Kapat

3 bin 18 uzman erbaş alacak

Tarih: 26.01.2008

3 Bin 18 Uzman Erbaş Alacak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, ''piyade komando'' branşında 3 bin 18 uzman erbaş alacak...


FriendFeed ile Paylaş
3 bin 18 uzman erbaş alacak
Kara Kuvvetleri Komutanlı ğı, ''piyade komando'' branşında 3 bin 18 uzman erbaş alacak...

Tü rk Kara Kuvvetleri, kritik sınıf ve branşlarda uzman erbaş ihtiyacını karşı lamak için personel temin edilecek. Geçen yıl 1540 uzman komando alan Komutanlık, bu yıl da Nisan ayında alınacak uzman erbaş miktarını 3
bin 18 olarak belirledi.

Başvuracak adayların, www.kkk.tsk.mil.tr internet adresinde bulunan Online Başvuru Formunu 16 Mart 2008 tarihine kadar doldurması gerekiyor. İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup gibi yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği için bu dilekçelere de cevap verilmeyecek. Başvuru Formu son müracaat tarihine kadar güncellenebilecek. Müracaat tarihleri sonunda olabilecek olası yoğunluk göz önüne alınarak, başvuruların müracaat başlangıç tarihinden itibaren yapılması adayların lehine olacak.

Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak yazılı sınav tarih ve yerleri 21 Mart 2008'de internet adresinden tebliğ edilecek. Uzman erbaş temin faaliyetinde adaylara birinci aşamada yazılı sınav uygulanacak. Adaylara ikinci aşamada ise Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi, mülakat ve diğer testler yapılacak.

Yazılı sınav 30 Mart 2008'de Adana, Ankara, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (Girne) düzenlenecek. Aday başvuru miktarı dikkate alınarak sınav merkezlerinin belirlenmesi ve aday planlaması yapılarak, 21 Mart 2008 tarihinde www.kkk.tsk.mil.tr internet adresinden tebliğ niteliğinde yayı nlanacak.

Yazılı sınavda alınan not 2008 yılında yapılacak temin faaliyetleri için geçerli olacak. Nisan ayında yapılacak ön sağlık, fiziki kabiliyet yeterlilik testi ve mülakat sınavı sonucuna göre ihtiyaç duyulması halinde gelecek tarihlerde yeniden sınav yapılabilecek. Yazılı sınavlarda, genel kültür konularından 50 soru, askeri kültür konularından 50 soru olmak üzere toplam 100 soru sorulacak. Yazılı sınav neticesinde başarılı olan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi sınavlarına girecek adaylara 4 Nisan 2008'de internet üzerinden duyuru yapılacak.

UZMAN ERBAŞ OLABİLME ŞARTLARI

Uzman erbaş olabilme şartları ise şöyle sıraland? ?:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.
-En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
-Askerlik hizmetini kuvvet ayrımı gözetmeksizin ç avuş, onbaşı ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olmak.
-Muvazzaflık hizmeti sırasında veya terhisinden itibaren üç yıl iç inde
(22 Ocak 2005 tarihinden itibaren terhis olanlar) ve müracaat tarihinde 26 yaş ından gün almamış olmak (22 Ocak 1983 ve sonraki tarihlerde doğanlar).
- Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak.
-Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.
-Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğ ramış, para cezasına çevrilmiş ya da ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılm? ?ş olsa dahi bir cürümden hükümlü bulunmamak, soruşturma altında veya yargılanıyor olmamak.
-TSK'nın manevi şahsiyetine gölge düşürmemi? ?, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik gö rüşleri benimsememiş olmak.
-Askerlik hizmeti sırasında; üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askerİ Ceza Kanunu 148'inci maddesinde yazılı suçlardan hükü mlü bulunmamak.
-Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak.
-TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden komando uzman erbaş adayı seçilenler için ''Komando Olur, Paraş ütle Atlar'' kayıtlı sağlık raporu almış olmak.
-Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak.
-Güvenlik soruşturması uygun olmak.Başvuruda bulunacak adaylarda, kuvvet ayrımı olmaksızın askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olma ş artı da aranacak. Ancak, temin faaliyeti sonunda yedek kalan aday olduğu takdirde, ihtiyaç dahilinde İdarenin yetkisinde olmak şartıyla diğer sınıf ve branşlara yerleştirme yapılabilecek.

Etiketler:
Bu Haber Toplam 34488 Defa Okunmuştur.
Facebook hesabınızla yorum yapın, Onay Beklemeyin!
   
Henüz Bu Konu Hakkında Herhangibir Yorum Yapılmamış. Yorum Yapmak İstiyorsanız Tıklayınız!
Toplam Yorum Sayısı:

Künye

Siteye ait künye bu bölümde sergilenecektir.

Son Twitler

  • @kullaniciOto paylasim özellikli twitter sosyal box

    - 2 saat önce
  • @kullaniciOto paylasim özellikli twitter sosyal box

    - 3 saat önce

Sosyal Medya