaşı daha önce hiç görülmemişti. Savaş sonucunda haçlı donanması 128 gemisini kaybetmiş, 29′u da Osmanlı denizcileri tarafında ele geçirilmişti. Hayrettin Paşa hiçbir gemisini kaybetmezken dört yüz kadar levent’i sehit olmuştu. Hayreddin Paşa, tarihe Preveze Deniz Savaşı olarak geçen savaşın mutlak galibiyetini Osmanlı devletine kazandıran Kaptanı Derya olarak adını tarihe yazdıracaktı. Bu zafer Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki egemenliğini pekiştirdi.
Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması 1543′te Fransa, Toulon limanında. Matrakçı Nasuh’un eseri. Kutsal Roma-Germen İmparatoru Şarlken, Preveze’nin öcünü almak için 1541′de Cezayir’e saldırdıysa da başarılı olamadı. Bu arada Fransa Kralı I. François, Şarlken’e karşı Osmanlılardan yardım isteyince, Kanuni gücünü göstermek için Barbaros’u Fransa’nın Akdeniz kıyılarına gönderdi. Barbaros, Toulon’da Fransız donanmasıyla birleşerek 1543′te Nice’i aldı. Ertesi yıl İstanbul’a dönen Barbaros Hayreddin Paşa, 4 Temmuz 1546’da burada öldü. Beşiktaş’taki türbesine gömüldü. Barbaros Hayreddin Paşa’nın anısına 1941-1943’te İstanbul’un Beşiktaş semtinde dikilen Barbaros Anıtı, ünlü heykelciler Ali Hadi Bara ile Zühtü Müridoğlu tarafından yapılmıştır. Beşiktaş’taki Kadıköy seferlerini yapan iskeleye Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi adı verilmiş ve bu iskele mimarlar Erkan İnce ve M.Hilmi şenalp tarafından Osmanlı Mimarisi tarzında yenilenmiştir.>~
Muharebelerinin kronolojisi Oruç Reis’in Ege Denizi’nde Rodos Şövalyelerine tutsak düşmesi, kardeşi İlyas’ın şehit olması. 1510 Oruç Reis serbest kaldıktan sonra, yaşadığı olayın etkisiyle tüccar yerine korsan olmaya karar verdi. Oruç Reis, Akdeniz kıyılarına akınlar düzenledi ve ganimetler elde etti. Hızır Reis ticareti bırakarak Cerbe Adası’na gelip ağası (ağabeyi) Oruç Reisle beraber korsanlığa başladı. 1512 İki kardeş Tunus Sultanı Muhammed ile anlaşarak Tunus’taki Halkü’l-Vaâd (La Gaulette) limanını kullanmaya başladı. 1516-1517′de İspanyollara karşı savaştı ve Tenes, Tlemsen ve Oran kentlerini ele geçirerek Cezayir’i denetimlerine aldılar. 1517 Oruç Reis Cezayir hükümdarı ilan edildi. 1518 İspanyollar Cezayir’i geri almak için Araplarla birleşerek saldırıya geçtiler. Bu savaşta kardeşleri İshak Reis ve Oruç Reis şehit oldular. 1518 Yavuz Sultan Selim, Hızır Reis’i Cezayir Beylerbeyliğine atayarak koruması altına aldı. 1519 Hızır Reis, İspanya donanmasını yenilgiye uğrattı. Cezayir’i bırakarak Şerşel Adaları’na çekildi 1520-1525 arasında Avrupa’nın Akdeniz kıyılarını vurarak büyük ganimetler elde etti. 1530’da Cezayir’i yeniden ele geçirdi. 1531 Şerşel’e baskın düzenleyen Cenevizli Amiral Andrea Doria’yı yenilgiye uğrattı. 1534′te Akdeniz’e açıldı ve İtalya kıyılarına seferler düzenledi. 1534 Tunus’u ele geçirdi. Ancak Haçlı donanması karşısında Tunus’u bırakmak zorunda kaldı. 1536′da daha güçlü bir donanmayla İtalya kıyılarını vurdu. 1536 Ege Denizi’ndeki Venedik adalarını Osmanlı topraklarına kattı. 1538’de Preveze Deniz Savaşında Haçlı Donanmasını yendi. Toulon’da Fransız donanmasıyla birleşerek 1543′te Kutsal Roma Germen İttifakını yenerek Nice’i aldı.
Etiketler: Bağcılar, Hızır Reis İmam Hatip Ortaokulu, adres, iletişim, harita, nasıl giderim, nerede, bul

Bağcılar, Hızır Reis İmam Hatip Ortaokulu Haritası
Bağcılar, Hızır Reis İmam Hatip Ortaokulu 6.1 / 10 puan almıştır. Bu puan 22 kullanıcı puanı 1 yorum baz alınarak oluşturulmuştur.
Bağcılar, Hızır Reis İmam Hatip Ortaokulu Adres:
.
Telefon:
Bu Haber Toplam 1076 Defa Okunmuştur.
Facebook hesabınızla yorum yapın, Onay Beklemeyin!
   
Henüz Bu Konu Hakkında Herhangibir Yorum Yapılmamış. Yorum Yapmak İstiyorsanız Tıklayınız!
Toplam Yorum Sayısı:

Künye

Siteye ait künye bu bölümde sergilenecektir.

Son Twitler

  • @kullaniciOto paylasim özellikli twitter sosyal box

    - 2 saat önce
  • @kullaniciOto paylasim özellikli twitter sosyal box

    - 3 saat önce

Sosyal Medya